Bài giảng Tiếng Việt Khối 5 - Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

I. Nhận xét

Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưưới đây.

 Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:

 

ppt 20 trang Phương Mai 05/12/2023 2880
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Khối 5 - Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tiếng Việt Khối 5 - Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Bài giảng Tiếng Việt Khối 5 - Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
LỚP 5 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 
Vì nên 
Nếu thì 
Tuy nhưng 
Em hãy đặt câu ghép với cặp quan hệ từ sau và chỉ ra được cặp từ đó thể hiện quan hệ gì? 
Luyện từ và câu: 
Khởi động 
Dãy 1: 
Dãy 2: 
Dãy 3: 
Chẳng những mà 
Em hãy đặt câu ghép với cặp từ quan hệ sau và chỉ ra được cặp từ đó thể hiện quan hệ từ gì? 
Luyện từ và câu: 
Khởi động 
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 
Luyện từ và câu: 
1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu: 
- Dùng gạch chéo để ngăn cách các vế câu. 
- 1 gạch ngang dưới bộ phận chủ ngữ, 2 gạch ngang dưới bộ phận vị ngữ. 
Các bước phân tích cấu tạo một câu ghép: 
I. Nhận xét 
a) Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển. 
b) Chúng tôi đi đến đâu , rừng rào rào chuyển động đến đấy . 
I. Nhận xét 
1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. 
 Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu: 
a. Buổi chiều, nắng vừa nhạt, s ươ ng đã buông 
nhanh xuống mặt biển. 
VN 
CN 
CN 
VN 
Luyện từ và câu: 
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 
I. Nhận xét 
1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưưới đây. 
 Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu: 
b. Chúng tôi đi đến đâu , rừng rào rào chuyển động 
đến đấy . 
VN 
CN 
CN 
VN 
Luyện từ và câu: 
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 
a) Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển. 
2. Các từ in đậm trong hai câu ghép trên được dùng làm gì? Nếu lược bỏ những từ ấy thì quan hệ giữa các vế câu có gì thay đổi? 
b) Chúng tôi đi đến đâu , rừng rào rào chuyển động đến đấy . 
 Luyện từ và câu: 
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 
3. Tìm những từ có thể thay thế cho các từ in đậm trong câu ghép đã dẫn. 
a) Buổi chiều, nắng vừa nhạt, sương đã buông nhanh xuống mặt biển. 
mới 
chưa 
càng 
càng 
Luyện từ và câu: 
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 
chưa đã ; mới đã ; càng càng 
3. Tìm những từ có thể thay thế cho các từ in đậm trong câu ghép đã dẫn. 
b) Chúng tôi đi đến đâu , rừng rào rào chuyển động đến đấy . 
b) Chúng tôi đi đến chỗ nào , rừng rào rào chuyển động đến chỗ ấy . 
Luyện từ và câu: 
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 
nơi nào, 
nơi ấy. 
chỗ nào chỗ ấy ; nơi nào nơi ấy 
Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ, ta còn có thể nối các vế câu ghép bằng một số cặp từ hô ứng sau: vừa đã; chưa đã; mới đã.; vừa vừa; càng càng; đâu đấy; nào ấy; sao vậy; bao nhiêu bấy nhiêu 
II. Ghi nhớ 
Luyện từ và câu: 
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 
1 
III. Luyện tập 
Trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào? 
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 
a) Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi . 
b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra . 
c) Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ . 
Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống: 
2 
a) Mưa càng to, gió càng thổi mạnh . 
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 
b) Trời hửng sáng, nông dân ra đồng. 
c) Thủy Tinh dâng nước cao , Sơn Tinh làm núi cao lên 
a) Mưa càng to, gió càng thổi mạnh . 
b) Trời vừa hửng sáng, nông dân đã ra đồng. 
b) Trời chưa hửng sáng, nông dân đã ra 
b) Trời mới hửng sáng, nông dân đã ra đồng. 
c) Thủy Tinh dâng nước cao bao nhiêu , Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu . 
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 
Em hãy đặt câu ghép với cặp từ hô ứng vừa học? 
Rung Chuông Vàng 
 Câu 1 
Đáp án 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 B 
RUNG CHUÔNG VÀNG 
	Câu ghép được nối bằng cặp từ hô ứng là: 
Vì bạn Nam cố gắng học tập nên kết quả thi đạt điểm cao. 
Trời vừa trở lạnh, mẹ đã lo áo ấm cho chị em tôi. 
 Tuy gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng bạn Nga vẫn phấn đấu học tốt 
 Câu 2 
Đáp án 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 C 
RUNG CHUÔNG VÀNG 
	Câu ghép được nối bằng cặp từ hô ứng là: 
Gió càng to, con thuyền càng lướt nhanh trên biển. 
Tôi chưa kịp nói gì, nó đã bỏ chạy . 
 Cả 2 câu đều đúng. 
 Câu 3 
Đáp án 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 B 
RUNG CHUÔNG VÀNG 
	Điền cặp từ thích hợp vào câu : 
“Trời mưa, nước trong hồ dâng cao” . 
mặc dù nhưng 
càng càng 
chẳng những mà 
 Câu 4 
Đáp án 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 A 
RUNG CHUÔNG VÀNG 
Điền cặp từ thích hợp vào câu : 
“Nó về đến nhà, bạn nó gọi đi ngay” . 
vừa đã 
càng càng 
bao nhiêu bấy nhiêu 
 Câu 5 
Đáp án 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 C 
RUNG CHUÔNG VÀNG 
Trong các cặp từ dưới đây, cặp nào là cặp từ hô ứng? 
Vừa đã; chưa đã; mới đã; vừa vừa; càng càng 
Đâu đấy; nào ấy; bao nhiêu bấy nhiêu 
Cả 2 câu đều đúng 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_tieng_viet_khoi_5_luyen_tu_va_cau_noi_cac_ve_cau_g.ppt