Giáo án Tin Học 8

Thư viện giáo án, bài giảng Tin Học 8, sáng kiến kinh nghiệm Tin Học 8
Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học môn Tin 8 - Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học môn Tin 8 - Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy t

6phuongnguyen02/08/20225780

- Chủ đề con: Lập trình trực quan (7 tiết).- Vị trí bài học: tiết 7 trong dự kiến phân phối 7 tiết của chủ đề con.- Yêu cầu cần đạt của chủ đề con: + Mô tả được kịch bản đơn giản dưới dạng thuật toán và tạo được một chương trình đơn giản.+ Hiểu được chương trình là dãy

Đề kiểm tra học kỳ I môn Tin học 8 - Năm học 2021-2022 - Đề 1 (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kỳ I môn Tin học 8 - Năm học 2021-2022 - Đề 1 (Có đáp án)

7phuongnguyen20/07/20223420

I. Trắc nghiệm (4điểm) Khoang tròn đáp án đúng(HS làm trực tiếp trên đề kiểm tra). Câu 1: Trong ô tính xuất hiện ###### vì: A. Độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài. B. Độ rộng của hàng quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài. C. Tính toán ra kết