Giáo án Toán Học 11

Thư viện giáo án, bài giảng Toán Học 11, sáng kiến kinh nghiệm Toán Học 11
Kế hoạch bài dạy môn Toán Lớp 11 - Chủ đề: Thể tích

Kế hoạch bài dạy môn Toán Lớp 11 - Chủ đề: Thể tích

3phuongnguyen02/08/20223700

Câu 2. Viết vào chỗ trống ( ) để có kết quả đúnga) Cho một khối hộp có thể tích a3. Nếu tăng gấp hai lần chiều cao khối hộp thì được mộtkhối hộp mới có thể tích là b) Cho một khối lăng trụ có thể tích a3. Một khối chóp có một đáy là đáy lăng trụ đã cho,chiều cao bằng ch

Kế hoạch giáo dục môn Toán 11 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Toán 11 - Năm học 2020-2021

25phuongnguyen25/07/20223120

CHƯƠNGCHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (21 tiết)Yêu cầu cần đạt (theo CT môn học)Công thức lượng giác, giá trị các cung góc đặc biệtVề kiến thức: Hiểu khái niệm hàm số lượng giác (của biến số thực).Về kỹ năng. - Xác định được: tập xác định; tập giá

Đề cương giữa kì 2 Toán 11

Đề cương giữa kì 2 Toán 11

21phuongnguyen20/07/20223500

Câu 17. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào saiA. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.D. H

Đề kiểm tra giữa kì II môn Toán Lớp 11 - Năm học 2020-2021

Đề kiểm tra giữa kì II môn Toán Lớp 11 - Năm học 2020-2021

4phuongnguyen20/07/20223280

Câu 30: Hàm số nào dưới đây liên tục trên Câu 31: Cho tứ diện đều Góc giữa hai đường thẳng bằngCâu 32: Cho tứ diện có đôi một vuông góc với nhau và Góc giữa hai đường thẳng bằngCâu 33: Trong không gian cho hai vectơ có và Độ dài của vectơ bằng Câu 34: Cho tứ diện Gọi đi

Kế hoạch giáo dục môn Toán 11

Kế hoạch giáo dục môn Toán 11

24quyettran18/07/20223660

Ôn tập phần lượng giác lớp 10 -Công thức lượng giác-Bài tập áp dụng Công thức lượng giác, giá trị các cung góc đặc biệt§1 . Hàm số lượng giác -Định nghĩa hàm số lượng giác- Sự biến thiên và đồ thị của hàm số Về kiến thức: Hiểu khái niệm hàm số lượng giác (của biến số th