Giáo án Hóa Học 9

Thư viện giáo án, bài giảng Hóa Học 9, sáng kiến kinh nghiệm Hóa Học 9
Kế hoạch bài dạy môn Hoá học 9 - Bài học: Silic. Công nghiệp silicat

Kế hoạch bài dạy môn Hoá học 9 - Bài học: Silic. Công nghiệp silicat

8phuongnguyen02/08/20224520

Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học Đọc và tóm tắt được thông tin về Si, SiO2, muối silicat, sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng Viết được các phương trình hoá học minh hoạ cho tính chất của Si, SiO2, muối silicat. Tìm được các ứng dụng trong thực tế

Kế hoạch bài dạy môn Hóa học 9 - Chủ đề: Etylic alcohol và acetic acid

Kế hoạch bài dạy môn Hóa học 9 - Chủ đề: Etylic alcohol và acetic acid

6phuongnguyen02/08/20229700

Nhận thức KHTN[KHTN1] – Quan sát mẫu vật hoặc hình ảnh, trình bày được một số tính chất vật lí của ethylic alcohol: trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng, nhiệt độ sôi – Nêu được khái niệm và ý nghĩa của độ cồn. – Nêu được ứng dụng của ethylic alcohol

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học 9 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học 9 - Năm học 2020-2021

10phuongnguyen25/07/20224800

Tên bàiÔn tập đầu nămCHƯƠNG 1 Các loại hợp chất vô cơBài 1+2:Tích hợp thành một chủ đề: OxitYêu cầu cần đạt- Biết cách lập công thức của 1 chất.- Viết và cân bằng PTHH theo sơ đồ PƯ cho trước.- Tính chất hóa học của Oxit:+ Oxit ba zơ tác dụng được với nước, dung dịch ax

Đề kiểm tra học kì II môn Hóa học 9 - Năm học 2020-2021 - Đề 5

Đề kiểm tra học kì II môn Hóa học 9 - Năm học 2020-2021 - Đề 5

2phuongnguyen23/07/20225520

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3 điểm): Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng Câu 1: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố kim loại kiềm (thuộc nhóm IA) là :A . 2 B. 3 C. 1 D. 4Câu 2: Trong một chu kì, sự biến đổi của các nguyên tố tuân theo qui luật nào?A. Số

Đề kiểm tra học kì II môn Hóa học 9 - Năm học 2020-2021 - Đề 4

Đề kiểm tra học kì II môn Hóa học 9 - Năm học 2020-2021 - Đề 4

3phuongnguyen23/07/20223940

Câu 1: Thể tích rượu etylic 100 cần dùng để lên men thu được 500 ml dung dịch axit axetic 0,1M. Biết khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml.A. 28,75 ml B. 2,875 ml C. 18,4 ml D. 1,84 mlCâu 2: Công thức cấu tạo thu gọn của etyl axetat là:A. C2H5OH B. CH3COOH C. CH3

Đề kiểm tra học kì I môn Hoá 9 - Năm học 2021-2022 - Đề 4 (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì I môn Hoá 9 - Năm học 2021-2022 - Đề 4 (Có đáp án)

6phuongnguyen20/07/20228280

Câu 2. ( 2 điểm). PISA. Tính chất của phi kim Các nguyên tố phi kim có nhiều trong tự nhiên. Phi kim tồn tại ở cả 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí; phần lớn các phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt. Chúng tác dụng được với kim loại, hiddro và oxi. Nhờ những tính chất đó mà phi

Đề kiểm tra học kì I môn Hoá 9 - Năm học 2021-2022 - Đề 2 (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì I môn Hoá 9 - Năm học 2021-2022 - Đề 2 (Có đáp án)

7phuongnguyen20/07/20223620

Câu 2: Oxit lưỡng tính là:A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.C. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.D. Những oxit chỉ

Đề kiểm tra học kì I môn Hoá 9 - Năm học 2021-2022 - Đề 1 (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì I môn Hoá 9 - Năm học 2021-2022 - Đề 1 (Có đáp án)

6phuongnguyen20/07/20223100

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ )Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúngCâu 1: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:A. CaO, B. BaO, C. Na2O D. SO3.Câu 2: Oxit lưỡng tính là:A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.B. Những oxit tác dụng vớ

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học năm học 2020-2021 - Khối 9

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học năm học 2020-2021 - Khối 9

10quyettran18/07/20223460

Bài 1+2:Tích hợp thành một chủ đề: Oxit 2 - Tính chất hóa học của Oxit:+ Oxit ba zơ tác dụng được với nước, dung dịch axit, Oxit axit.+ Oxit axit tác dụng được với nước, dung dich bazơ, Oxit bazơ.- Sự phân loại của Oxit, chia ra các loại: Oxit axit, Oxit ba zơ, Oxit lưỡ

Phân phối chương trình môn Hóa học 9 - Học kỳ 2

Phân phối chương trình môn Hóa học 9 - Học kỳ 2

21quyettran18/07/20225360

1.Kiến thức:Học sinh nêu được: - Silic là phi kim hoạt động yếu (tác dụng được với oxi, không phản ứng trực tiếp với hiđro), SiO2 là một oxit axit (tác dụng với kiềm, muối cacbonat kim loại kiềm ở nhiệt độ cao). - Một số ứng dụng quan trọng của silic, silic đioxit và mu

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học Lớp 9 theo CV4040

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học Lớp 9 theo CV4040

10quyettran15/07/20223820

- Trình bày được tính chất vật lí, tính chất hóa học của kim loại.- Nêu được dãy hoạt động hóa học của kim loại, ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại.- Vận dụng giải thích các hiện tượng liên quan trong thực tế.- Quan sát hiện tượng thí nghiệm cụ thể, rút ra được