Giáo án Mĩ Thuật 7

Thư viện giáo án, bài giảng Mĩ Thuật 7, sáng kiến kinh nghiệm Mĩ Thuật 7
Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật 7, 8, 9 - Năm học 2021-2022

Kế hoạch giáo dục môn Mĩ thuật 7, 8, 9 - Năm học 2021-2022

12phuongnguyen28/07/20223540

BàiSơ lược mỹ thuật thời Trần (1226 – 1400)Một số công trình mỹ thuật thời Trần (1226 - 1400)Bài 3: Tạo hoạ tiết trang tríBài 5: Tạo dáng và trang trí lọ hoaBài 13: Chữ trang tríBài 17: Trang trí bìa lịch treo tườngTranh phong cảnh (tiết 1)Tranh phong cảnh (tiết 2)Trang

Kế hoạch giáo dục môn Mỹ thuật 7 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Mỹ thuật 7 - Năm học 2020-2021

4phuongnguyen25/07/20223620

Tên bàiTTMTSơ lược về MT thời Trần(1226 - 1400)TTMTMột số công trình MT thời TrầnVẼ THEO MẪUCái cốc và quảYêu cầu cần đạt-HS hiểu được vài nét cơ bản về bối cảnh lịch sử, nắm bắt vài nét về MT thời Trần-Hiểu và nắm bắt được một Một số công trình MT thời Trần -Giúp HS hi

Kế hoạch giáo dục môn Mỹ thuật năm học 2020-2021 - Khối 7

Kế hoạch giáo dục môn Mỹ thuật năm học 2020-2021 - Khối 7

4quyettran18/07/20223040

-HS hiểu được vài nét cơ bản về bối cảnh lịch sử, nắm bắt vài nét về MT thời Trần-Hiểu và nắm bắt được một Một số công trình MT thời Trần -Giúp HS hiểu thế nào là vẽ theo mẫu; Các bước cơ bản vẽ theo mẫu.-Biết chọn nội dung và vẽ được bứctranh bố cục hài hoà.-Biết chọn

Giáo án Mĩ thuật 7 theo CV5512 - Học kỳ 2

Giáo án Mĩ thuật 7 theo CV5512 - Học kỳ 2

80quyettran15/07/20223290

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: HS biết thế nào là kí hoạ và cách kí hoạ.2. Năng lựcHS có năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tự quản lý, hợp tác nhóm, năng lực quan sát, khám khá,năng lực biểu đạt, năng lực thực hành.3. Phẩm chấtHS có phẩm chất tự ti

Giáo án Mĩ thuật 7 theo CV5512 - Học kỳ 1

Giáo án Mĩ thuật 7 theo CV5512 - Học kỳ 1

46quyettran15/07/20223160

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Qua bài học HS hiểu và nắm bắt được một số kiến thức chung về MT thời Trần.Thấy dược sự khác nhau giữa mĩ thuật thời trần với nền mĩ thuật của các thời kì trước đó.HS sẽ có nhận thức đúng đắn về truyền thống NT dân tộc Biết trân trọng và yêu qu