Giáo án Tin Học 11

Thư viện giáo án, bài giảng Tin Học 11, sáng kiến kinh nghiệm Tin Học 11
Kế hoạch bài dạy môn Tin học 11 - Chủ đề: Khái niệm về hệ điều hành

Kế hoạch bài dạy môn Tin học 11 - Chủ đề: Khái niệm về hệ điều hành

3phuongnguyen02/08/20223820

NĂNG LỰC TIN HỌCNLa. Sử dụng và quản lí các phương tiện thông tin và truyền thông - Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển của hai hệ điều hành thông dụng cho PC (1) - Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một trong hai hệ điều hành đó (2)NĂNG LỰC CHUNGNăng lực tự

Kế hoạch bài dạy môn Tin học 11 - Chủ đề: Kiểu mảng

Kế hoạch bài dạy môn Tin học 11 - Chủ đề: Kiểu mảng

7phuongnguyen02/08/20225660

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:1. Giáo viên: - Chuẩn bị thiết bị/đồ dùng hỗ trợ: + Máy tính PC, máy chiếu và màn chiếu, SGK+ Phiếu học tập+ Bảng phụ2. Học sinh:- Tự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm- Chuẩn bị SGK, đồ dùng học tập cá nhân (bút, vi

Kế hoạch giáo dục môn Tin học 11 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Tin học 11 - Năm học 2020-2021

14phuongnguyen25/07/20223700

Tên bài/ Chủ đềCHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH§1 Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình§2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trìnhYêu cầu cần đạtKiến thức- Biết có ba lớp ngôn ngữ lập trình và các mức độ của ngôn ngữ lập trình: ngôn ngữ

Kế hoạch giáo dục môn Tin học Lớp 11 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Tin học Lớp 11 - Năm học 2020-2021

14quyettran18/07/20223920

1. Khái niệm lập trình.2. Khái niệm ngôn ngữ lập trình.3. Khái niệm chương trình dịch. Các loại chương trình dịch. Kiến thức- Biết có ba lớp ngôn ngữ lập trình và các mức độ của ngôn ngữ lập trình: ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao.- Trình bày được vai trò của c