Giáo án Giáo Dục Công Dân 7

Thư viện giáo án, bài giảng Giáo Dục Công Dân 7, sáng kiến kinh nghiệm Giáo Dục Công Dân 7
Bài giảng môn Giáo dục công dân 7 - Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa (Tiết 1)

Bài giảng môn Giáo dục công dân 7 - Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa (Tiết 1)

34phuongnguyen02/08/20225520

Bài 15: Tiết 25. BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA ( Tiết 1 )NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Di sản văn hóa là gì?a. Khái niệm: Di sản văn hóa là sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị lịch sử , văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.b. Các loại di sản văn hóab. Cá

Đề kiểm tra học kì II môn Giáo dục công dân 7 (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì II môn Giáo dục công dân 7 (Có đáp án)

4phuongnguyen01/08/20222540

I. Trắc nghiệm (4đ): Câu 1: Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường?A. Thiên tai B. Phát triển kinh tế quá nhanhC. Khai thác tài nguyên quá mức D. Thiếu ý thức bảo vệ môi trường.Câu 2: Hành vi nào sau em cho là vi phạm qui định của pháp luật về bảo vệ môi tr

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Giáo dục công dân 7 - Mã đề 3

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Giáo dục công dân 7 - Mã đề 3

5phuongnguyen01/08/20224460

I. Trắc nghiệm:Câu 1: Trong các biện pháp dưới đây, biện pháp nào góp phần bảo vệ môi trường?A. Sử dụng phân hóa học và các hóa chất bảo vệ thực vật qúa mức quy địnhB. Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ởC. Khai thác nước ngầm bừa bãiD. Phá rừng để trồng cây l

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Giáo dục công dân 7 - Mã đề 2

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Giáo dục công dân 7 - Mã đề 2

5phuongnguyen01/08/20224520

I. Trắc nghiệm:Câu 1: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào góp phần giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa?A. Lấy cắp đồ cổ về nhà.B. Phát hiện cổ vật đem nộp cho cơ quan có trách nhiệm.C. Buôn bán cổ vật không có giấy phép.D. Di chuyển cổ vật, bảo vật quốc gia bất hợp pháp.

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Giáo dục công dân 7 - Mã đề 1

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Giáo dục công dân 7 - Mã đề 1

5phuongnguyen01/08/20227220

I. Trắc nghiệm:Câu 1: Trong các hành vi sau, hành vi nào thể hiện hành động phá hủy di sản văn hóa?A. Tu sửa lại khu di tích Phố cổ hội an.B. Di chuyển cổ vật, bảo vật quốc gia bất hợp pháp.C. Giữ gìn sạch đẹp khu di tích, danh lam thắng cảnh.D. Đem nộp cổ vật cho cơ qu

Giáo án môn Giáo dục công dân 7 (Công văn 5512)

Giáo án môn Giáo dục công dân 7 (Công văn 5512)

166phuongnguyen29/07/20223080

Tiết 1 – Bài 1SỐNG GIẢN DỊI. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, tại sao cần phải sống giản dị? 2. Kỹ năng : - Học sinh biết tự đánh giá hành vi bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh. - Biế

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 7, 8 (Công văn 4040) - Năm học 2021-2022

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 7, 8 (Công văn 4040) - Năm học 2021-2022

18phuongnguyen28/07/20225880

Bài 1: Sống giản dị. - Trỡnh bày được sống giản dị và không giản dị, ý nghĩa của giản dị.- Quý trọng sự giản dị, chân thật, xa lánh lối sống xa hoa, hình thức.-Đánh giá được hành vi của bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh: Lời nói, cử chỉ, tác

Giáo án Giáo dục công dân 7 - Bài 17, 18: Chủ đề: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tiết 29: Sự ra đời, kể tên 4 cấp, 4 loại cơ quan

Giáo án Giáo dục công dân 7 - Bài 17, 18: Chủ đề: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tiết

20phuongnguyen26/07/20228060

Bài 17,18: Chủ đề: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:Tiết 29: Sự ra đời, kể tên 4 cấp, 4 loại cơ quanI. Mục tiêu 1. Kiến thức - Biết được bản chất của Nhà nước ta. - Biết thế nào là bộ máy nhà nước. - HS hiểu được chức năng, nhiệm vụ của từng loại cơ quan nhà

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 7 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 7 - Năm học 2020-2021

6phuongnguyen25/07/20227260

Tên bàiBài 1: Sống giản dị.Bài 2: Trung thực.Yêu cầu cần đạt- Học sinh hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, Tại sao cần phải sống giản dị.- Học sinh biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh: Lời nói, cử chỉ, t

Giáo án Giáo dục công dân 7 - Chủ đề: Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và cấp cơ sở

Giáo án Giáo dục công dân 7 - Chủ đề: Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và cấp cơ sở

20phuongnguyen25/07/20225940

BƯỚC 1: Xây dựng chủ đề dạy học.I. Xác định tên chủ đề: NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CẤP CƠ SỞBƯỚC 2: Lựa chọn nội dung chủ đề:II. Mô tả chủ đề:1. Tổng số tiết thực hiện chủ đề: 3 tiết Nội dung tiết 1: Tìm hiểu sự ra đời của nhà nước CHXHCNVN Đọc thông

Bài giảng môn Giáo dục công dân 7 - Tiết 25, Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

Bài giảng môn Giáo dục công dân 7 - Tiết 25, Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

53phuongnguyen25/07/20225360

Tôn giáo ở Việt Nam còn tồn tại những mặt tiêu cực gì ?Trả lời: Tôn giáo còn tồn tại những mặt tiêu cực như:+ Trình độ văn hóa thấp nên mê tín, lạc hậu.+ Dễ bị kích động và lợi dụng vào mục đích xấu.+ Hành nghề mê tín, hoạt động trái pháp luật.+ Ảnh hưởng tới sức khỏe v

Đề kiểm tra cuối kì học kì II môn Giáo dục công dân 7 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Lê Quang Thẩm

Đề kiểm tra cuối kì học kì II môn Giáo dục công dân 7 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Lê Quang Thẩ

5phuongnguyen25/07/20224820

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM( 7.0 điểm)1/ Học sinh hãy chọn đáp án đúng( mỗi câu 0,25 điểm) và ghi vào giấy bài làmCâu 1. Niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình được gọi là?A. Tôn giáo. B. Mê tín dị đoan. C. Công giáo. D. Tín ngưỡng. Câu 2. Hình thức tín

Đáp án tham khảo Mô đun 3 môn Giáo dục công dân

Đáp án tham khảo Mô đun 3 môn Giáo dục công dân

9phuongnguyen23/07/20224220

Câu 1: Thầy/cô hãy trình bày quan niệm về thuật ngữ “kiểm tra và đánh giá”.c) Kiểm traKiểm tra là một cách tổ chức đánh giá (hoặc định giá), do đó nó có ý nghĩa và mục tiêu như đánh giá (hoặc định giá). Việc kiểm tra chú ý nhiều đến việc xây dựng công cụ đánh giá, ví dụ

Đề kiểm tra cuối học kì I môn Giáo dục công dân 7 - Năm học 2020-2021

Đề kiểm tra cuối học kì I môn Giáo dục công dân 7 - Năm học 2020-2021

7phuongnguyen23/07/20228020

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm) ( Phần này học sinh làm ngay trên đề)I. Khoanh tròn chữ cái đứng đầu ý đúng nhất: ( 1 điểm)Câu 1: Câu thành ngữ: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy nói về điều gì ?A. Lòng biết ơn đối với thầy cô. B. Lòng trung thành đối với thầy cô

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Giáo dục công dân 7 - Năm học 2021-2022

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Giáo dục công dân 7 - Năm học 2021-2022

2phuongnguyen23/07/20227800

I.TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)Khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn.1.Sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội là sống:A.Trung thực B.Vị tha C.Giản dị D.Khiêm tốn2.Nói năng như thế nào là giản dị?A.Cầu kì B.Dễ hiểu C.Cộc lốc D.Trịch thượng3.Đố

Bài giảng môn Giáo dục công dân 7 - Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

Bài giảng môn Giáo dục công dân 7 - Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

59phuongnguyen22/07/20224320

Ai đến thăm ngôi nhà xinh xắn của gia đình cô cũng thấy đó là một gia đình hạnh phúc. Chồng cô là một bác sĩ, đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện nhà. Cô chú có một con trai đang học lớp 6. Là một phụ nữ đảm đang, cô vừa hoàn thành tốt công tác ở cơ quan, vừa quán xu

Bài kiểm tra giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân Khối 7 - Năm học 2021-2022 - Mã đề: 002

Bài kiểm tra giữa học kì 1 môn Giáo dục công dân Khối 7 - Năm học 2021-2022 - Mã đề: 002

5phuongnguyen22/07/20227240

Câu 1. Hành động nào vừa KHÔNG thể hiện tính đạo đức vừa KHÔNG thể hiện tính kỷ luật?A. Không nói leo trong giờ họcB. Không sử dụng điện thoại di động trong giờ họcC. Làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớpD. Xả rác trong lớp họcCâu 2. Trên đường đi học về em nhặt được một