Giáo án Tiếng Anh 10

Thư viện giáo án, bài giảng Tiếng Anh 10, sáng kiến kinh nghiệm Tiếng Anh 10
Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Anh Lớp 10

Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Anh Lớp 10

16Bảo Anh11/07/20231900

4-9 Chủ đề 2: Chuyển động thẳng biến đổi đều Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều Mục II.3. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều Chỉ cần nêu công thức (3.3) và kết luận. Cả bài Tích hợp với Bài 4 thành một chủ đề.

Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Anh 10 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Anh 10 - Năm học 2020-2021

26phuongnguyen25/07/20222960

Chủ đề/bàiIntroduction1. You and meUNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF.Mạch nội dung kiến thứcHướng dẫn cho HS cách học và các hình thức kiểm traReadingKnow daily routines of a farmer Speaking- Ask for and give information from a timetable- Talk about daily activitiesListenin