Giáo án Tin Học 12

Thư viện giáo án, bài giảng Tin Học 12, sáng kiến kinh nghiệm Tin Học 12
Kế hoạch bài dạy môn Tin học 12 - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

Kế hoạch bài dạy môn Tin học 12 - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

8phuongnguyen02/08/20225480

NĂNG LỰC TIN HỌC- NLa: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;- NLc: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông;- Thực hiện được thao tác mở bảng, cập nhật dữ liệu vào bảng ở chế độ trang dữ liệu.- Thực hiện đ

Kế hoạch giáo dục môn Tin học 12 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Tin học 12 - Năm học 2020-2021

16phuongnguyen25/07/20224560

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNHI. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN1) Thuận lợi- Bản thân nghiêm túc chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; tâm huyết, nhiệt tình trong công tác giảng dạy, thương yêu, tận tụy với học sinh. - Bản thân cũng có một thời gian giảng dạy đối tượng học sinh dân t

Kế hoạch giáo dục môn Tin học Lớp 12 - Năm học 2020-2021 - Thái Thị Chí Vy

Kế hoạch giáo dục môn Tin học Lớp 12 - Năm học 2020-2021 - Thái Thị Chí Vy

16quyettran18/07/20223800

- Bản thân nghiêm túc chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; tâm huyết, nhiệt tình trong công tác giảng dạy, thương yêu, tận tụy với học sinh. - Bản thân cũng có một thời gian giảng dạy đối tượng học sinh dân tộc nên cũng có một số kinh nghiệm trong giảng dạy đối t

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin tạo các sản phẩm học tập trong dạy học trực tuyến chủ đề môi trường, tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin tạo các sản phẩm học tập trong dạy học trực tuyến chủ đề môi trườn

21quyettran13/07/20224920

Hiện nay phát triển bền vững mục tiêu hướng đến của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Một trong cơ sở để phát triển bền vững bảo vệ mội trường và tài nguyên thiên nhiên được khai thác hợp lí. Tuy nhiên thực tế cho thấy hiện nay môi trường ở nhiều quốc