Giáo án Lịch Sử 11

Thư viện giáo án, bài giảng Lịch Sử 11, sáng kiến kinh nghiệm Lịch Sử 11
Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 11 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 11 - Năm học 2020-2021

16phuongnguyen25/07/20223520

ChươngCHƯƠNG I: CÁC NƯỚC CHÂU Á – CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINHMạch nội dung kiến thức- Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868.(Chỉ giới thiệu nét chính).- Cuộc Duy tân Minh trị.- Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.( Tập trung vào quá trình chuyển

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử năm học 2020-2021 - Khối 11

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử năm học 2020-2021 - Khối 11

16quyettran18/07/20223140

Bài 1: Nhật Bản - Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868.(Chỉ giới thiệu nét chính).- Cuộc Duy tân Minh trị.- Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.( Tập trung vào quá trình chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa) 1. Về kiến thức- Hiểu rõ những cải c

Chuyên đề Biển Đông Việt Nam: Quá trình nhận thức và khai chiếm

Chuyên đề Biển Đông Việt Nam: Quá trình nhận thức và khai chiếm

104quyettran13/07/20223640

- Sách địa lý Allgemeine Geographische Ephemeriden của F.J. Bertuch,xuất bản tại Weimar năm 1815. Trang 116 liệt kê những địa danh thuộc vềvương quốc Cochinchina, gồm: Tschiampa (Champa), Donnaï, Saigong (SàiGòn), Paracels và Condor (Côn Đảo).- Hồi ký Le mémoire sur la