Giáo án Mĩ Thuật 9

Thư viện giáo án, bài giảng Mĩ Thuật 9, sáng kiến kinh nghiệm Mĩ Thuật 9
Kế hoạch giáo dục môn Mỹ thuật THCS - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Mỹ thuật THCS - Năm học 2020-2021

33phuongnguyen25/07/20223600

Bài/chủ đề Yêu cầu cần đạtBài Sơ lược về phối cảnh - Học sinh được củng cố thêm kiến thức về những điểm cơ bản của luật xa gần.- Học sinh biết vận dụng luật xa gần để quan sát, nhận xét mọi vật trong bài theo mẫu, vẽ tranh.- Học sinh có ý thức vận dụng những kiến thức v

Kế hoạch giáo dục môn Mỹ thuật 9 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Mỹ thuật 9 - Năm học 2020-2021

2phuongnguyen25/07/20224560

Tên bàiTTMTSơ lược về MT thời NguyễnVẽ theo mẫuTĩnh vật- Lọ hoa và quảYêu cầu cần đạtNhận thức đúng đắn về truyền thống dân tộc; Yêu quý các di tích lịch sử.Vẽ được hình có tỉ lệ cân đối và giống mẫuHiểu được bài vẽ tĩnh vật theo mẫu; Yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật

Kế hoạch giáo dục môn Mỹ thuật năm học 2020-2021 - Khối 9

Kế hoạch giáo dục môn Mỹ thuật năm học 2020-2021 - Khối 9

2quyettran18/07/20223660

Nhận thức đúng đắn về truyền thống dân tộc; Yêu quý các di tích lịch sử.Vẽ được hình có tỉ lệ cân đối và giống mẫuHiểu được bài vẽ tĩnh vật theo mẫu; Yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật. Biết trang trí và tạo dáng túi xách.Biết cách tìm chọn cảnh đẹp; Vẽ được tranh về đ