Giáo án Hướng Nghiệp 10

Thư viện giáo án, bài giảng Hướng Nghiệp 10, sáng kiến kinh nghiệm Hướng Nghiệp 10
Bài thu hoạch Bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

Bài thu hoạch Bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới 2018

4phuongnguyen23/07/20223560

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀCHỦ ĐỀ 6 : TUẦN 20 : TẬP LÀM VIỆC NHÀ VIỆC TRƯỜNGI. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:1. Năng lực: Sau khi tham gia hoạt động trải nghiệm, học sinh: - Tập làm được một số việc giữ gìn nhà của, trường lớp gọn gàng, sạch sẽ. - Nhận biết đư