Bài giảng Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 8: It’s hot today - Lesson 5+6

Bài giảng Tiếng Anh Lớp 4 - Unit 8: It’s hot today - Lesson 5+6

12Phương Mai01/12/2023280

Script: (Bài nghe) (học sinh nghe và dò bài trong sách trang 58)Here is the weather Its six oclock in the morning. Here is the weather news. Its very cold outside. Wear warm coats and hats. Have nice morning.Here is the weather at nine oclock. Its raining now. Don

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 4 - Bài: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 4 - Bài: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp

20Phương Mai01/12/2023280

Hà Lan được mệnh danh là quê hương của loài hoa kiêu sa tuyệt mỹ - Tulip. Nơi đây có những cánh đồng hoa tulip ngập tràn màu sắc, trải dài bất tận tạo nên những bức tranh muôn màu sắc, đẹp ngoài sức tưởng tượng của con người. Khi đi giữa rừng hoa, con người trở nên bé n

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Phép cộng phân số (Tiếp theo) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Phép cộng phân số (Tiếp theo) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trun

6Phương Mai01/12/2023260

Cho một băng giấy màu, bạn Hà lấy băng giấy, bạn An lấy băng giấy .Hỏi cả hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy màu?Muốn biết cả hai bạn đã lấy đi bao nhiêu phần của băng giấy , ta làm phép tính gì ?NhËn xÐt mÉu sè cña hai ph©n sè trªn ?Hai phân số trên có mẫu số

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Phép cộng phân số - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Phép cộng phân số - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

6Phương Mai01/12/2023320

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu sốHai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứnhất chuyển được số gạo trong kho, ô tô thứhai chuyển được số gạo trong kho.Hỏi cả hai ôtô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?