Giáo án Thể Dục 10

Thư viện giáo án, bài giảng Thể Dục 10, sáng kiến kinh nghiệm Thể Dục 10
Kế hoạch giáo dục môn Thể dục THPT - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục THPT - Năm học 2020-2021

25phuongnguyen25/07/20222960

Nội dung bài dạy- Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình lớp 10.- Động tác 1-3(bài TDNĐ nam, nữ riêng)- Động tác 1-3- Chạy bước nhỏ,chạy đạp sau, chạy nâng cao đùi- Chạy tăng tốc 30-60m.- Động tác 1-3- Động tác 4-5- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tă

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục năm học 2020-2021 - Khối 10

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục năm học 2020-2021 - Khối 10

24quyettran18/07/20223260

- Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình lớp 10.- Động tác 1-3(bài TDNĐ nam, nữ riêng)- Động tác 1-3- Chạy bước nhỏ,chạy đạp sau, chạy nâng cao đùi- Chạy tăng tốc 30-60m.- Động tác 1-3- Động tác 4-5- Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy tăng tốc 30-60m- Đ