Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lý Lớp 6

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TỪNG BỘ SÁCH

1. Bộ : KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Nội dung sách giáo khoa phù hợp với văn hóa, khoa học, theo chương trình mới, sinh động và hấp dẫn.

2. Sách giáo khoa có hệ thống bài học gắn với thực tiễn, tạo cơ hội để các nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung, tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục gắn với địa phương, gắn với các chủ đề về bảo vệ môi trường, kĩ năng sống,.

- Nội dung có tích hợp theo từng chủ đề bài học, với nhiều hoạt động tăng cường làm việc nhóm.

 3. Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động được thể hiện với các mức độ khác nhau, ngôn ngữ sử dụng quen thuộc, gần gũi, phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương, thuận lợi cho cha mẹ học sinh hướng dẫn học sinh học tập tại nhà.

- Các câu hỏi thực hiện theo từng mức độ từ thấp đến cao.

 

docx 4 trang phuongnguyen 02/08/2022 90931
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lý Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lý Lớp 6

Phiếu nhận xét, đánh giá sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lý Lớp 6
TRƯỜNG PTDT BT THCS
Đồng Tâm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tâm, ngày 10 tháng 03 năm 2021
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
MÔN: Lịch sử - Địa lý
I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA
1. Tên bộ sách:KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
. Nhóm tác giả:
- Tổng chủ biên: Vũ Minh Giang 
- Chủ biên: 
 Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng ,Đinh Ngọc Bảo, Đào Ngọc Hùng 
. Nhà xuất bản:Giáo Dục Việt Nam
2. Tên bộ sách: CÁNH DIỀU
. Nhóm tác giả: 
- Tổng chủ biên: Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh 
- Chủ biên: Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức 
. Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Huệ. Môn dạy: Ngữ văn – Lịch sử
Đơn vị công tác: Trường PTDT BT THCS Đồng Tâm
Địa chỉ email: minhhuenguyen77@gmail.com
Số điện thoại liên hệ: 0395.089.803-0388.79.79.66
III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ TỪNG BỘ SÁCH 
1. Bộ : KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
1. Nội dung sách giáo khoa phù hợp với văn hóa, khoa học, theo chương trình mới, sinh động và hấp dẫn.
2. Sách giáo khoa có hệ thống bài học gắn với thực tiễn, tạo cơ hội để các nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung, tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục gắn với địa phương, gắn với các chủ đề về bảo vệ môi trường, kĩ năng sống,... 
- Nội dung có tích hợp theo từng chủ đề bài học, với nhiều hoạt động tăng cường làm việc nhóm.
 3. Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động được thể hiện với các mức độ khác nhau, ngôn ngữ sử dụng quen thuộc, gần gũi, phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương, thuận lợi cho cha mẹ học sinh hướng dẫn học sinh học tập tại nhà.
- Các câu hỏi thực hiện theo từng mức độ từ thấp đến cao.
4. Sách giáo khoa đảm bảo độ bền, chắc, sử dụng lâu dài; hỗ trợ giáo viên, phụ huynh và cán bộ quản lý sử dụng các thiết bị, tài nguyên, tranh ảnh phù hợp với danh mục thiết bị dạy học tối thiểu kèm theo; giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương.
- Tranh ảnh phù hợp với nội dung từng bài .
5. Nội dung phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên .
6. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của nhà trường.
7. Nội dung sách có tính mở, tạo điều kiện để giáo viên tự chủ, linh hoạt, việc học kiến thức mới được thực hiện theo hướng tích cực.
8. Sách giáo khoa dễ sử dụng, được trình bày khoa học, hấp dẫn, kênh chữ chọn lọc, kênh hình gần gũi, trực quan, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mĩ, văn phong phù hợp với tâm lý lứa tuổi; gợi mở sinh động các hoạt động, học cặp đôi, thảo luận nhóm, phản biện, tranh luận, giải trình bằng lý luận, kết hợp với minh chứng, phát huy sự tự tin, mạnh dạn, tạo được sự hứng thú cho học sinh.
9. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính vừa sức, tính phân hóa, có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh tại nhà trường.
- Nội dung sinh động hấp dẫn, phù hợp với đối tượng học sinh.
10. Nội dung sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học; tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kĩ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh. 
- Nội dung có chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực.
11.Có mục đích, yêu cầu rõ ràng.
12. Các bài học,chủ đề trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày với đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực.
13. Nội dung sách giáo khoa có các chủ đề, nội dung chú trọng việc thực hiện tích hợp kiến thức liên môn, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống.
14. Nội dung sách giáo khoa với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh, đánh giá được kết quả giáo dục đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học/hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.
- Nội dung yêu cầu cụ thể theo từng mức độ của học sinh.
 15. Nội dung có xây dựng kế hoạch theo từng học kì để đánh giá kết quả học tập của học sinh.
2. Bộ : CÁNH DIỀU 
 1. Nội dung và hình thức bộ sách không trái với quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm.
2. Tranh, ảnh, hình vẽ in màu rõ ràng, chính xác, cập nhật, có tính thẩm mỹ, phù hợp với nội dung bài học, lứa tuổi học sinh và chỉ rõ nguồn trích dẫn cụ thể.
3. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lí, định hướng phát triển kinh tế - xã hội .
 4.  Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính khả thi, phù hợp với năng lực của đội ngũ giáo viên viên.
 6. Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu và các điều kiện dạy học khác của nhà trường.
 7. Nội dung sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện để nhà trường và giáo viên tự chủ, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục.
 8. Sách giáo khoa dễ sử dụng, được trình bày khoa học, hấp dẫn, kênh chữ chọn lọc, kênh hình gần gũi, trực quan, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mĩ, văn phong phù hợp với tâm lý lứa tuổi tự tin, mạnh dạn, tạo được sự hứng thú cho học sinh.
 9. Nội dung sách giáo khoa chưa đảm bảo tính vừa sức với học sinh.
 10. Nội dung sách giáo khoa chú trọng đến việc rèn luyện cho học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học ; tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn kĩ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập của học sinh.
 11. Mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá nêu trong bài học phải liên quan và hỗ trợ cho nhau.
 12. Bộ sách có tính ‘mở’ khá cao nên giáo viên tốn nhiều thời gian cho việc định hướng.
 13. Nội dung sách giáo khoa có các chủ đề, nội dung chú trọng việc thực hiện tích hợp kiến thức liên môn, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống.
 14. Nội dung sách giáo khoa với các yêu cầu cụ thể, giúp giáo viên có thể đánh giá được mức độ cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh, đánh giá được kết quả giáo dục đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học/hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.
 15. Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.
Người nhận xét, đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Minh Huệ

File đính kèm:

  • docxphieu_nhan_xet_danh_gia_sach_giao_khoa_mon_lich_su_dia_ly_lo.docx