Giáo án Công Nghệ 8

Thư viện giáo án, bài giảng Công Nghệ 8, sáng kiến kinh nghiệm Công Nghệ 8
Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Lớp 8 - Năm học 2020 – 2021

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Lớp 8 - Năm học 2020 – 2021

34Bảo Anh11/07/20232130

Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống (Thêm mục I bài 8). 1. Kiến thức: - Biết đư¬ợc vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất và đời sống.- Trình bày được khái niệm và tầm quan trọng của bản vẽ kỹ thuật, kể được các ứng dụng của bản bản vẽ kỹ

11 Câu tự luận kế hoạch bài dạy môn Công nghệ THCS

11 Câu tự luận kế hoạch bài dạy môn Công nghệ THCS

3phuongnguyen02/08/20223820

Câu 1: Sau khi học bài học, học sinh làm được gì để tiếp nhận (chiếm lĩnh) và vận dụng kiến thức, kỹ năng của chủ đề?- Nhận biết được tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người và nguyên nhân gây tai nạn điện trong tình huống thực tế.- Trình bày được một số nguyên nh

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 8 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 8 - Năm học 2020-2021

7phuongnguyen25/07/20224280

Tên bàiChương I: Bản vẽ các khối hình họcBài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sốngBài 2: Hình chiếu Yêu cầu cần đạtBiết được vai trò của bản vẽ ký thuật đối với đời sống và sản xuất.- Hiểu được khái niệm hình

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Khối 8 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Khối 8 - Năm học 2020-2021

6quyettran18/07/20223260

- Biết được một số khái niệm về bản vẽ kĩ thuật.- Biết được khái niệm và công dụng của hình cắt.- Biết được các nội dung của bản vẽ chi tiết.- Biết được cách đọc bản vẽ chi tiết đơn giản- Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hì