Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn Địa lí Lớp 6 - Bộ sách: Chân trời sáng tạo - Năm học 2021-2022

- Hiểu được tầm qua trọng của việc nắm vững các khái niệm cơ bản, các kĩ năng địa lí trong học tập và sinh hoạt.

- Hiểu được ý nghĩa và sự lí thú mà môn địa lí mang lại.

- Nêu được vai trò của địa lí trong cuộc sống, có cái nhìn khách qua về thế giới quan và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

- Biết được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, các bán cầu và toạ độ địa lí, kinh độ, vĩ độ.

- Hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa kinh tuyến và vĩ tuyến, giữa kinh độ và kinh tuyến, giữa vĩ độ và vĩ tuyến.

- Nhận biết được một số lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới

- Nêu được khái niệm kí hiệu bản đồ, ý nghĩa của kí hiệu bản đồ.

- Kể tên được các loại kí hiệu bản đồ.

- Biết được các loại kí hiệu, chú giải biểu đồ.

 

doc 17 trang quyettran 12/07/2022 20605
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn Địa lí Lớp 6 - Bộ sách: Chân trời sáng tạo - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn Địa lí Lớp 6 - Bộ sách: Chân trời sáng tạo - Năm học 2021-2022

Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn Địa lí Lớp 6 - Bộ sách: Chân trời sáng tạo - Năm học 2021-2022
Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
TRƯỜNG 
TỔ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỊA LÍ LỚP 6
BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.
(Năm học 2021 - 2022)
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp 2; Số học sinh: 63;	 Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 1;	 Trình độ đào tạo: Đại học
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
: Tốt: 0; Khá: 1; Đạt: 0; Chưa đạt: 0
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
STT
Thiết bị dạy học
Số lượng
Các bài thí nghiệm/thực hành
Ghi chú
1
- La bàn
1
Bài 8: Thực hành. Xác định phương hướng ngoài thực tế.
2
- Bản đồ vùng núi Tây bắc nước ta.
- 1 số hình ảnh về Tây Bắc
1
Bài 11. Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.
3
- Lược đồ nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Việt Nam.
- Biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của 3 địa điểm thuộc 3 đới khí hậu khác nhau ở bán cầu bắc.
- Lược đồ các đới khí hậu trên Trái Đất.
1
Bài 15.Thực hành về nhiệt độ và lượng mưa. 
4
Tranh ảnh, video về thực vật, động vật ở tỉnh Gia Lai.
1
Bài 21 : Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.
5
- Tranh ảnh, video về những tác động của con người tới nhiên thiên ở địa phương em sinh sống
1
Bài 24. Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên.
4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
STT
Tên phòng
Số lượng
Phạm vi và nội dung sử dụng
Ghi chú
1
Không
2
...
II. Kế hoạch dạy học 
1. Phân phối chương trình. 
STT
Bài học
(1)
Số tiết
(2)
Yêu cầu cần đạt
(3)
1
Bài mở đầu. Tại sao cần học Địa lí
1
- Hiểu được tầm qua trọng của việc nắm vững các khái niệm cơ bản, các kĩ năng địa lí trong học tập và sinh hoạt.
- Hiểu được ý nghĩa và sự lí thú mà môn địa lí mang lại.
- Nêu được vai trò của địa lí trong cuộc sống, có cái nhìn khách qua về thế giới quan và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
2
CHƯƠNG 1. BẢN ĐỔ-PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỂ MẶT TRÁI ĐẤT
 Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và Tọa độ địa lí
2
- Biết được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, các bán cầu và toạ độ địa lí, kinh độ, vĩ độ.
- Hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa kinh tuyến và vĩ tuyến, giữa kinh độ và kinh tuyến, giữa vĩ độ và vĩ tuyến.
- Nhận biết được một số lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới
3
Bài 2. Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng
2
- Nêu được khái niệm kí hiệu bản đồ, ý nghĩa của kí hiệu bản đồ.
- Kể tên được các loại kí hiệu bản đồ.
- Biết được các loại kí hiệu, chú giải biểu đồ.
4
Bài 3. Tìm đường đi trên bản đổ
1
-Biết xác định hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ.
- Biết đọc bản đồ, xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.
- Biết tìm đường đi trên bản đồ, tìm đường đi ngoài thực địa
5
Bài 4. Lược đồ trí nhớ
1
Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với học sinh.
6
Ôn tập chương 1
1
7
CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT-HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
Bài 5. Vị trí Trái Đất trong hệ MặtTrời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất.
1
- Biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời: vị trí, tương quan với các hành tỉnh khác.
- Mô tả được hình dạng, kích thước của Trái Đất.
8
Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả.
2
- Mô tả được chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất trên mô hình quả địa cầu.
- Trình bày được các hệ quả của chuyển động tự quaỵ quanh trục của Trái Đất: ngày đêm luân phiên nhau, giờ trên Trái Đất (giờ địa phương/giờ khu vục), sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến.
- So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.
- Mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiểu kinh tuyến.
9
Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
2
- Mô tả được chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: hướng, thời gian.
- Mô tả được hiện tượng mùa: mùa ở các vùng vĩ độ và các bán cầu.
- Trình bày được hiện tượng ngày đêm đài ngắn theo mùa và theo vĩ độ.
10
Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực tế.
1
Xác định ddược phương hướng ngoài thục tế dựa vào la bàn hoặc quan sát các hiện tượng tự nhiên.
11
Ôn tập giữa học kì I
1
12
Kiểm tra giữa học kì I
1
Đề kiểm tra
13
Trả bài kiểm tra giữa học kì I
1
14
CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
Bài 9. Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa.
2
- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất.
- Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau.
- Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa và nêu được nguyên nhân.
- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra
15
Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản.
2
- Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh.
- Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.
- Phân biệt được các dạng địa hình chính trênTrái Đất.
- Khái niệm khoảng sản, mỏ khoáng sản.
- Kể được tên một số loại khoáng sản.
- Giá trị của các loại khoáng sản.
16
Bài 11: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.
1
- Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn.
- Đọc được lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.
17
CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Bài 12: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió trên Trái Đất
2
- Hiểu đuợc vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic trong khí quyển.
- Mô tả được các tầng khi quyển, đặc điểm chính của tầng đổi lưu và tầng bình lưu.
- Kể dược tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.
- Trình bày được sự phàn bố các đai khí áp và các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.
- Biết cách sử dụng khi áp kế.
- Có ý thúc bảo vệ bầu khí quyển và lớp ô-dôn.
18
Bài 13: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
2
- Nguồn cung cấp của nhiệt độ không khí.
- Thiết bị đo nhiệt độ không khí.
- Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.
- Mô tả được hiện tượng hình thành mây và mưa.
- Biết sử dụng nhiệt kế và ẩm kế.
- Phân biệt thời tiết và khí hậu.
-Trình bày được khái quát đặc điểm của một đới khí hậu.
19
Bài 14. Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
2
- Nêu được nguyên nhân, biểu hiện, hậu quả, giải pháp của biến đổi khí hậu.
- Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.
20
Bài 15. Thực hành về nhiệt độ và lượng mưa
1
- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.
- Xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ khí hậu thế giới.
21
CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài 16. Thuỷ quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngẩm, băng hà
2
- Kể tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
- Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.
- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà.
- Có ý thức sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên nước.
22
Bài 17: Sông và hồ. 
2
- Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn, mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.
- Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.
23
Ôn tập học kì I
1
24
Kiểm tra học kì I
1
Đề kiểm tra
25
Trả bài kiểm tra học kì I
1
Bài kiểm tra đã chấm
26
Bài 18: Biển và đại dương
2
- Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.
- Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ, độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.
- Trình bày được các hiện tuợng sóng, thuỷ triều, dòng biển.
27
CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài 19. Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình
2
- Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.
- Đặc điểm của các tầng đất. 
- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.
- Kể được tên một số nhóm đất điển hình trên thế giới.
- Xác định được trên bản đồ một số nhóm đất ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.
28
Bài 20. Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới.
2
- Nêu được ví dụ vể sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và ở đại dương.
- Xác định được trên bản đồ sự phân bố các đới thiên nhiên trên thế giới.
- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới.
29
Bài 21.Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.
1
- Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.
- Quan sát, ghi chép để hoàn thành tốt bài báo cáo của cá nhân, của nhóm.
- Yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
30
Ôn tập giữa kì II
1
31
Kiểm tra giữa kì II
1
Đề kiểm tra
32
CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
Bài 22. Dân số và phân bố dân cư
2
- Biết được số dân trên thế giới. Trình bày và giải thích được đặc điềm phân bố dân cư trên thế giới.
- Đọc được biểu đồ quy mô dân số thế giới.
- Xác định được trên bản đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới.
Bài 23. Con người và thiên nhiên
2
- Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.
- Trình bày được những tác động chủ yếu của con người tới thiên nhiên Trái Đất.
- Trình bày được các giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên mà các em có thể làm được.
Bài 24. Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên
1
Ôn tập cuối kì II
1
Kiểm tra cuối kì II
1
Đề kiểm tra
Trả bài kiểm tra cuối kì II
1
Bài kiểm tra đã chấm
2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
STT
Chuyên đề
(1)
Số tiết
(2)
Yêu cầu cần đạt
(3)
1
2
3
...
(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu cần đạt.
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
Bài kiểm tra, đánh giá
Thời gian
(1)
Thời điểm
(2)
Yêu cầu cần đạt
(3)
Hình thức
(4)
Giữa Học kỳ 1
45 phút
Tuần 8 – tiết 15
- Biết được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, các bán cầu và toạ độđịa lí, kinh độ, vĩ độ.
- Biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời: vị trí, tương quan với các hành tỉnh khác,...
- Mô tả được hình dạng, kích thước của Trái Đất.
- Biết xác định hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thựctế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ.
- Trình bày được các hệ quả của chuyển động tự quaỵ quanh trục của Trái Đất: ngày đêm luân phiên nhau, giờ trên Trái Đất (giờ địa phương/giờ khu vục), sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến
- Mô tả được chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: hướng, thời gian,...
- Mô tả được hiện tượng mùa: mùa ở các vùng vĩ độ và các bán cầu.
Kiểm tra viết
Cuối Học kỳ 1
45 phút
Tuần 18 – tiết 35
- Mô tả được các tầng khi quyển, đặc điểm chính của tầng đổi lưu và tầng bình lưu.
- Trình bày được sự phàn bố các đai khi áp và các loại gió thổi thuờng xuyên trên Trái Đất.
- Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.
- Mô tả được chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: hướng, thời gian,...
- Mô tả được hiện tượng mùa: mùa ở các vùng vĩ độ và các bán cầu
- Phân biệt thời tiết và khí hậu.
-Trình bày được khái quát đặc điểm của một đới khí hậu
- Kể tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
- Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.
- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.
Kiểm tra viết
Giữa Học kỳ 2
45 phút
Tuần 27 – tiết 45
- Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ, độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.
- Trình bày được các hiện tuợng sóng, thuỷ triều, dòng biển.
- Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.
- Đặc điểm của các tầng đất. 
- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.
- Kể được tên một số nhóm đất điển hình trên thế giới.
Kiểm tra viết
Cuối Học kỳ 2
45 phút
Tuần 34 – tiết 52
 - Biết được số dàn trên thế giới. Trình bày và giải thích được đặc điềm phân bố dân cư trên thế giới.
- Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.
- Trình bày được những tác động chủ yếu của con người tới thiên nhiên - Trái Đất
- Trình bày được các hiện tuợng sóng, thuỷ triều, dòng biển.
- Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.
Kiểm tra viết
 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
III. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
 ., ngày tháng năm 2021
 HIỆU TRƯỞNG
 (Ký và ghi rõ họ tên)
Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
TRƯỜNG ..
TỔ .
Họ và tên giáo viên: 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỊA LÍ LỚP 6
BỘ SÁCH: CHÂN TR ỜI SÁNG TẠO.
(Năm học 2021 - 2022)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
STT
Bài học
(1)
Số tiết
(2)
Thời điểm
(3)
Thiết bị dạy học
(4)
Địa điểm dạy học
(5)
1
Bài mở đầu – Tại sao cần học Địa lí
1
Tuần 1
Lớp học
CHƯƠNG 1. BẢN ĐỔ-PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỂ MẶT TRÁI ĐẤT 
2
Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và Tọa độ địa lí
2
Tuần 1,2
Quả địa cầu; Lưới kinh tuyến, vĩ tuyến
Lớp học
3
Bài 2. Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng
2
Tuần 2, 3
- Quả địa cầu.
- Tranh về Một số đối tượng địa lí và kí hiệu quy ước của chúng trên bản đồ
- Bản đồ địa hình và sự phân bố một số mỏ sắt, mỏ than trên thế giới.
- Bản đồ tỉnh mình sinh sống
Lớp học
4
Bài 3. Tìm đường đi trên bản đổ
1
Tuần 3
- La bàn, bản đồ hành chính của tỉnh mình.
- Tranh các hướng chính và hướng trung gian
Lớp học
5
Bài 4. Lược đồ trí nhớ
1
Tuần 4
Bản đồ các nước Đông Nam Á, bản đồ khu vực.
Lớp học
6
Ôn tập chương 1
1
Tuần 4
Lớp học
CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT-HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI
7
Bài 5. Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất
1
Tuần 5
- Quả địa cầu.
- Hình ảnh hệ mặt Trời, Kích thức Trái Đất.
Lớp học
8
Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
2
Tuần 5,6
- Quả địa cầu, tranh các khu vực giờ,
- Tranh sự lệch hướng của các vật thể.
- Tranh các khu vực giờ trên Trái Đất
Lớp học
9
Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
2
Tuần 6,7
- Sơ đồ chuyển động của Trái đất quanh Mặt Trời và các mùa ở bán cầu Bắc; 
- Tranh Trái Đất trong ngày 22-6 và 22-12;
- Tranh 7.4 Nửa sáng tối của Trái Đất ngày 22-6
- Tranh H7.5 Độ dài ban ngày ở các vĩ độ khác nhau vào ngày 22-6
Lớp học
10
Bài 8: Thực hành. Xác định phương hướng ngoài thực tế
1
Tuần 7
La bàn
Lớp học
11
Ôn tập giữa học kì I
1
Tuần 8
Lớp học
12
Kiểm tra giữa học kì I
1
Tuần 8
Đề kiểm tra
Lớp học
13
Trả bài kiểm tra giữa học kì I
1
Tuần 9
Bài kiểm tra đã chấm
Lớp học
CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
14
Bài 9. Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa
2
Tuần 9,10
- Tranh 9.1 Cấu tạo của Trái Đất
- Sơ đồ vỏ Trái Đất.
- Lược đồ các mảng kiến tạo lớn và vành đai núi lửa, động đất trên Trái Đất.
- Hình ảnh về hậu quả của động đất
Lớp học
15
Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản
2
Tuần 10,11
- Tranh Một số kết quả của quá trình nội sinh và ngoại sinh.
- Mô hình hiện tượng tạo núi.
- Hình ảnh Cách tính độ cao địa hình.
- Hình ảnh về 1 số loại khoáng sản
Lớp học
16
Bài 11: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản.
1
Tuần 11
- Tranh mô phỏng các bộ phận của núi.
- Tranh ảnh Mặt cắt ngang và hình biểu hiện của nó trên bản đồ.
- Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn. 
Lớp học
CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
17
Bài 12: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió trên Trái Đất
2
Tuần 12
- Tranh về Các tầng khí quyển của Trái Đất.
- Tranh về Các thành phần của không khí.
- Khí áp kế.
- Tranh về Các đai khí áp và các loại gió chính trên Trái Đất
Lớp học
18
Bài 13: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
2
Tuần 13
- Lược đồ nhiệt độ TB năm trên Trái Đất.
- Lược đồ lượng mưa TB năm trên Trái Đất.
- Lược đồ các đới khí hậu trên Trái Đất.
- Nhiệt kế thuỷ ngân và thiết bị đo độ ẩm trong phòng
Lớp học
19
Bài 14. Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
2
Tuần 14
- Hình ảnh về những hậu quả của sự biến đổi khí hậu.
Lớp học
20
Bài 15. Thực hành về nhiệt độ và lượng mưa
1
Tuần 15
- Lược đồ nhiệt độ trung bình tháng 1 ở Việt Nam.
- Lược đồ các đới khí hậu tren Trái Đất.
Lớp học
CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
21
Bài 16. Thuỷ quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngẩm, băng hà
2
Tuần 15,16
- Tranh về Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở các bán cầu Bắc và Nam.
- Trành về Vòng tuần hoàn nước
Lớp học
22
Bài 17: Sông và hồ. 
2
Tuần 16, 17
- Mô hình một hệ thống sông.
- Tranh ảnh về 1 số dòng sông.
Lớp học
23
Ôn tập học kì I
1
Tuần 17
Lớp học
24
Kiểm tra học kì I
1
Tuần 18
Đề kiểm tra
Lớp học
25
Trả bài kiểm tra học kì I
1
Tuần 18
Bài kiểm tra đã chấm
Lớp học
26
Bài 18: Biển và đại dương
2
Tuần 19, 20
- Tranh về Vị trí của Mật Trời, Mặt Trăng và Trái Đất vào các ngày triều cường và triều kém. .
- Tranh về dòng biển nóng, lạnh trên Trái Đất. 
- Hình ảnh các trang trại lớn trên xa mạc.
- Hình ảnh núi băng
Lớp học
CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT
27
Bài 19. Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình
2
Tuần 21,22
- Biểu đồ về Tỉ lệ các thành phần có trong đất.
- Tranh ảnh về các tầng đất.
- Bản đồ Một số nhóm đất điển hình trên thế giới. 
Lớp học
28
Bài 20. Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới
2
Tuần 223,24
-Tranh về Một số thảm thực vật trên thế giới.
- Một số loài động vật ở lục địa và đại dương.
- Lược đồ Các đới thiên nhiên trên thế giới.
- Tranh về cấu trúc tầng ở rừng mưa nhiệt đới
Lớp học
29
Bài 21.Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương
2
Tuần 25
Tranh ảnh, video về cảnh quan tự nhiên của địa phương.
Lớp học
30
Ôn tập giữa kì II
1
26
Lớp học
31
Kiểm tra giữa kì II
1
27
Đề kiểm tra
Lớp học
CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
32
Bài 22. Dân số và phân bố dân cư
2
Tuần 28, 29
- Biểu đồ thể hiện Quy mô dân số thê'giới qua các năm dự báo đến năm 2023.
- Lược đồ Phân bố dân cư thế giới (2018).
- Lược đồ các thành phố đông dân nhất thế giới (2018).
Lớp học
33
Bài 23. Con người và thiên nhiên
2
Tuần 30, 31
- Tranh ảnh về tác động tiêu cực của con người tới thiên nhiên.
- Video hoạt đông khai thác các loại tài nguyên.
- Video về 1 số giải pháp khai thác và phát triển bền vững với thiên nhiên.
Lớp học
34
Bài 24. Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên
1
Tuần 32
- Sơ đồ thể hiện một số tác động của con người đến thiên nhiên.
- Tranh ảnh, video về tác động của con người tới thiên nhiên.
Lớp học
35
Ôn tập cuối kì II
1
Tuần 33
Lớp học
36
Kiểm tra cuối kì II
1
Tuần 34
Đề kiểm tra
Lớp học
37
Trả bài kiểm tra cuối kì II
1
Tuần 35
Bài kiểm tra đã chấm
Lớp học
2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
STT
Chuyên đề
(1)
Số tiết
(2)
Thời điểm
(3)
Thiết bị dạy học
(4)
Địa điểm dạy học
(5)
1
2
...
(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
.., ngày tháng năm 2021
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docke_hoach_day_hoc_cua_to_chuyen_mon_dia_li_lop_6_bo_sach_chan.doc