Giáo án Sinh Học 10

Thư viện giáo án, bài giảng Sinh Học 10, sáng kiến kinh nghiệm Sinh Học 10
Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 10 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 10 - Năm học 2020-2021

21phuongnguyen25/07/20223400

PHẦN MỘT: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNGBài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống Yêu cầu cần đạtHỌC KÌ IPHẦN MỘT: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG1/ Kiến thức:- Học sinh phải giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học năm học 2020-2021 - Khối 10

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học năm học 2020-2021 - Khối 10

21quyettran18/07/20224360

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống I. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNGII. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THẾ GIỚI SỐNG 1/ Kiến thức:- Học sinh phải giải thích được nguyên tắc tổ chức thứ bậc của thế giới sống và có cái nhìn bao quát về thế giới sống.- Giải thích được tại sao