Giáo án Ngữ Văn 10

Thư viện giáo án, bài giảng Ngữ Văn 10, sáng kiến kinh nghiệm Ngữ Văn 10
Bài giảng Ngữ văn 10 - Tiết 92: ẩn dụ

Bài giảng Ngữ văn 10 - Tiết 92: ẩn dụ

21phuongnguyen02/08/20224480

III. Luyện tập Bài 2: Tìm hình ảnh ẩn dụ và nêu nét tương đồng giữa các sự vật hiện tượng được so sánh ngầm với nhau?Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. – ăn quả  “Sự hưởng thụ thành quả lao động”. – kẻ trồng cây  “người tạo ra thành quả”.Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. – mự

Rubric đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị Luận văn học của học sinh Trung học Phổ thông

Rubric đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị Luận văn học của học sinh Trung học Phổ thông

11phuongnguyen26/07/20226700

Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn từ sau năm 2018 xác định cần kiểm tra,đánh giá kết quả học tập theo hướng phát triển năng lực. Bài viết đề xuất công cụ rubric đểđánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học của học sinh trung học phổ thông đápứng yêu c

Bài thu hoạch module 4 Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh - Phạm Thị Duyên

Bài thu hoạch module 4 Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng l

44phuongnguyen26/07/202265920

NỘI DUNG BÀI THU HOẠCH MODUL 4I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. Hiện nay, giáo dục phát triển (tiếp cận) năng lực và phẩm chất học sinh đang được nhiều nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên trên thế giới cũng như trong nước đặc biệt quan tâm.

Bài thu hoạch Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh - Bùi Thị Thu Hương

Bài thu hoạch Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học si

25phuongnguyen26/07/202222021

1.Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Hiện nay, giáo dục phát triển (tiếp cận) năng lực và phẩm chất học sinh đang được nhiều nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên trên thế giới cũng như trong nước đặc biệt quan tâm. Hòa mình cùng với dòng chảy của

Đa dạng hóa các hình thức tiếp cận và khai thác văn bản văn học

Đa dạng hóa các hình thức tiếp cận và khai thác văn bản văn học

8phuongnguyen26/07/20223440

Các thao tác tiếp cận thi pháp học trong khai thác văn bản văn học đòi hỏi người dạy -người học nghiên cứu, tìm hiểu các hình thức nghệ thuật ngôn từ trong chức năng tổ chức và thểhiện nội dung xã hội, văn hóa và cả nội dung triết học của chúng. Sau khi chỉ ra tính khoa