Giáo án Hóa Học 12

Thư viện giáo án, bài giảng Hóa Học 12, sáng kiến kinh nghiệm Hóa Học 12
Kế hoạch giáo dục môn Hóa học Lớp 12 - THPT Phạm Văn Đồng

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học Lớp 12 - THPT Phạm Văn Đồng

34Bảo Anh11/07/20232040

0 Ôn tập đầu năm 1-Sự điện li2-Nhóm nitơ3-Nhóm cacbon4-Đại cương hóa học hữu cơ 5-Các hiđrocacbon6-Một số dẫn xuất của hiđrocacbon Kiến thức: Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá kiến thức các chương về hóa học vô cơ, hoá học hữu cơ: Đại cương hoá học hữu cơ,

Kế hoạch bài dạy môn Hóa - Bài: Ancol

Kế hoạch bài dạy môn Hóa - Bài: Ancol

11phuongnguyen02/08/20228120

Phần 2: KẾ HOẠCH BÀI HỌC(Dự kiến thời gian: 3 tiết)I. Mục tiêu:1. Mục tiêu chung của bài học Góp phần phát triển cho học sinh năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học, năng lực tìm hiểu về KHTN thông qua việc tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm, phương phá

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học 12 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học 12 - Năm học 2020-2021

102phuongnguyen25/07/20226200

Yêu cầu cần đạt(theo chương trình môn học)HỌC KÌ I18 tuần thực hiện 36 tiết (chƣơng trình chuẩn) + 8 tiết Tự chọn bám sátÔn tập đầu năm– Hóa đại cương + Hóa vô cơ+ Sự điện li+ Nitơ – Photpho+ Cacbon – Silic– Bài tập: (dung dịch, xác định tên nguyên tố– Hóa hữu cơ+ Đại c

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học năm học 2020-2021 - Khối 12

Kế hoạch giáo dục môn Hóa học năm học 2020-2021 - Khối 12

102quyettran18/07/20224100

1. Este– Thế nào là este, lipit, xà phòngvà chất giặt rửa tổng hợp.– Tính chất của este, lipit và ứng dụng của chúng trong đời sống. Hs biết: Nguyên nhân tại saokhông nên dùng xà phòng để giặtrửa trong nước cứng.* Kiến thứcBiết được:- Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử