Giáo án Sinh Học 9

Thư viện giáo án, bài giảng Sinh Học 9, sáng kiến kinh nghiệm Sinh Học 9
Phân phối chương trình môn Sinh học Khối 9

Phân phối chương trình môn Sinh học Khối 9

4Bảo Anh08/07/20232700

Bài 1. Menđen và di truyền học Câu 4/Trang 7. Không thực hiệnChủ đề 1 (Bài 2). Lai một cặp tính trạng Câu 4/Trang 10. Không thưc hiệnChủ đề 1 (Bài 3). Lai một cặp tính trạng V.Trội không hoàn toàn: Không dạyCâu 3/Trang 13. Không thực hiện

Kế hoạch bài dạy môn Sinh học 9 - Chủ đề: ADN

Kế hoạch bài dạy môn Sinh học 9 - Chủ đề: ADN

7phuongnguyen02/08/20229160

Hoạt động 1: Khởi động (1) Axit nucleic có vai trò rất quan trọng trong hoạt động sống của tế bào, cơ thể; đảm bảo cho khả năng sinh tồn của nòi giống với chức năng mang gen và truyền đạt thông tin di truyền. Axit nucleic gồm 2 loại: ADN (Axit đêoxiribônucleic) và ARN (

Kế hoạch bài dạy môn Sinh học 9 - Chủ đề: Nhiễm sắc thể

Kế hoạch bài dạy môn Sinh học 9 - Chủ đề: Nhiễm sắc thể

11phuongnguyen02/08/20224560

NĂNG LỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊNNhận thức khoa học tự nhiên - Nêu được khái niệm nhiễm sắc thể. Lấy được ví dụ chứng minh mỗi loài có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng. (1) KHTN1.1 - Mô tả được hình dạng nhiễm sắc thể thông qua hình vẽ nhiễm sắc thể ở kì giữa với tâm động, các cánh.

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học THCS - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học THCS - Năm học 2020-2021

150phuongnguyen25/07/20226980

Bài/chủ đềMỞ ĐẦU SINH HỌCBài 1: Đặc điểm của cơ thể sống.Yêu cầu cần đạtMỞ ĐẦU SINH HỌC- Phân biệt được vật sống và vật không sống qua nhận biết dấu hiệu từ một số đối tượng- Nêu được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống: trao đổi chất, lớn lên, vận động, sinh sản, cả

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 9 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 9 - Năm học 2020-2021

12phuongnguyen25/07/20227420

Tên bàiDI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊCHƯƠNG 1.CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐENBài 1. Menđen và di truyền họcChủ đề: Lai một cặp tính trạngYêu cầu cần đạt- Học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học - Hiểu được công lao và trình bày được phương pháp phân tích

Phân phối chương trình môn Sinh học Lớp 9

Phân phối chương trình môn Sinh học Lớp 9

16quyettran19/07/20226840

- Hiểu và trình bày được nguyên nhân thoái hoá của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật. Vai trò của chúng trong chọn giống.- Trình bày được khái niệm ưu thế lai, cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai, lí do không dùng con lai F1 để nhân

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học năm học 2020-2021 - Khối 9

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học năm học 2020-2021 - Khối 9

11quyettran18/07/20227140

- Học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học - Hiểu được công lao và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Men Đen - Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học- Trình bày được nội dung, mục đích và ứng

Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Sinh học 9 - Năm học 2021-2022

Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Sinh học 9 - Năm học 2021-2022

33quyettran15/07/20226060

- Học sinh trình bày được nhiệm vụ, nội dung và vai trò của di truyền học.- Giới thiệu Menđen là người đặt nền móng cho di truyền học - Nêu được phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen- Nêu được các thí nghiệm của Menđen và rút ra nhận xét- Hiểu và ghi nhớ một số th