Giáo án Lịch Sử 10

Thư viện giáo án, bài giảng Lịch Sử 10, sáng kiến kinh nghiệm Lịch Sử 10
Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 10 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 10 - Năm học 2020-2021

35phuongnguyen25/07/20224040

Bài/chủ đềPHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠIBài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷ (1 tiết)Yêu cầu cần đạt (Theo chương trình môn học)PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI 1.Kiến thức:- Nguồn gốc loài

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử năm học 2020-2021 - Khối 10

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử năm học 2020-2021 - Khối 10

33quyettran18/07/20223120

Yêu cầu học sinh:- Trình bày được sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc và các quan hệ trong xã hội.- Trình bày và vẽ được bộ máy chính quyền phong kiến được hình thành, củng cố từ thời Tần - Hán cho đến thời Minh - Thanh. Nhận xét chính sách xâm lược chiếm đất đ