Giáo án Công Nghệ 12

Thư viện giáo án, bài giảng Công Nghệ 12, sáng kiến kinh nghiệm Công Nghệ 12
Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Lớp 12 - Trường THPT Bình Trung

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Lớp 12 - Trường THPT Bình Trung

9Bảo Anh11/07/20233160

soát, đối chiếu nội dung các bài học trong sách giáo khoa với các chủ đề tương ứng trong chương trình môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT) để tinh giản những nội dung dạy học vượt quá yêu cầu cần đạt

Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Chuyên đề 1: Linh kiện điện tử thụ động

Giáo án Công nghệ Lớp 12 - Chuyên đề 1: Linh kiện điện tử thụ động

8Bảo Anh08/07/20232280

Câu 1.1.1 Chọn đáp án đúng: Công dụng của điện trở là: A. Tăng cường dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.B. Hạn chế hoặc điều khiển dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.C. Hạn chế dòng điện và phân chia điện áp trong mạch điện.D. Điều chỉnh dòng điệ

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 12 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 12 - Năm học 2020-2021

8phuongnguyen25/07/20223840

Yêu cầu cần đạt(theo chương trình môn học)Kiến thức:- Trình bày được chức năng, ký hiệu, các thông số kĩ thuật của linh kiện điện tử thụ động. - Nhận biết, đọc thông số kĩ thuật, lựa chọn, kiểm tra được linh kiện điện tử phù hợp với mục đích sử dụng.Kĩ năng:- Lắp ráp, k

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Khối 12 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ Khối 12 - Năm học 2020-2021

8quyettran18/07/20222860

Chủ đề 1: Linh kiện điện tử thụ động I. I. Chức năng, ký hiệu, các thông số kĩ thuật của linh kiện điện tử thụ động.II. II. Thực hành tìm hiểu một số linh kiện điện tử thụ động. Kiến thức:- Trình bày được chức năng, ký hiệu, các thông số kĩ thuật của linh kiện điện tử t