Giáo án Vật Lí 10

Thư viện giáo án, bài giảng Vật Lí 10, sáng kiến kinh nghiệm Vật Lí 10
Kế hoạch giáo dục môn Vật lý 10 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Vật lý 10 - Năm học 2020-2021

17phuongnguyen25/07/20223760

ChươngChương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂMYêu cầu cần đạt(theo chương trình môn học) Trình bày được các khái niệm: chuyển động, quỹ đạo của chuyển động. Nêu những khái niệm: chất điểm, vật làm mốc, mốc thời gian. Phân biệt được hệ quy chiếu và hệ tọa độ. Nêu được chuyển động th

Kế hoạch giáo dục môn Vật lý năm học 2020-2021 - Khối 10

Kế hoạch giáo dục môn Vật lý năm học 2020-2021 - Khối 10

16quyettran19/07/20223840

Trình bày được các khái niệm: chuyển động, quỹ đạo của chuyển động. Nêu những khái niệm: chất điểm, vật làm mốc, mốc thời gian. Phân biệt được hệ quy chiếu và hệ tọa độ. Nêu được chuyển động thẳng đều. Viết được dạng của phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đ

Kế hoạch dạy học môn Vật lý Lớp 10, 11, 12 theo CV5512 - Học kỳ 2 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Quảng La

Kế hoạch dạy học môn Vật lý Lớp 10, 11, 12 theo CV5512 - Học kỳ 2 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT

28quyettran18/07/20223360

1. Kiến thức: - Phát biểu được định nghĩa, bản chất và đơn vị đo của động lượng. - Nắm được biểu thức của định lý biến thiên động lượng từ định luật II Niutơn - Phát biểu được định nghĩa hệ cô lập, phát biểu và viết được biểu thức của định luật bảo toàn động lượng.2. Nă