Giáo án Lớp 5

Thư viện giáo án, bài giảng Lớp 5, sáng kiến kinh nghiệm Lớp 5
Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Quãng đường

Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Quãng đường

15Phương Mai05/12/2023980

Bài 2: Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó. Tóm tắt:v :t : s :Bài giải:Đổi 15 phút = 0,25 giờQuãng đường đi được của người đó là:12,6 x 0,25 = 3,15 (km)Đáp số: 3,15 km

Bài giảng Toán Khối 5 - Bài: Ôn tập về số tự nhiên

Bài giảng Toán Khối 5 - Bài: Ôn tập về số tự nhiên

17Phương Mai05/12/20233000

Trên màn hình là 3 trái tim, sau mỗi trái tim là một câu hỏi. Nhiệm vụ của các em là phải lựa chọn, mở và trả lời nội dung câu hỏi trong mỗi trái tim. Sau 30 giây, nếu không trả lời đuược hoặc câu trả lời sai thì quyền trả lời sẽ thuộc về bạn khác.

Bài giảng Toán Khối 5 - Bài: Ôn tập về phân số

Bài giảng Toán Khối 5 - Bài: Ôn tập về phân số

15Phương Mai05/12/2023780

Khi qui đồng mẫu số của hai phân số ta nên tìm mẫu số chung Chẳng hạn: Để tìm mẫu số chung của 2 phân số:Bình thường ta tính tích của 12 x 36 nhưng ta thấy 36 : 12 = 3, tức là 12 x 3 = 36Do đó nếu chọn 36 là mẫu số chung thì sẽ nhanh hơn cách chọn 12 x 36

Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương

28Phương Mai05/12/2023840

Hình hộp chữ nhât gồm mấy cạnh ?Hình hộp chữ nhật gồm 12 cạnh cạnh AB,cạnh BC,cạnh DC, cạnh AD, cạnh MN, cạnh NP, cạnh QP ,cạnh MQcạnh AM, cạnh BN, cạnh CP, cạnh DQ.Hình hộp chữ nhật gồm ba kích thước : chiều dài , chiều rộng , chiều cao. Hãy nêu một số đồ dùng có dạng