Giáo án Toán Học 10

Thư viện giáo án, bài giảng Toán Học 10, sáng kiến kinh nghiệm Toán Học 10
Giáo án Hình học Lớp 10 - Bài 1: Phương trình đường thẳng

Giáo án Hình học Lớp 10 - Bài 1: Phương trình đường thẳng

6Bảo Anh11/07/20231980

H. Vị trí tương đối của hai đường thẳng với số điểm chung của chúng có mối liên hệ như thế nào?Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm giải một hệ phương trình. GV minh họa bằng hình vẽ. Đ. Hai đường thẳng cắt nhau có một điểm chung.Hai đường thẳng song song không có điểm chung

Đề thi học kì II môn Toán Lớp 10 (Có đáp án)

Đề thi học kì II môn Toán Lớp 10 (Có đáp án)

4Bảo Anh08/07/20231940

2) Chứng minh rằng: Câu 4. (1,0 điểm) Cho đường tròn và đường thẳng . Tìm giao điểm của d và (C)Câu 5. (2,0 điểm) 1) Lập phương trình đường tròn tâm I ( 1;2), tiếp xúc với d: x+y-5=0 2) Cho tam giác ABC có , trọng tâm G(1;1). Đỉnh C nằm trên trục OY và đường thẳng AB có

Kế hoạch giáo dục môn Toán 10 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Toán 10 - Năm học 2020-2021

32phuongnguyen25/07/20223280

CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP Yêu cầu cần đạt (theo CT môn học)Về kiến thức: -Biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến.- Biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương.- Phân biệt được điều kiện cần và điều kiện đủ.Về kỹ năng: - Biết lấy ví dụ mệnh

Kế hoạch giáo dục môn Toán 10 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch giáo dục môn Toán 10 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi

30quyettran18/07/20222940

- Mệnh đề.- Tính đúng sai của một mệnh đề .- Phủ định của một mệnh đề.- Mệnh đề kéo theo.- Mệnh đề đảo.- Mệnh đề tương đương.- Mệnh đề chứa biến. Về kiến thức: -Biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến.- Biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương