Giáo án Sinh Học 12

Thư viện giáo án, bài giảng Sinh Học 12, sáng kiến kinh nghiệm Sinh Học 12
Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 12 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học 12 - Năm học 2020-2021

29phuongnguyen25/07/20223280

Bài/chủ đềPhần năm: DI TRUYỀN HỌCChủ đề: Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử (tiết 1)Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN.Yêu cầu cần đạt(theo chương trình môn học)Phần năm: DI TRUYỀN HỌC1. Kiến thức: - Trình bày được khái niệm và mô tả (vẽ sơ đồ) cấu trúc c

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học năm học 2020-2021 - Khối 12

Kế hoạch giáo dục môn Sinh học năm học 2020-2021 - Khối 12

29quyettran18/07/20224520

1. Kiến thức: - Trình bày được khái niệm và mô tả (vẽ sơ đồ) cấu trúc chung của gen- Trình bày được khái niệm và các đặc điểm chung của mã di truyền- Từ mô hình tái bản ADN, mô tả các bước của quy trình tự nhân đôi ADN làm cơ sở cho sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể2. Kĩ