Giáo án Toán học 6 - Chuyên đề 1: Tập hợp

Giáo án Toán học 6 - Chuyên đề 1: Tập hợp

18Đặng Luyến01/07/202480

1. Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và cuộc sống. Ví dụ: Tập hợp các học sinh trong một phòng học; tập hợp các thành viên trong một gia đình, .2. Tên tập hợp thường được ký hiệu bằng chữ cái in hoa: Mỗi đối tượng trong tập hợp là một phân tử của tậ

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 19: Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1917

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 19: Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế

17Đặng Luyến01/07/202480

1. Về kiến thức- Nêu được tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của người Pháp đối với xã hội Việt Nam- Giới thiệu được những nét chính về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Chinh, Nguyễn Tất Thành.2.Về năng lựca. Năng lực chung - Tự chủ và tự

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 18: Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 – 1896

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 18: Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 – 1896

9Đặng Luyến01/07/2024100

1. Về kiến thứcTrình bày được một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và cuộc khởi nghĩa Yên Thế.2.Về năng lựca) Năng lực chung- Tự chủ và tự học: Khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả.- Giải quyết

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 17: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 17: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm

14Đặng Luyến01/07/202480

1. Về kiến thức– Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884).– Nhận biết được một số nguyên nhân, một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nư

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 16: Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 16: Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

5Đặng Luyến01/07/2024100

1. Kiến thức: - HS mô tả được sự ra đời của nhà Nguyễn.- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị; sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thời Nguyễn.- Mô tả được quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường sa của các vua Nguyễn.2. Năng

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 15: Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 15: Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế

10Đặng Luyến01/07/2024120

1. Kiến thức: – Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.– Nêu được một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.2. Năng lực: * Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giao tiế

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 14: Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 14: Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu

13Đặng Luyến01/07/2024120

1. Về kiến thức- Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.- Trình bày được sơ lược về cách mạng Tân Hợi, nhận biết được nguyên nhân thắng lợi và nêu được ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi.- Nêu được những nội dung chính, ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 13: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 13: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ t

7Đặng Luyến01/07/2024160

1. Kiến thức- Mô tả được một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.- Phân tích được tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.2. Năng lực* Năng lực chung: Năng

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 11: Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 11: Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế

12Đặng Luyến01/07/2024120

1. Về kiến thức– Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân.– Trình bày được một số hoạt động chính của Karl Marx, Friedrich Engels và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.– Trình bày những nét chính về Công xã Paris (1871) và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nư

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 10: Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu - Mỹ (cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX)

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 10: Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu - M

14Đặng Luyến01/07/2024140

1. Kiến thức+ Mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc+ Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.+ Giải thích được đặc điểm của

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 9: Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI - XVIII

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 9: Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ

10Đặng Luyến01/07/2024220

1. Kiến thức- Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế của Đại Việt trong các thế kỷ XVI - XVIII.- Mô tả và nhận xét được những nét chính về sự chuyển biến văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.2. Năng lực* Năng lực chung: - Tự chủ và tự học:

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 8: Phong trào Tây Sơn

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 8: Phong trào Tây Sơn

16Đặng Luyến01/07/2024160

1. Kiến thức+ Trình bày được nét chính về nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa Tây Sơn.+ Mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn: lật đổ chính quyền chúa Nguyễn, chúa Trịnh – vua Lê; đánh bại quân Xiêm xâm lược 1785 và đại phá quân Thanh xâm lược 1789 + N

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 7: Khởi nghĩa Nông dân ở đàng ngoài thế kỉ XVIII

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 7: Khởi nghĩa Nông dân ở đàng ngoài thế kỉ XVIII

9Đặng Luyến01/07/2024240

1. Về kiến thức: 1.1. Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, ý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.1.2. Nếu được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII.2. Về năng lực: 2.1.Năng lự

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 6: Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 6: Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam và thực thi chủ q

13Đặng Luyến01/07/2024160

1. Về kiến thức: - Trình bày được khái quát công cuộc khai phá vùng đất phía Nam trong các thế kỉ XVI – XVIII.- Mô tả và nêu được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của chúa Nguyễn.2. Về năng lực: * Năng lực chung- B

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 5: Cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 5: Cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn

12Đặng Luyến01/07/2024260

1. Kiến thức- Nêu được những nét chính về sự ra đời của Vương triều Mạc.- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam –Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.- Nêu được hệ quả của xung đột Nam –Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.2. Năng lực* Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực gia

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX

13Đặng Luyến01/07/2024220

1. Về kiến thức: - Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á- Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây- Mô tả đ

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 3: Cách mạng Công nghiệp

Giáo án Lịch sử 8 (Kết nối tri thức) - Bài 3: Cách mạng Công nghiệp

13Đặng Luyến01/07/2024220

1. Về kiến thức:- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.- Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống. 2. Về năng lực:- Năng lực chung:+ Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập.

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 1: Cách mạng Tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 1: Cách mạng Tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộ

11Đặng Luyến01/07/2024180

1. Về kiến thức: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ- Cuộc cách mạng tư sản Anh- Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ2. Về năng lực: * Năng lực chung- Bài học góp phần phát triển năng lực tự học thông qua việc tự đọc, tự nghiên cứu nội dung

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 21: Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 21: Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong n

7Đặng Luyến01/07/2024180

1. Về kiến thứcTrình bày được một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và cuộc khởi nghĩa Yên Thế.2.Về năng lựca) Năng lực chung- Tự chủ và tự học: Khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm hiệu quả.- Giải quyết

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 20: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 - 1884)

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 20: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của n

8Đặng Luyến01/07/2024400

1. Về kiến thức– Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884).2.Về năng lựca) Năng lực chung- Tự chủ và tự học: Khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.- Giao tiếp và hợp tác:

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 18: Đông Nam Á

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 18: Đông Nam Á

7Đặng Luyến01/07/2024280

1. Kiến thức: – Nêu được một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.2. Năng lực: * Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.* Năng lực đặc thù

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 17: Ấn Độ

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 17: Ấn Độ

6Đặng Luyến01/07/2024260

1. Kiến thức: – Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.2. Năng lực: * Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.* Năng lực đặc thù:- Năng lực tìm hiểu lịch sử:+ Kh

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 16: Nhật Bản

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 16: Nhật Bản

10Đặng Luyến01/07/2024240

1. Về kiến thức: - Nêu được những nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị.- Trình bày được ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân Minh Trị.- Trình bày được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.2. Về năng lực: * Nă