Giáo án Thể Dục 8

Thư viện giáo án, bài giảng Thể Dục 8, sáng kiến kinh nghiệm Thể Dục 8
Kế hoạch giáo dục môn Thể dục Lớp 8 - Trường THCS Thị trấn Ba Tơ

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục Lớp 8 - Trường THCS Thị trấn Ba Tơ

27Bảo Anh11/07/20231740

Căn cứ công văn số 2384//BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 07 năm 2020, về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinhCăn cứ hướng dẫn số 1091/SGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 08 năm 2020 của Sở giáo dục & đào tạo Tỉnh

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục THCS - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục THCS - Năm học 2020-2021

107phuongnguyen25/07/20224060

Bài/chủ đề- Mục tiêu, nội dung chương trình - Lợi ích tác dụng của TDTT .Yêu cầu cần đạt- Nhận biết: Biết một số lợi ích, tác dụng của TDTT- Thông hiểu; Nêu được ví dụ minh họa về lợi ích- Vận dụng: Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong cuộc sống hằng ngày- Kiến

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục 8 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục 8 - Năm học 2020-2021

14phuongnguyen25/07/20222620

MụcLí thuyết: Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 1).- Bài TD: Học từ nhịp 1-8 bài tập phát triển chung (nam và nữ).- Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi: chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông. Học: khái niệm về chạy cự

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục năm học 2020-2021 - Khối 8

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục năm học 2020-2021 - Khối 8

14quyettran18/07/20223120

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1-17- Chạy ngắn: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau ; trò chơi “Chạy đuổi”, “Xuất phát cao Chạy ngắn 30-60m .- Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc 1 - Bài TD: Biết thực hiện và thực hiện cơ bản đúng các