Giáo án Công Nghệ 11

Thư viện giáo án, bài giảng Công Nghệ 11, sáng kiến kinh nghiệm Công Nghệ 11
Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 11 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 11 - Năm học 2020-2021

16phuongnguyen25/07/20223860

Mạch nội dung kiến thức-Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kĩ thuật: khổ giấy, tỉ lệ, nét vẽ, chữ viết, ghi kích thước. Tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật.- Hiểu được nôi dung cơ bản của phương pháp các hình chiếu vuông góc: các phương chiếu, tên g

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Khối 11 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Khối 11 - Năm học 2020-2021

16quyettran18/07/20223240

- Hiểu được nôi dung cơ bản của phương pháp các hình chiếu vuông góc: các phương chiếu, tên gọi các hình chiếu.- Hiểu được phương pháp chiếu góc thứ nhất: vị trí tương đối giữa người quan sát, vật thể và mặt phẳng chiếu, cách bố trí các hình chiếu. - Vẽ được ba hình chi