Giáo án Thể Dục 7

Thư viện giáo án, bài giảng Thể Dục 7, sáng kiến kinh nghiệm Thể Dục 7
Kế hoạch bài dạy Thể dục Lớp 7 - Tiết 6 , Chủ đề: Chạy nhanh-chạy bền

Kế hoạch bài dạy Thể dục Lớp 7 - Tiết 6 , Chủ đề: Chạy nhanh-chạy bền

5phuongnguyen02/08/20223280

- Ôn một số động tác bổ trợ- Luyện tập xuất phát cao, chạy nhanh 40 - 50m - Chạy bền I - Mục tiêu bài học1. Về phẩm chất- Bài học góp phần bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cụ thể đã khơi dậy ở HS: + Tự giác, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.+ Luôn cố gắng vư

Kế hoạch bài dạy Thể dục Lớp 7 - Chủ đề: Chạy nhanh-chạy bền

Kế hoạch bài dạy Thể dục Lớp 7 - Chủ đề: Chạy nhanh-chạy bền

5phuongnguyen02/08/20223920

- Ôn một số động tác bổ trợ- Luyện tập xuất phát cao, chạy nhanh 40 - 50m - Chạy bền I - Mục tiêu bài học1. Về phẩm chất- Bài học góp phần bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm cụ thể đã khơi dậy ở HS: + Tự giác, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.+ Luôn cố gắng vư

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục 7 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục 7 - Năm học 2020-2021

13phuongnguyen25/07/20223400

MụcLí thuyết: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1).- ĐHĐN: Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, Quay phải, quay trái, quay đằng sau- Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy gót chạm mông.- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên;

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục năm học 2020-2021 - Khối 7

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục năm học 2020-2021 - Khối 7

13quyettran18/07/20223500

Lí thuyết: Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1). 1 - Biết ý nghĩa của việc phòng tránh trấn thương khi hoạt động TDTT.- ĐHĐN: Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, Quay phải, quay trái, quay đằng sau- Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng c

Giáo án Thể dục 7 theo CV5512 - Chương trình cả năm

Giáo án Thể dục 7 theo CV5512 - Chương trình cả năm

40quyettran15/07/20224700

1. Kiến thức:BÀI TD - BẬT NHẢY (KT 15’) - CHẠY BỀN- Học sinh biết cách thực hiện các động tác : - Bài thể dục: Ôn 8 động tác đã học. Học động tác điều hòa- Bật nhảy : Kiểm tra 15’ nội dung bật nhảy- Chạy bền: : Luyện tập chạy bền 450m với nam, 400m với nữ.-Học sinh hiểu