Giáo án Hóa Học 11

Thư viện giáo án, bài giảng Hóa Học 11, sáng kiến kinh nghiệm Hóa Học 11
Kế hoạch giáo dục môn Hóa học Lớp 11 - THPT Phạm Văn Đồng

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học Lớp 11 - THPT Phạm Văn Đồng

41Bảo Anh11/07/20231780

1 SỰ ĐIỆN LI 1-Hiện tượng điện li2-Phân loại các chất điện li Kiến thứcBiết được : Khái niệm về sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, cân bằng điện li.Kĩ năng Quan sát thí nghiệm, rút ra được kết luận về tính dẫn điện của dung dịch chất điện li

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học 11 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học 11 - Năm học 2020-2021

158phuongnguyen25/07/20223880

Bài/Chủ đềHỌC KÌ I18 tuần thực hiện 36 tiết (chƣơng trình chuẩn) + 8 tiết tự chọn bám sátÔn tập đầu nămYêu cầu cần đạt(theo chương trình môn học)HỌC KÌ I18 tuần thực hiện 36 tiết (chƣơng trình chuẩn) + 8 tiết tự chọn bám sátÔn tập đ ầu nă m (tiết 1)* Kiến thức: Học sinh

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học năm học 2020-2021 - Khối 11

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học năm học 2020-2021 - Khối 11

158quyettran18/07/20223020

6. Bài thực hành số1: Tính axit, bazơ. Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li 9 Hóa họcvô cơ 6. Bài thự c hành số 1: Tính ax it, bazơ. P h ả n ứ ng trao đ ổi trong dung dịch chất điệ n li* Kiến thứcBiết được mục đích, cáchtiến hành và kỹ thuật thực hiện các thí