Giáo án Giáo Dục Công Dân 11

Thư viện giáo án, bài giảng Giáo Dục Công Dân 11, sáng kiến kinh nghiệm Giáo Dục Công Dân 11
Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 12 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 12 - Năm học 2020-2021

16phuongnguyen25/07/20222920

Bài/chủ đềBài 1 (tiết 1)Pháp luậtvà đời sống.Mạch nội dung kiến thứcBài 1: Pháp luật và đời sống: - Tiết 1: Mục 1. Khái niệm pháp luật.a. Pháp luật là gì?b. Các đặc trưng của pháp luật.Yêu cầu cần đạt (Theo chương trình môn học)1.Về kiến thức:Hiểu được khái niệm PL, bả

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 11 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 11 - Năm học 2020-2021

9phuongnguyen25/07/20223500

Bài/chủ đềPhần I: Công dân với kinh tếBài 1: Công dân với sự phát triển kinh tếYêu cầu cần đạt (Theo chương trình môn học)Phần I: Công dân với kinh tế- Nêu được thế nào là sản xuất của cải vật chất đối với đời sống XH.- Nêu được các yếu tố cơ bản của quá trình Sx.- Nêu

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân năm học 2020-2021 - Khối 11

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân năm học 2020-2021 - Khối 11

9quyettran18/07/20223700

Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế - Sản xuất của cải vật chất.- Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.- Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân gia đình và xã hội. - Nêu được thế nào là sản xuất của cải vật chất đối với đời sống X