Giáo án Giáo Dục Công Dân 12

Thư viện giáo án, bài giảng Giáo Dục Công Dân 12, sáng kiến kinh nghiệm Giáo Dục Công Dân 12
Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân năm học 2020-2021 - Khối 12

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân năm học 2020-2021 - Khối 12

15quyettran18/07/20224620

Bài 1 (tiết 1)Pháp luậtvà đời sống. Bài 1: Pháp luật và đời sống: - Tiết 1: Mục 1. Khái niệm pháp luật.a. Pháp luật là gì?b. Các đặc trưng của pháp luật. 1.Về kiến thức:Hiểu được khái niệm PL, bản chất giai cấp của PL.2. Về kĩ năng.Biết đánh giá hành vi xử sự của bản th

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 23

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 23

15quyettran13/07/20225120

Câu 103: Thấy D không có ở nhà mà cửa thì không đóng nên C đã lẻn vào và lấy trộm chiếc ti vi. Hành vi của C là biểu hiện của A. vi phạm hành chính. B. vi phạm dân sự. C. vi phạm hình sự. D. vi phạm kỷ luật.Câu 104: Bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật là mọi c

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 22

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 22

16quyettran13/07/20226240

Câu 82: Hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi A. không thiện chí. B. trái pháp luật. C. không phù hợp. D. gây mâu thuẫn.Câu 83: Người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 21

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 21

16quyettran13/07/20224220

Câu 84: Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền kinh doanh là thể hiện công dân bình đẳngA. về quyền và nghĩa vụ. B. trong quá tình sản xuất.C. trong lĩnh vực kinh tế. D. về điều kiện kinh doanh.Câu 85: Bình đẳng giữa người lao động và

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 20

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 20

16quyettran13/07/20225320

Câu 82: Dấu hiệu nào dưới đây biểu hiện hành vi vi phạm pháp luật?A. Phải có lỗi. B. Kém hiểu biết.C. Vô tổ chức. D. Chưa lộ diện.Câu 83: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các quan hệ A. lao động, công vụ. B. nội quy trường học. C. kinh tế và xã

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 19

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 19

16quyettran13/07/20227460

Câu 99: Anh X mở một xưởng sản xuất giày da. Để có thể thu được nhiều lợi nhuận, anh X nên làm gì?A. Giảm chất lượng hàng hóa. B. Tập trung đẩy mạnh quảng cáoC. Sử dụng công nghệ sản xuất cũ. D. Tăng năng suất lao động.Câu 100: Theo em, trường hợp nào sau đây có lợi cho

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 18

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 18

17quyettran13/07/20224920

Câu 101: Khi cả nước cùng chung tay chống dịch Covid-19, nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát mạnh mẽ trên cả nước. Thì đây là một trong những việc làm, thể hiện công dân không tuân thủ pháp luật A. đầu cơ tích trữ. B. làm tình nguyện viên.C. Từ bỏ định kiến. D. hiến máu nh

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 17

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 17

16quyettran13/07/20226360

Câu 81: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn A. quy ước của tập thể. B. nguyên tắc của cộng đồng. C. các quyền của mình. D. nội quy của nhà trường.Câu 82: Dấu hiệu nào dưới đây là một trong những căn cứ để xác định hành vi trái pháp luật?A. Hành vi

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 16

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 16

16quyettran13/07/20225980

Câu 81: Tuân thủ pháp luật là cá nhân, tổ chức không làm những điềuA. trái nguyên tắc. D. pháp luật cấm.B. trái quy định. D. trái đạo đức.Câu 82: Dấu hiệu nào dưới đây không phải là một trong những căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật?A. Hành vi chứa đựng lỗ

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 15

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 15

16quyettran13/07/20224480

Câu 109: Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân làA. mục đích của tố cáo. B. nguyên tắc của tố cáo.C. trách nhiệm của tố cáo. D. quyền của người tố cáo.Câu 110: Pháp luật nước ta quy định trừng t

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 14

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 14

15quyettran13/07/20225860

Câu 101: Công dân thi hành pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây ?A. Nộp thuế thu nhập cá nhân. B. Công dân làm đơn khiếu nại.C. Cho bạn vay tiền làm nhà. D. Hiến máu nhân đạo cứu người.Câu 102: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật hành chính

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 13

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 13

15quyettran13/07/20225140

Câu 101: Khi cả nước cùng chung tay chống dịch Covid-19, nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát mạnh mẽ trên cả nước. Thì đây là một trong những việc làm, thể hiện công dân thi hành pháp luật A. sát khuẩn nơi công cộng. B. tham gia tình nguyện.C. từ bỏ định kiến xã hội. D. hi

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 12

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 12

17quyettran13/07/20225900

Câu 110: Sau hai năm tìm tòi, nghiên cứu, anh A là kỹ sư nhà máy đã tạo ra sáng kiến hợp lý hóa quy trình sản xuất, khiến năng suất lao động cao hơn trước. Anh A đã thực hiện quyền nào của dưới đây của mình ?A. Quyền học tập. B. Quyền được phát triển.C. Quyền sáng tạo.

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 11

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 11

16quyettran13/07/20226100

Câu 81: Cá nhân, tổ chức làm những gì mà pháp luật cho phép là thực hiện pháp luật theo hình thức A. sử dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật. C. phổ biến nội quy. D. thực hiện nội quy.Câu 82: Vi phạm pháp luật là hành vi trái vớiA. mĩ tục. B. pháp luật. C. đạo đức. D.

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 10

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 10

16quyettran13/07/20226620

Câu 81: Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật qui định A. được làm. B. khuyên làm. C. nên làm. D. phải làm.Câu 82: Vi phạm pháp luật không bao gồm dấu hiệu nào dưới đây ?A. Trái với chính sách. B. Trái v

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 9

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 9

15quyettran13/07/20226160

Câu 81: Cá nhân tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật A. cho phép làm. B. buộc phải làm. C. quy định làm. D. khuyên nên làm.Câu 82: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạmA. phải có lỗi . B. ý định xấu . C

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 8

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 8

16quyettran13/07/20224700

Câu 81: Vi phạm hành chính là hành vi xâm phạm các quan hệA. công vụ nhà nước. B. kinh tế tài chính. C. kí kết hợp đồng. D. quản lí nhà nước.Câu 82: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 7

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 7

17quyettran13/07/20224620

Câu 81: Vi phạm hành chính là hành vi xâm phạm các quan hệA. công vụ nhà nước. B. kinh tế tài chính. C. kí kết hợp đồng. D. quản lí nhà nước.Câu 82: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 6

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 6

6quyettran13/07/20225100

Câu 81: Thi hành pháp luật là việc các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luậtA. không cấm. B. cho phép làm.C. quy định phải làm. D. bắt buộc thực hiện.Câu 82: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, có mức độ nguy h

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 5

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 5

9quyettran13/07/20224160

Câu 1: Cố ý đánh người gây tổn hại đến sức khỏe người khác là hành vi vi phạmA. kỉ luật. B. dân sự. C. hành chính. D. hình sự.Câu 2: Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền và làm những gì pháp luật cho phép làm. Là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 4

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 4

9quyettran13/07/20224360

Câu 1. Việc đảm bảo cho pháp luật được mọi người thi hành và tuân thủ trong thực tế là trách nhiệm của chủ thể nào dưới đây? A. Tổ chức. B. Công dân. C. Nhà nước. D. Xã hộiCâu 2. Bà S đã có hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid 19, để loan tin mình có vắc xin ngừa bệnh này,

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 3

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 3

6quyettran13/07/20227680

Câu 1. Vi phạm hình sự là?A. Hành vi gây rối cho xã hội. B. Hành vi sẽ nguy hiểm cho xã hội.C. Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội. D. Hành vi nguy hiểm cho xã hội.Câu 2. Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luậtA. quy định phải làm. B. quy

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 2

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 2

9quyettran13/07/20225840

Câu 1: Việc trẻ em được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để khám và chữa bệnh là nội dung quyền nào dưới đây của công dân? A. Quyền học tập. B. Quyền sáng tạo. C. Quyền phát triển. D. Quyền tham gia.Câu 2: Hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và q

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 1

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Giáo dục công dân - Đề số 1

6quyettran13/07/20225820

Câu 6. Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyềnA. kinh doanh không cần đăng kí. B. miễn giảm thuế.C. tự chủ đăng kí kinh doanh. D. tự chủ tiến hành kinh doanh.Câu 7. Bên bán hàng khôn