Giáo án Ngữ Văn 11

Thư viện giáo án, bài giảng Ngữ Văn 11, sáng kiến kinh nghiệm Ngữ Văn 11
Giáo án môn Ngữ văn 11 - Bài: Tiểu sử tóm tắt

Giáo án môn Ngữ văn 11 - Bài: Tiểu sử tóm tắt

34phuongnguyen01/08/20224140

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào cần viết tiểu sử tóm tắt ?a) Thuyết minh về các danh nhân.Văn bản thuyết minhb) Tự ứng cử vào một chức vụ nào đó trong các cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể.Sơ yếu lí lịchc) Giới thiệu người ứng cử vào một chức vụ nào đó trong c

Đề xuất về việc dạy học đọc hiểu văn bản thông tin ở trường trung học của Việt Nam trong thời gian tới

Đề xuất về việc dạy học đọc hiểu văn bản thông tin ở trường trung học của Việt Nam trong thời gian t

8phuongnguyen26/07/20223940

Đọc hiểu văn bản (ĐHVB) là một nội dung quan trọng trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn của Việt Nam. Nhưng, chương trình (CT) chủ yếu yêu cầu dạy học đọc hiểu văn bản văn học (VBVH), chưa đề cập đến việc dạy học đọc hiểu văn bản thông tin (VBTT) – một loại