Giáo án Công Nghệ 10

Thư viện giáo án, bài giảng Công Nghệ 10, sáng kiến kinh nghiệm Công Nghệ 10
Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 10 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 10 - Năm học 2020-2021

25phuongnguyen25/07/20224080

HỌC KÌ IPHẦN MỘT: NÔNG – LÂM – NGƯ NGHIỆP1/Kiến thức:- Biết được tầm quan trọng của sản xuất nông lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dân- Biết được tầm quan trọng của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta hiện nay và phương hướng, nhiệm vụ của ngành trong thời gian

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Khối 10 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Khối 10 - Năm học 2020-2021

25quyettran18/07/20223300

I/ Tầm quan trọng của sản xuất nông lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế quốc dânII/ Tình hình sản xuất nông lâm, ngư nghiệp của nước ta hiện nay: III/ Phương hướng, nhiệm vụ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp nước ta 1/Kiến thức:- Biết được tầm quan trọng của sản xuất nông