Giáo án Lịch Sử 12

Thư viện giáo án, bài giảng Lịch Sử 12, sáng kiến kinh nghiệm Lịch Sử 12
Giáo án Lịch sử Lớp 12 Cơ bản - Chương trình cả năm - Lê Mạnh Hà

Giáo án Lịch sử Lớp 12 Cơ bản - Chương trình cả năm - Lê Mạnh Hà

114Bảo Anh08/07/20233180

1919-1930- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp 91919 – 1929) làm chuyển biến kinh tế - xã hội VN, tạo điều kiệ cho phong trào yêu nước tiếp thu luồng tư tưởng CM vô sản.- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc làm chuyển biến phong trào yêu nước chống Pháp.- Ba

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Lịch sử 12 - Năm 2021

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Lịch sử 12 - Năm 2021

113phuongnguyen27/07/20227200

LỊCH SỬ THẾ GIỚI CHỦ ĐỀ 1: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941)Mục tiêu Kiến thức+ Nêu được nét chính về tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX; khái quát được diễn biến chính của Cách mạng tháng Hai và Cách mạng th

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 12 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử 12 - Năm học 2020-2021

23phuongnguyen25/07/20226240

Bài/chủ đềPHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI Bài 1Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 – 1949)Yêu cầu cần đạt (Theo chương trình môn học)PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1. Về kiến thức: - HS nắm và trình bày được 1 cách khái quát tình hình thế giới sau

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử năm học 2020-2021 - Khối 12

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử năm học 2020-2021 - Khối 12

22quyettran18/07/20223200

Bài 1Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (1945 – 1949) I. Sự hình thành hội nghị Ianta (2- 1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc.II. Sự thành lập Liên hợp quốc. 1. Về kiến thức: - HS nắm và trình bày được 1 cách khái quát tình hình th

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 16

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 16

12quyettran13/07/20225760

Câu 1(NB):Ý nào sau đây không thuộc nội dung của Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga năm 1921 A. Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt. B. Cho phép tư nhân thuê hoặc xây dựng các xí nghiệp không quá 50 công nhân. C. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Ng

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 15

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 15

16quyettran13/07/20226640

Câu 1(NB): Theo thỏa thuận của Hội nghị Pốtxđam, việc giải giáp quân đội Nhật Bản ở Đông Dương sẽ giao cho quân đội nước nào? A. Anh - Mĩ. B. Mĩ - Trung Hoa Dân quốc. C. Anh - Trung Hoa Dân quốc. D. Pháp - Mĩ.Câu 2(TH): Điểm khác biệt cơ bản giữa Cách mạng tháng Hai và

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 14

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 14

14quyettran13/07/20226220

Câu 1(NB): Quyết định chính thức thành lập Liên Hợp Quốc được thông qua tại Hội nghị nào? A. Hội nghị Pôtxđam (7/1945, Đức). B. Hội nghị Ianta (2/1945, Liên Xô). C. Hội nghị Xan Phơranxixcô (4/1945, Mĩ). D. Hội nghị Matxcơva (12/1945, Liên xô). Câu 2(VD). Nhận định nà

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 13

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 13

11quyettran13/07/20226080

Câu 1 (NB). Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc? A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. B. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 12

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 12

12quyettran13/07/20225180

Câu 1(NB). Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ chức tại đâu?A. Oa-sinh-tơn (Mĩ). B. Pốt-xđam (Đức).C. Ianta (Liên Xô). D. Luân Đôn (Anh).Câu 2(NB). Nét nổi bật của tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai năm 1917 l

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 11

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 11

13quyettran13/07/20224560

Câu 1:(TH) “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình”. Nhận định trên được Nguyễn Ái Quốc đúc kết từ sau sự kiện lịch sử nào?A. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Liện hiệp thuộc địa.B. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng s

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 10

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 10

13quyettran13/07/20224160

Câu 1. (NB) Tính chất của Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là gì?A. Dân chủ tư sản kiểu cũ. B. Xã hội chủ nghĩa. C. Vô sản kiểu mới. D. Dân chủ tư sản kiểu mới. Câu 2.(VD) Hiệp ước Patơnốt (1884) được kí kết giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp là mốc đánh dấ

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 9

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 9

20quyettran13/07/20226540

Câu 1 (NB): Ý không đúng về nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu là: A. không bắt kịp bước phát triển của khoa học-kĩ thuật tiên tiến trên thế giới. B. sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. C. đường lối lãnh đạo mang t

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 8

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 8

19quyettran13/07/20224340

Câu 1 (NB): Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945)? A. Thành lập Tòa án Quốc tế để xét xử tội phạm chiến tranh. B. Thỏa thuận về việc đóng quân nhằm giải giáp quân đội phát xít. C. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quâ

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 7

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 7

13quyettran13/07/20223800

Câu 1(NB). Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Liên Xô bắt tay khôi phục kinh tế và xây dựng CNXH trong hoàn cảnh A. Được sự giúp đỡ của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa. B. Liên Xô, Mĩ, Anh và Pháp vẫn là đồng minh, giúp đỡ lẫn nhau. C. Đất nước chịu nhiều t

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 6

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 6

11quyettran13/07/20226880

Câu 1(NB): Nội dung nào sau đây không đúng về ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 A. Cách mạng đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga B. Mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Nga, giai cấp công nhân và n

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 5

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 5

11quyettran13/07/20222740

Câu 1( NB) . Trong công cuộc xây dựng CNXH (từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX), Liên Xô đi đầu trong lĩnh vực nào?A. Công nghiệp nặng và chế tạo máy móc. B. Công nghiệp nhẹ, nhất là hàng tiêu dùng.C. Công nghiệp quốc phòng, nhất là tàu ngầm. D. Công ngh

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 4

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 4

12quyettran13/07/20223060

Câu 1(TH). Điều không mong muốn của các nước đế quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) làA. chiến tranh đã gây ra hậu quả nặng nề cho nhân loại.B. nhiều loại vũ khí,phương tiện chiến tranh mới được sử dụng. C. Mĩ tham chiến và trở thành nước đứng đầu phe Hi

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 3

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 3

12quyettran13/07/20222820

Câu 1(NB). Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô tiến hành khôi phục kinh tế trong điều kiện:A. Thu được nhiều chiến phí B. Bị tổn thất nặng nề trong chiến tranh C. Bán được nhiều vũ khí D. Chiếm được nhiều thuộc địaCâu 2(NB). Những nước tham gia sáng lập Hiệp hội c

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 2

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 2

10quyettran13/07/20222820

Câu 1.(VDC) Điểm chung về hoạt động quân sự của quân dân Việt Nam trong các chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947, Biên giới thu - đông năm 1950 và Điện Biên Phủ năm 1954 là có sự kết hợp giữaA. chiến trường chính và vùng sau lưng địch. B. tiến công quân sự và nổi dậy

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 1

16 đề thi thử THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử - Đề số 1

11quyettran13/07/20223300

Câu 1. (NB)Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?A. Duy trì hòa bình, anh ninh thế giới.B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.D. Bình đẳng chủ quyề