Bài giảng Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 15: Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài giảng Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 15: Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu

32Đặng Luyến01/07/2024260

Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.Nêu được một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.-Hoàn cảnh:+ Từ đầu thế kỉ XVIII, cuộc tranh giành quyền lực giữa các lãnh chúa pho

Bài giảng Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 15: Trung Quốc

Bài giảng Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 15: Trung Quốc

21Đặng Luyến01/07/2024300

Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.Trình bày sơ lược về cách mạng Tân Hợi, nhận biết được nguyên nhân thắng lợi và nêu ý nghĩa của CM Tân Hợi.Quá trình xâm lược của các nước đế quốcXem video và kết hợp đọc SGK, trả lời các câu hỏi sau:-Thực ch

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

5Đặng Luyến01/07/2024260

1. Về kiến thức: - Nêu được nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất.- Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ hất (1914 – 1918) đối với lịch sử nhân loại.2. Về năng lực: * Năng lực chung- Bài học góp phần phát triển năng lực t

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 11: Phong trào Công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 11: Phong trào Công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

10Đặng Luyến01/07/2024280

1. Về kiến thức– Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân.– Trình bày được một số hoạt động chính của Karl Marx, Friedrich Engels và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.– Mô tả được một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 10: Công xã Pa - Ri (năm 1871)

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 10: Công xã Pa - Ri (năm 1871)

10Đặng Luyến01/07/2024320

1. Về kiến thức: - Trình bày những nét chính về Công xã Pa-ri (năm 1871)- Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới – nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới.2. Về năng lực: * Năng lực chung- Bài học góp phần phát triển năng lực tự học thông qua v

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn ch

10Đặng Luyến01/07/2024320

1. Về kiến thức (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)- Những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc- Những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.+ Giải thích

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 8: Phong trào Tây Sơn

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 8: Phong trào Tây Sơn

13Đặng Luyến01/07/2024320

1. Kiến thức+ Trình bày được nét chính về nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa Tây Sơn.+ Mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn: lật đổ chính quyền chúa Nguyễn, chúa Trịnh – vua Lê; đánh bại quân Xiêm xâm lược 1785 và đại phá quân Thanh xâm lược 1789 + N

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 6: Khởi nghĩa Nông dân ở đàng ngoài thế kỉ XVIII

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 6: Khởi nghĩa Nông dân ở đàng ngoài thế kỉ XVIII

10Đặng Luyến01/07/2024300

1. Về kiến thức: 1.1. Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, ý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.1.2. Nếu được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII.2. Về năng lực: 2.1.Năng lự

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 5: Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 5: Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam và thực thi chủ

11Đặng Luyến01/07/2024280

1. Về kiến thức: - Trình bày được khái quát công cuộc khai phá vùng đất phía Nam trong các thế kỉ XVI – XVIII.- Mô tả và nêu được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của chúa Nguyễn.2. Về năng lực: * Năng lực chung- B

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 3: Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 3: Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế k

14Đặng Luyến01/07/2024340

1. Về kiến thức: - Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á- Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây- Mô tả đ

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 2: Cách mạng Công nghiệp

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 2: Cách mạng Công nghiệp

12Đặng Luyến01/07/2024380

1. Về kiến thức:- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.- Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống. 2. Về năng lực:- Năng lực chung:+ Tự học và hoàn thiện các nhiệm vụ thông qua phiếu học tập.

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 1: Các cuộc cách mạng Tư sản ở Châu Âu và Bắc Mĩ

Giáo án Lịch sử 8 (Chân trời sáng tạo) - Bài 1: Các cuộc cách mạng Tư sản ở Châu Âu và Bắc Mĩ

15Đặng Luyến01/07/2024340

1. Về kiến thức: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ- Cuộc cách mạng tư sản Anh- Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ- Cuộc cách mạng tư sản Pháp2. Về năng lực: * Năng lực chung- Bài học góp phần phát triển năng lực tự học thông qua việc tự

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập giữa kì I

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập giữa kì I

8Đặng Luyến01/07/2024420

1. Kiến thức: Hệ thống lại kiến thức đã học về:+ Châu Âu và Bắc Mĩ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII+Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX+ Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII2. Năng lực: - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; gi

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập giữa học kì II

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập giữa học kì II

10Đặng Luyến01/07/2024380

1. Kiến thứcSau khi học xong bài học này, học sinh sẽ: - Đánh giá sơ lược quá trình học tập của các em ở chương 5, 6.- Giúp học sinh hệ thống các kiến thức đã học ở chương 5, 6:+ Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX + Tr

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập cuối kì I

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập cuối kì I

8Đặng Luyến01/07/2024320

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ:- Đánh giá sơ lược quá trình học tập của các em trong học kì I. - Hệ thống các kiến thức đã học, tập trung vào các nội dung sau thuộc chương 3, 4: + Các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII: Nguyên nhân

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập cuối kỳ II

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài: Ôn tập cuối kỳ II

10Đặng Luyến01/07/2024420

1. Kiến thức- Củng cố, hệ thống lại kiến thức đã học:+ Những đóng góp của vua Gia Long và vua Minh Mạng trong công cuộc thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.+Những thành tựu tiêu biểu của nhà Nguyễn đạt đươc?nhận xét đánh giá về thành tựu đó.+Cuộ

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 16: Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 16: Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX

16Đặng Luyến01/07/20242440

1. Về kiến thức– Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884).– Nhận biết được một số nguyên nhân, một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nư

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 15: Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 15: Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á

9Đặng Luyến01/07/2024320

1. Kiến thức: – Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.– Nêu được một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.2. Năng lực: * Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giao tiế

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 13: Trung Quốc và Nhật Bản

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 13: Trung Quốc và Nhật Bản

10Đặng Luyến01/07/2024400

1. Về kiến thức- Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.- Trình bày được sơ lược về cách mạng Tân Hợi, nhận biết được nguyên nhân thắng lợi và nêu được ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi.- Nêu được những nội dung chính, ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 10: Phong trào Công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 10: Phong trào Công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

13Đặng Luyến01/07/2024360

1. Về kiến thức– Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân.– Trình bày được một số hoạt động chính của Karl Marx, Friedrich Engels và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.– Trình bày những nét chính về Công xã Paris (1871) và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nư

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 10: Các nước Âu - Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 10: Các nước Âu - Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

14Đặng Luyến01/07/2024400

1. Về kiến thức (Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)- Những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc- Những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.+ Giải thích

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 7: Phong trào Tây Sơn thế kỉ XVIII

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 7: Phong trào Tây Sơn thế kỉ XVIII

13Đặng Luyến01/07/2024360

1. Kiến thức+ Trình bày được nét chính về nguyên nhân bùng nổ khởi nghĩa Tây Sơn.+ Mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn: lật đổ chính quyền chúa Nguyễn, chúa Trịnh – vua Lê; đánh bại quân Xiêm xâm lược 1785 và đại phá quân Thanh xâm lược 1789 + N

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 6: Khởi nghĩa Nông dân ở đàng ngoài thế kỉ XVIII

Giáo án Lịch sử 8 (Cánh Diều) - Bài 6: Khởi nghĩa Nông dân ở đàng ngoài thế kỉ XVIII

10Đặng Luyến01/07/2024360

1. Về kiến thức: 1.1. Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, ý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.1.2. Nếu được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII.2. Về năng lực: 2.1.Năng lự