Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Bài 23: Châu Phi - Trường Tiểu học Đuốc Sống

Đọc thầm phần 1 trong SGK trang117; quan sát lược đồ hình 1 trang 102, lược đồ hình 1 trang 116. Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Chỉ vị trí châu Phi trên lược đồ hình 1 trang 116.

Câu 2: Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương nào ?

Câu 3: Chỉ vị trí châu Phi trên quả địa cầu.

Câu 4: Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi ?

Câu 5: Dựa vào bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục trang 103, cho biết châu Phi đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới ?

 

ppt 25 trang Phương Mai 04/12/2023 400
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Bài 23: Châu Phi - Trường Tiểu học Đuốc Sống", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Bài 23: Châu Phi - Trường Tiểu học Đuốc Sống

Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Bài 23: Châu Phi - Trường Tiểu học Đuốc Sống
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐUỐC SỐNG 
 ĐỊA LÝ 
BÀI 23: CHÂU PHI 
LỚP 5 
1) Vị trí địa lí, giới hạn 
Đọc thầm phần 1 trong sách giáo khoa 
trang 116, 117 
- Tìm hiểu trong sách giáo khoa 
 Đọc thầm phần 1 trong SGK trang117; quan sát lược đồ hình 1 trang 102, lược đồ hình 1 trang 116. Trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1 : Chỉ vị trí châu Phi trên lược đồ hình 1 trang 116. 
Câu 2 : Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương nào ? 
Câu 3 : Chỉ vị trí châu Phi trên quả địa cầu. 
Câu 4 : Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi ? 
Câu 5 : Dựa vào bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục trang 103, cho biết châu Phi đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới ? 
- Ghi lại các ý vừa tìm được . 
- Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á . 
Hình 1 . Lược đồ các châu lục và đại dương 
ẤN 
ĐỘ 
DƯƠNG 
ĐẠI 
TÂY 
DƯƠNG 
ĐỊA 
TRUNG 
HẢI 
- châu Phi giáp với biển Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương . 
- Đường xích đạo đi qua giữa lãnh thổ châu Phi. 
XÍCH ĐẠO 
Bảng số liệu về diện tích các châu lục 
 Châu lục 
 Diện tích ( triệu km ) 
 Châu Á 
44 
 Châu Mĩ 
42 
 Châu Âu 
10 
 Châu Đại Dương 
 9 
 Châu Nam Cực 
14 
2 
Châu Phi 
30 
Châu Phi 
30 
- C hâu Phi có d iện tích là 30 triệu km 2 , đứng thứ 3 trên thế giới sau châu Á và châu Mĩ . 
- Châu Phi ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á , tiếp giáp với Đại Tây Dương , Ấn Độ Dương và biển Địa Trung Hải . 
- Châu Phi có đường xích đạo đi qua giữa lãnh thổ . 
- Châu Phi có diện tích là 30 triệu km 2 đứng thứ 3 trên thế giới, sau châu Á và châu Mĩ. 
1) Vị trí địa lí, giới hạn 
Đọc thầm SGK phần 2 
 trang 117 và quan sát lược đồ 
Hình 1 trang 116, 
 cho biết châu Phi 
có địa hình và khí hậu 
như thế nào ? 
2) Đặc điểm tự nhiên 
- Châu Phi có địa hình tương đối cao. 
2) Đặc điểm tự nhiên 
- Châu Phi có địa hình tương đối cao. 
 là vùng đất trũng lớn nằm giữa những ngọn đồi núi bao quanh. 
- Bồn địa 
- Dựa vào lược đồ Hình 1 trang 116, đọc tên các cao nguyên và bồn địa có ở châu Phi . 
Cao nguyên 
Ê-ti-ô-pi 
Cao nguyên 
Đông Phi 
Bồn địa 
Sát 
Bồn địa 
Nin Thượng 
Bồn địa 
Côn-gô 
Bồn địa 
Ca-la-ha-ri 
S.Ni-giê 
S.Côn-gô 
S.Dăm-be-di 
S.Nin 
 Vùng đồng bằng châu Phi 
phân bố ở ven biển. 
 Em hãy tìm và đọc tên các con sông lớn trên lược đồ tự nhiên châu Phi. 
nhỏ, hẹp, 
Ch©u Phi 
Chí tuyến Bắc 
Chí tuyến Nam 
Xích đạo 
 Quan sát 2 lược đồ sau và dự đoán châu Phi có khí hậu thế nào ? 
Cực Bắc 
Cực Nam 
Vòng cực Bắc 
Vòng cực Nam 
Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới. 
Nằm trong 
vành đai nhiệt đới 
Diện tích 
rộng lớn 
Không có biển 
ăn sâu vào đất liền 
- Có khí hậu nóng, khô bậc nhất thế giới. 
- Châu Phi có địa hình tương đối cao. 
- Diện tích châu Phi là 30 triệu km 2 , đứng thứ 3 trên thế giới sau châu Á và châu Mĩ . 
- Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á. 
 Có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. 
1) Vị trí địa lí, giới hạn 
2) Đặc điểm tự nhiên 
 Hãy cho biết hoang mạc , rừng rậm nhiệt đới , xa-van khác nhau như thế nào? 
Hoang mạc là vùng đất hoang rộng lớn, hầu như không có cây cối và người ở. 
Rừng rậm nhiệt đới là nơi có rừng cây nhiều tầng cao thấp khác nhau, dây leo chằng chịt. 
Xa-van là nơi mưa ít xuất hiện đồng cỏ cao, cây bụi. Trên đồng cỏ thỉnh thoảng có cây keo và cây bao báp. 
Cảnh thiên nhiên 
châu Phi 
Đặc điểm tự nhiên, 
 động thực vật 
Phân bố 
Hoang mạc Xa-ha-ra 
Rừng rậm nhiệt đới 
Xa-van 
- Nhóm trưởng điều hành các bạn hoàn thành thông tin vào bảng nhóm. 
- Cả nhóm thống nhất ý kiến. 
 Đọc thầm SGK phần 2 trang117; trả lời câu hỏi: 
Nêu đặc điểm tự nhiên và sự phân bố của hoang mạc Xa-ha-ra; rừng rậm nhiệt đới; xa-van. 
- Nhóm hoàn thành xong trước được chia sẻ trước lớp. 
Cảnh thiên nhiên 
châu Phi 
Đặc điểm tự nhiên, 
 động thực vật 
Phân bố 
- Khí hậu khô, nóng bậc nhất thế giới. 
- Ít sông ngòi, hiếm nước. 
- Thực vật, động vật nghèo nàn. 
- Vùng Bắc Phi 
- Có nhiều mưa. 
- Có các con sông lớn, hồ nước lớn. 
- Rừng cây rậm rạp, xanh tốt, nhiều động thực vật 
- Vùng ven biển. 
- Bồn địa Côn-gô 
- Có ít mưa. 
- Có vài con sông nhỏ. 
- Thực vật chủ yếu là cỏ, cây keo, cây bao báp. 
- Động vật: ăn cỏ, ăn thịt. 
- Vùng tiếp giáp với 
 hoang mạc Xa-ha-ra. 
- Cao nguyên Đông 
Phi. 
- Bồn địa Ca-la-ha-ri. 
Hoang mạc Xa-ha-ra 
Rừng rậm nhiệt đới 
Xa-van 
BÀI HỌC 
 Châu Phi ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á, có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. 
 Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới, đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa-van. Xa-ha-ra là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới. 
Ô chữ bí mật 
TRÒ CHƠI 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
L 
Ụ 
Động vật nào có bướu ở cổ, sống ở sa mạc ? 
1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Hết giờ 
L 
Ạ 
C 
Đ 
À 
Phía Bắc châu Phi giáp với châu lục nào ? 
2 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Hết giờ 
C 
H 
 
U 
 
U 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Hết giờ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Hết giờ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Hết giờ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Hết giờ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Hết giờ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Hết giờ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Hết giờ 
Bồn địa nào ở châu Phi có đường xích đạo chạy ngang qua ? 
3 
C 
Ô 
N 
G 
Ô 
 Vùng đất trũng xuống, thường có đồi, núi bao quanh gọi là gì ? 
4 
B 
Ồ 
N 
Ị 
A 
Đ 
 Sông nào bắt nguồn từ biển Địa Trung Hải ? 
5 
S 
Ô 
N 
G 
N 
I 
N 
 Tên hoang mạc lớn nhất thế giới ? 
6 
X 
A 
H 
R 
A 
A 
 Phía Tây châu Phi giáp với đại dương nào ? 
7 
Đ 
Ạ 
I 
T 
 
Y 
D 
Ư 
Ơ 
N 
G 
 Trên Xa-van, thỉnh thoảng nổi lên một vài cây gì ? 
8 
C 
 
Y 
K 
E 
O 
Ở những nơi mưa ít, xuất hiện đồng cỏ cao, cây bụi gọi là gì ? 
9 
X 
A 
V 
A 
N 
C 
Đ 
Ị 
A 
Đ 
E 
N 
Tìm vị trí của hoang mạc Xa-ha-ra trên lược đồ sau 
Một vài hình ảnh về hoang mạc Xa-ha-ra 
Một vài hình ảnh về rừng rậm nhiệt đới 
Chỉ trên lược đồ những nơi có xa-van. 
Một số động - thực vật ở xa-van. 
Ngựa vằn 
Hươu cao cổ 
Sư tử 
Linh cẩu 
Cây keo 
Cây bao báp 
LỤC 
ĐỊA 
ĐEN 
Khí hậu khô và nóng bậc nhất thế giới. 
Người dân chủ yếu thuộc chủng tộc Nê-grô-it. ( màu da đen ) 
Khoáng sản chủ yếu là kim loại đen: dầu mỏ, khí đốt, sắt, man-gan,  
Thời kì lịch sử đen tối nhất: Thế kỉ XVI - thế kỉ XIX, 125 triệu người dân châu Phi bị đưa sang châu Mĩ làm nô lệ 
Kinh tế chậm phát triển, dịch bệnh, xung đột tộc người kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_5_bai_23_chau_phi_truong_tieu_hoc_duoc.ppt