Giáo án Tin Học 9

Thư viện giáo án, bài giảng Tin Học 9, sáng kiến kinh nghiệm Tin Học 9
Kế hoạch giáo dục môn Tin học THCS - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Tin học THCS - Năm học 2020-2021

74phuongnguyen25/07/20222180

Bài/chủ đềBài 1: Thông tin và tin họcYêu cầu cần đạt1. Kiến thức- Biết được khái niệm thông tin và các loại thông tin trong cuộc sống. Có khái niệm ban đầu về tin học.- Biết và hiểu được thế nào là hoạt động thông tin của con người.- Biết được nhiệm vụ chính của tin học