Giáo án Giáo dục địa phương - Tỉnh Hưng Yên

CHỦ ĐỀ 1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN TỈNH HƯNG YÊN (5 tiết)

I. MỤC TIÊU

Sau bài học, HS có thể:

1. Kiến thức

- Xác định được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ tỉnh Hưng Yên.

- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí đến tự nhiên, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh.

- Trình bày được đặc điểm cơ bản của địa hình, khí hậu, sông hồ, đất đai, sinh vật và khoáng sản của tỉnh Hưng Yên.

- Nêu được ý nghĩa của đặc điểm tự nhiên đối với sản xuất và đời sống người dân ở Hưng Yên.

2.Năng lực

- NL chung : giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác

- NL chuyên biệt : tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, lược đồ.

3. Phẩm chất:

 

docx 25 trang phuongnguyen 22/07/2022 255333
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục địa phương - Tỉnh Hưng Yên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án Giáo dục địa phương - Tỉnh Hưng Yên

Giáo án Giáo dục địa phương - Tỉnh Hưng Yên
Tuần 1
Ngày soạn:................... 
Ngày dạy: ....................
CHỦ ĐỀ 1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN TỈNH HƯNG YÊN (5 tiết)
I. MỤC TIÊU 
Sau bài học, HS có thể:
1. Kiến thức
- Xác định được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ tỉnh Hưng Yên.
- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí đến tự nhiên, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh.
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của địa hình, khí hậu, sông hồ, đất đai, sinh vật và khoáng sản của tỉnh Hưng Yên.
- Nêu được ý nghĩa của đặc điểm tự nhiên đối với sản xuất và đời sống người dân ở Hưng Yên.
2.Năng lực
- NL chung : giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác
- NL chuyên biệt : tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, lược đồ.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất: yêu nước, yêu thiên nhiên, sống trách nhiệm.	
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Lược đồ hành chính vùng Đồng bằng sông Hồng, bản đồ hành chính Hưng Yên, lược đồ tự nhiên tỉnh Hưng Yên.
- Số liệu về diện tích vùng Đồng bằng sông Hồng, diện tích các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng, diện tích các loại đất ở Hưng Yên.
- Một số hình ảnh về cảnh thiên nhiên, video về tự nhiên của Hưng Yên.
- Máy chiếu.
- Phương pháp phát vấn, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật KWLH, kĩ thuật khăn trải bàn.
2. Học sinh
- SGK, đọc trước bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
	1. Hoạt động mở đầu.
a) Mục tiêu
 - HS có thể xác định vị trí địa lí của Hưng Yên trên bản đồ
 - Biết ý nghĩa của vị trí của tỉnh Hưng Yên
- Tạo tâm thế sẵn sàng học tập. 
b) Nội dung
- GV phát vấn về hình ảnh, tên Hưng Yên qua các thời kì?
c) Sản phẩm
- Câu trả lời và phiếu HT của HS
d) Tổ chức thực hiện
- Bước 1. Giao nhiệm vụ 
 GV tổ chức cho HS kết nối vào bài học thông qua một số câu hỏi sau:
+ Em đã biết được những gì về vị trí địa lí của Hưng Yên?
+ Ý nghĩa nghĩa của vị trí ?
- Bước 2.Thực hiện nhiệm vụ
 + GV gọi một số HS trả lời và nêu ý kiến cá nhân về vấn đề được hỏi. 
- Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 + HS trình bày ý kiến
- Bước 4: Đánh giá, kết quả.
 + GV tóm tắt lại nội dung trả lời của HS, từ đó kết nối vào bài mới. 
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
2.1. Tìm hiểu về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ 
a. Mục tiêu
- Xác định được vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Hưng Yên trên bản đồ/lược đồ. 
- Tính toán được tỉ lệ diện tích, của tỉnh so với vùng ĐBSH và một số tỉnh trong vùng.
- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với tự nhiên, kinh tế - xã hội.
b. Nội dung
- HS thảo luận theo cặp để xác định vị trí và nêu ý nghĩa của vị trí của tỉnh Hưng Yên.
c. Sản phẩm
- HS xác định trên bản đồ và câu trả lời trong phiếu HT.
d. Tổ chức thực hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
- Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức cho HS dựa vào bản đồ hành chính tỉnh Hưng Yên, bảng 1 và hoạt động cá nhân và thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập sau: 
+ Xác định vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của tỉnh Hưng Yên.
+ Nhận xét diện tích của tỉnh so với cả vùng và so với một số tỉnh lân cận.
+ Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí đến tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh?
- Bước 2. HS tiến hành thực hiện nhiệm vụ.
GV quan sát và hướng dẫn HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
- Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 GV gọi đại diện HS lên chỉ bản đồ và trả lời. Các HS khác nhận xét bổ sung.
- Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và chính xác hoá nội dung học tập.
(1) Phần chỉ bản đồ: HS chỉ đúng và chính xác ranh giới của tỉnh, mô tả được tiếp giáp lãnh thổ. 
- Vị trí: 20o36’-21oB; 
 105o53’-106o15’Đ.
- Tỉnh Hưng Yên nằm ở trung tâm ĐBSH:
Phía bắc giáp Bắc Ninh.
Phía nam giáp Hà Nam, Thái Bình.
Phía đông giáp Hải Dương.
Phía tây giáp Hà Nội.
- Ba mặt (đông, tay, nam) của tỉnh có sông bao bọc. Hưng Yên không giáp biển.
 (2) Phần trình bày của HS:
- Hưng Yên là tỉnh nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Hồng, diện tích nhỏ (930,2 km2), đứng thứ 61 trong 63 tỉnh thành phố Việt Nam và thứ 8 trong 10 tỉnh, thành phố ở Đồng bằng sông Hồng. 
Phía bắc của tỉnh giáp tỉnh Bắc Ninh, phía nam giáp tỉnh Thái Bình, phía đông giáp tỉnh Hải Dương, phía tây giáp thủ đô Hà Nội và tỉnh Hà Nam. Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, cái nôi của nền văn minh sông Hồng
- Ý nghĩa: 
+ Quy định thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa, có một mùa đông lạnh.
+ Lợi thế về tài nguyên du lịch (di tích văn hoá, lịch sử).
+ Giao lưu kinh tế với các tỉnh, các vùng trong nước và với các nước trong khu vực. 
3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu
 Xác định xem HS đã đạt được mục tiêu bài học hay chưa và khắc sâu thêm nội dung dạy học. 
b. Nội dung:
- GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ tư duy về kiến thức đã học.
c. Sản phẩm
- Sơ đồ của HS
d.Tổ chức thực hiện 
Bước 1. GV giao nhiệm vụ
Thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy về ý nghĩa của vị trí địa lí của Hưng yên.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS vẽ sơ đồ
Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện
 HS trình bày (chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm của các nhóm, đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác lắng nghe và góp ý)
Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và cho điểm. 
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu
 HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn địa phương để viết được 1 báo cáo địa lí.
b. Nội dung
HS xác định vị trí, ý nghĩa nơi em sinh sống.
c. Sản phẩm
- Câu trả lời, bài viết, kết quả thảo luận của HS
d.Tổ chức thực hiện
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ
Em hãy xác định vị trí địa lí của huyện/thành phố/thị xã nơi em sống và nêu ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế - xã hội?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS xác định, nêu ý nghĩa.
Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện
 HS trình bày (chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm của HS để trình bày, các HS khác lắng nghe và góp ý)
Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và cho điểm. 
* HDVN: 
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị bài mới: Đọc trước và tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên của Hưng Yên ( Địa hình, đất đai)
Tuần 2
Ngày soạn:................... 
Ngày dạy: ....................
CHỦ ĐỀ 1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN TỈNH HƯNG YÊN ( tiết 2)
1. Hoạt động mở đầu.
a) Mục tiêu
 - Tìm hiểu về các đơn vị hành chính của Hưng Yên.
- Huy động kiến thức thực tiễn/hiểu biết cá nhân về Hưng Yên, kết nối nội dung bài học.
- Tạo tâm thế sẵn sàng học tập. 
b) Nội dung
- GV phát vấn hoặc kĩ thuật KWL về đơn vị hành chính ở Hưng Yên.
c) Sản phẩm
- Câu trả lời và phiếu HT của HS
d) Tổ chức thực hiện
- Bước 1. Giao nhiệm vụ 
 + GV giới thiệu bài học, phát phiếu học tập KWLH cho HS.
 + Hướng dẫn HS điền các thông tin vào phiếu.
Bảng KWLH
Họ và tên:	Lớp: 
K
Em đã biết gì đơn vị hành chính của tỉnh Hưng Yên
W
Em muốn biết gì về đơn vị hành chính ở Hưng Yên
L
Em đã học được gì về đơn vị hành chính ở Hưng Yên
H
Em có thể đưa ra thông điệp nào qua bài học hôm nay?
- Bước 2.Thực hiện nhiệm vụ
 + Đề nghị HS động não nhanh và viết ra những điều có liên quan đến đơn vị hành chính ở tỉnh Hưng Yên vào cột K và W.
 + HS hoàn thành bảng KWLH
- Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 + HS trình kết quả ở bảng KWLH
- Bước 4: Đánh giá, kết quả.
 + GV thu phiếu và tổng hợp qua các ý kiến của HS, trên cơ sở đó tạo ra các tình huống có vấn đề giữa cái biết và cái chưa biết về tự nhiên tỉnh Hưng Yên. Sau đó, GV kết nối vào bài mới.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
2.2. Tìm hiểu các đơn vị hành chính của tỉnh 
a. Mục tiêu
- Nêu được số lượng các đơn vị hành chính cấp huyện của Tỉnh.
- Kể tên các huyện, thành phố, thị xã ở Hưng Yên.
b. Nội dung
- HS thảo luận theo cặp để tìm hiểu về đơn vị hành chính cấp huyện ở Hưng Yên.
c. Sản phẩm
- Kết quả thảo luận nhóm của HS.
d. Tổ chức thực hiện.
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
- Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức cho HS dựa vào bản đồ hành chính tỉnh Hưng Yên, bảng 1 và thảo luận theo cặp để thực hiện các nhiệm vụ học tập sau: 
+ Kể tên các huyện, thành phố, thị xã ở Hưng Yên.
+ Xác định số lượng đơn vị hành chính của tỉnh, huyện có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất?
- Bước 2. HS tiến hành thực hiện nhiệm vụ.
GV quan sát và hướng dẫn HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
- Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 GV gọi đại diện HS lên chỉ bản đồ và trả lời. Các HS khác nhận xét bổ sung.
- Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và chính xác hoá nội dung học tập.
(1) Phần chỉ bản đồ: HS chỉ đúng và đọc tên các đơn vị hành chính của tỉnh. 
(2) Phần trình bày của HS:
- Tỉnh Hưng Yên được phân chia thành 10 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện với 14 phường, 8 thị trấn và 139 xã. Thành phố Hưng Yên là trung tâm hành chính của tỉnh.
- Huyện có diện tích lớn nhất là huyện Khoái Châu và nhỏ nhất là huyện Văn Giang.
Lưu ý: Phần này GV có thể liện hệ với địa phương mình (cấp huyện).
	GV tổ chức trò chơi, cho HS lên dán tên huyện lên bản đồ hành chính (bản đồ đã bỏ tên các huyện) hoặc sử dụng bản đồ chỉ đánh số thứ tự các huyện và yêu cầu HS viết lên bảng tên các huyện theo số thứ tự đã có trên bản đồ.
3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu
 Xác định xem HS đã đạt được mục tiêu bài học hay chưa và khắc sâu thêm nội dung dạy học. 
b. Nội dung:
- GV yêu cầu HS hoàn thiện phiếu KWL.
c. Sản phẩm
- Phiếu KWL của HS
d.Tổ chức thực hiện 
Bước 1. GV giao nhiệm vụ
GV sẽ yêu cầu HS viết tiếp vào cột L và H. 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS điền vào phiếu.
Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện
 HS trình bày (chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm của HS trình bày, các HS khác lắng nghe và góp ý)
Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và cho điểm. 
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu
HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn địa phương để viết được 1 báo cáo địa lí.
b. Nội dung
HS xác định đơn vị hành chính nơi em sinh sống là ở đâu, có những xã nào.
c. Sản phẩm
- Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ
Em hãy xác định vị trí địa lí của huyện/thành phố/thị xã nơi em sống và cho biết huyện/thành phố/thị xã có những xã, phường nào?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS xác định, nêu ý nghĩa.
Bước 3. Báo cáo kết quả thực hiện
 HS trình bày (chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm của HS để trình bày, các HS khác lắng nghe và góp ý)
Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và cho điểm. 
* HDVN: 
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị bài mới: Đọc trước và tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên của Hưng Yên 
( Địa hình, đất đai)
Tuần 3
Ngày soạn:................... 
Ngày dạy: ....................
CHỦ ĐỀ 1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN TỈNH HƯNG YÊN ( tiết 3)
1. Hoạt động mở đầu.
a) Mục tiêu
 Nhằm huy động kiến thức thực tiễn của HS, để từ đó HS có thể có đưa ra được những nhận xét hoặc nêu được một vài đặc điểm về tự nhiên của Hưng Yên. Qua đó, giúp HS kết nối kiến thức đã có với kiến thức của bài học mới.
- Huy động kiến thức thực tiễn/hiểu biết cá nhân về Hưng Yên, kết nối nội dung bài học.
- Tạo tâm thế sẵn sàng học tập. 
b) Nội dung
- GV phát vấn hoặc kĩ thuật KWL.
- Hình ảnh về thiên nhiên ở Hưng Yên hoặc phiếu học tập KWLH.
c) Sản phẩm
- Câu trả lời và phiếu HT của HS
d) Tổ chức thực hiện
- Bước 1. Giao nhiệm vụ 
 + GV giới thiệu bài học, phát phiếu học tập KWLH cho HS.
 + Hướng dẫn HS điền các thông tin vào phiếu.
Bảng KWLH
Họ và tên:	Lớp: 
K
Em đã biết gì về tự nhiên tỉnh Hưng Yên
W
Em muốn biết gì về tự nhiên ở Hưng Yên
L
Em đã học được gì về tự nhiên tỉnh Hưng Yên
H
Em có thể đưa ra thông điệp nào qua bài học hôm nay?
- Bước 2.Thực hiện nhiệm vụ
 + Đề nghị HS động não nhanh và viết ra những điều có liên quan đến tự nhiên tỉnh Hưng Yên vào cột K và W.
 + HS hoàn thành bảng KWLH
- Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 + HS trình kết quả ở bảng KWLH
- Bước 4: Đánh giá, kết quả.
 + GV thu phiếu và tổng hợp qua các ý kiến của HS, trên cơ sở đó tạo ra các tình huống có vấn đề giữa cái biết và cái chưa biết về tự nhiên tỉnh Hưng Yên. Sau đó, GV kết nối vào bài mới.
Từ thế kỉ thứ XVII – XVIII, Hưng Yên đã nổi tiếng với Phố Hiến – thương cảng, đô thị cổ đứng ở vị trí thứ hai ở Việt Nam “Thứ nhất kinh kì, thứ nhì phố Hiến”. Ngày nay, Hưng Yên đã và đang là tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động. Vậy vị trí địa lí và tự nhiên tỉnh Hưng Yên có đặc điểm gì và tác động đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu nhé!
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
Nội dung 3. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên và ý nghĩa của đặc điểm tự nhiên ở Hưng Yên
a. Mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của địa hình, đất đai của tỉnh Hưng Yên.
- Nêu được ý nghĩa của đặc điểm tự nhiên đối với sản xuất và đời sống người dân ở Hưng Yên.
b. Nội dung
- Làm việc nhóm tìm hiểu về địa hình, đất đai ở Hưng Yên.
c. Sản phẩm
- Phiếu học tập làm trên giấy A0.
d. Tổ chức hiện hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Bước 1. Giao nhiệm vụ 
- Chia nhóm, GV tổ chức cho HS dựa vào lược đồ, thông tin trong các tư liệu học tập, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ sau: 
 Trình bày đặc điểm cơ bản của địa hình, đất đai của Hưng Yên. Nêu ý nghĩa của địa hình, đất đai đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
PHIẾU HỌC TẬP 
Thành phần tự nhiên
Đặc điểm
Ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội
Thuận lợi
Khó khăn
Địa hình
Đất đai
Bước 2. HS tiến hành thực hiện nhiệm vụ.
GV quan sát và hướng dẫn HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
- Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 GV gọi đại diện HS lên chỉ bản đồ và trả lời. Các HS khác nhận xét bổ sung.
- Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và chính xác hoá nội dung học tập.
PHIẾU HỌC TẬP 
Thành phần tự nhiên
Đặc điểm
Ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội
Thuận lợi
Khó khăn
Địa hình
- Nằm gọn trong ô trũng thuộc ĐBSH đc cấu tạo = các trầm tích thuộc kỉ Đệ Tứ với chiều dày 150-160m.
- ĐH đồng bằng. Cao phía tây bắc, thấp dần phía đông nam.
-Phát triển KT-XH
-Phát triển giao thông vận tải.
- ĐH thấp dần phía đông nam.
-> Nơi thiếu nước, nơi úng ngập.
Đất đai
- Chủ yếu là đất phù sa khá màu mỡ.
+ Đất p.sa trong đê.
+ Đất phù sa ngoài đê.
-Phát triển nông nghiệp
+ Đất p.sa trong đê: trồng lúa, hoa màu, xen canh.
+ Đất phù sa ngoài đê: trông hoa màu, xen canh.
- Do quá trình canh tác lâu dài, đất trong đê nhiều nơi bị thoái hoá, bạc màu.
3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu
 Xác định xem HS đã đạt được mục tiêu bài học hay chưa và khắc sâu thêm nội dung dạy học. 
b. Nội dung:
- GV yêu cầu HS hoàn thiện phiếu KWL.
c. Sản phẩm
- Phiếu KWL của HS
d.Tổ chức thực hiện 
Bước 1. GV giao nhiệm vụ
GV sẽ yêu cầu HS viết tiếp vào cột L và H. 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS điền vào phiếu.
Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện
 HS trình bày (chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm của HS trình bày, các HS khác lắng nghe và góp ý)
Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và cho điểm. 
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu
HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn địa phương để viết được 1 báo cáo địa lí.
b. Nội dung
- Củng cố kiến thức về tự nhiên tỉnh Hưng Yên: Đất đai, địa hình
c. Sản phẩm
- Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ
- Em hãy nêu một số nội dung chính và mong muốn tìm hiểu thêm những điều gì về địa hình, đất đai ở tỉnh Hưng Yên hoặc đưa ra được thông điệp gì qua bài học hôm nay. 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS xác định, nêu ý nghĩa.
Bước 3. Báo cáo kết quả thực hiện
 HS trình bày (chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm của HS để trình bày, các HS khác lắng nghe và góp ý)
Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và cho điểm. 
* HDVN: 
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị bài mới: Đọc trước và tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên của Hưng Yên 
( Khí hậu, sông ngòi)
Tuần 4
Ngày soạn:................... 
Ngày dạy: ....................
CHỦ ĐỀ 1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN TỈNH HƯNG YÊN ( tiết 4)
1. Hoạt động mở đầu.
a) Mục tiêu
 Nhằm huy động kiến thức thực tiễn của HS, để từ đó HS có thể có đưa ra được những nhận xét hoặc nêu được một vài đặc điểm về tự nhiên của Hưng Yên về khí hậu và sông ngòi. Qua đó, giúp HS kết nối kiến thức đã có với kiến thức của bài học mới.
- Tạo tâm thế sẵn sàng học tập. 
b) Nội dung
- GV chiếu một vài hình ảnh về sông ngòi ở Hưng Yên và đặt câu hỏi.
c) Sản phẩm
- Câu trả lời và phiếu HT của HS
d) Tổ chức thực hiện
- Bước 1. Giao nhiệm vụ 
 + GV đặt câu hỏi
? Kể tên những con sông ở Hưng Yên mà em biết
? Em có NX gì về sông ngòi ở HY
- Bước 2.Thực hiện nhiệm vụ
 + HS suy nghĩ, xác định những con sông lớn chảy qua HY.
- Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 + HS trình bày câu trả lời.
- Bước 4: Đánh giá, kết quả.
 + GV nhận xét câu trả lời và dẫn vào bài mới
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
2.4. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên và ý nghĩa của đặc điểm tự nhiên ở Hưng Yên
( Về khí hậu và sông ngòi )
a. Mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm cơ bản về khí hậu, sông ngòi của tỉnh Hưng Yên.
- Nêu được ý nghĩa của đặc điểm tự nhiên đối với sản xuất và đời sống người dân ở Hưng Yên.
b. Nội dung
- Làm việc nhóm tìm hiểu về sông ngòi, khí hậu ở Hưng Yên.
c. Sản phẩm
- Phiếu học tập làm trên giấy A0.
d. Tổ chức hiện hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Bước 1. Giao nhiệm vụ 
- Chia nhóm, GV tổ chức cho HS dựa vào lược đồ, thông tin trong các tư liệu học tập, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ sau: 
? Trình bày đặc điểm cơ bản về khí hậu, sông ngòi của Hưng Yên. 
? Nêu ý nghĩa của địa hình, đất đai đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
PHIẾU HỌC TẬP
Thành phần tự nhiên
Đặc điểm
Ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội
Thuận lợi
Khó khăn
Khí hậu
Sông, hồ
Bước 2. HS tiến hành thực hiện nhiệm vụ.
GV quan sát và hướng dẫn HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
- Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 GV gọi đại diện HS lên chỉ bản đồ và trả lời. Các HS khác nhận xét bổ sung.
- Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và chính xác hoá nội dung học tập.
 NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Thành phần tự nhiên
Đặc điểm
Ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội
Thuận lợi
Khó khăn
Khí hậu
- Khí hậu nhiệt đới gió ẩm, có mùa đông lạnh.
Phát triển cây con nhiệt đới, cận nhiệt, thâm canh tăng vụ.
Thiên tai, sương muối, lũ lụt, hạn hán...
Sông, hồ
+ Có 3 hệ thống sông lớn chảy qua: sông Hồng, sông Đuống, sông Luộc.
 Sông nội địa: s. Kẻ Sặt, s. Cửu An, sông Nghĩa Trụ, sông Điện Biên, sông Kim Sơn...
+ Các mỏ nước ngầm rất lớn dọc QL5.
- Sông ngòi có 2 mùa: mùa nước, mùa cạn.
Bồi đắp phù sa, thuỷ lợi, thuỷ sản, giao thông, du lịch...
Hàng năm bị lũ lụt
3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu
 Xác định xem HS đã đạt được mục tiêu bài học hay chưa và khắc sâu thêm nội dung dạy học. 
b. Nội dung:
- GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ tư duy về đặc điểm tự nhiên và thuận lợi, khó khăn về khí hậu và sông ngòi ở Hưng Yên.
c. Sản phẩm
- Sơ đồ của HS
d.Tổ chức thực hiện 
Bước 1. GV giao nhiệm vụ
GV sẽ yêu cầu HS vẽ sơ đồ. 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS vẽ.
Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện
 HS trình bày (chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm của HS trình bày, các HS khác lắng nghe và góp ý)
Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và cho điểm. 
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu
HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn địa phương để viết được 1 báo cáo địa lí.
b. Nội dung
- Củng cố kiến thức về tự nhiên tỉnh Hưng Yên: Khí hậu, sông ngòi
c. Sản phẩm
- Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ
- Em hãy nêu một số nội dung chính và mong muốn tìm hiểu thêm những điều gì về khí hậu, sông ngòi ở tỉnh Hưng Yên hoặc đưa ra được thông điệp gì qua bài học hôm nay. 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS xác định, nêu ý nghĩa.
Bước 3. Báo cáo kết quả thực hiện
 HS trình bày (chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm của HS để trình bày, các HS khác lắng nghe và góp ý)
Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và cho điểm. 
* HDVN: 
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị bài mới: Đọc trước và tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên của Hưng Yên 
( Sinh vật, khoáng sản)
Tuần 5
Ngày soạn:................... 
Ngày dạy: ....................
CHỦ ĐỀ 1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN TỈNH HƯNG YÊN ( tiết 5)
1. Hoạt động mở đầu.
a) Mục tiêu
 Nhằm huy động kiến thức thực tiễn của HS, để từ đó HS có thể có đưa ra được những nhận xét hoặc nêu được một vài đặc điểm về tự nhiên của Hưng Yên về sinh vật và khoáng sản. Qua đó, giúp HS kết nối kiến thức đã có với kiến thức của bài học mới.
- Tạo tâm thế sẵn sàng học tập. 
b) Nội dung
- GV đặt câu hỏi về hiểu biết của HS đối với những sinh vật và khoáng sản ở Hưng Yên.
c) Sản phẩm
- Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện
- Bước 1. Giao nhiệm vụ 
 + GV đặt câu hỏi
? Kể tên những sinh vật ở Hưng Yên mà em biết
? Em có NX gì về khoáng sản ở HY
- Bước 2.Thực hiện nhiệm vụ
 + HS suy nghĩ.
- Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 + HS trình bày câu trả lời.
- Bước 4: Đánh giá, kết quả.
 + GV nhận xét câu trả lời và dẫn vào bài mới
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
2.5. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên và ý nghĩa của đặc điểm tự nhiên ở Hưng Yên
( Về sinh vật và khoáng sản )
a. Mục tiêu
- Trình bày được đặc điểm cơ bản về khí hậu, sông ngòi của tỉnh Hưng Yên.
- Nêu được ý nghĩa của đặc điểm tự nhiên đối với sản xuất và đời sống người dân ở Hưng Yên.
b. Nội dung
- Làm việc nhóm tìm hiểu về sông ngòi, khí hậu ở Hưng Yên.
c. Sản phẩm
- Phiếu học tập làm trên giấy A0.
d. Tổ chức hiện hiện
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Bước 1. Giao nhiệm vụ 
- Chia nhóm, GV tổ chức cho HS dựa vào lược đồ, thông tin trong các tư liệu học tập, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ sau: 
? Trình bày đặc điểm cơ bản về sinh vật, khoáng sản của Hưng Yên. 
? Nêu ý nghĩa của sinh vật, khoáng sản đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
PHIẾU HỌC TẬP
Thành phần tự nhiên
Đặc điểm
Ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội
Thuận lợi
Khó khăn
Sinh vật
Khoáng sản
Bước 2. HS tiến hành thực hiện nhiệm vụ.
GV quan sát và hướng dẫn HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
- Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
 GV gọi đại diện HS lên chỉ bản đồ và trả lời. Các HS khác nhận xét bổ sung.
- Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và chính xác hoá nội dung học tập.
 NỘI DUNG CẦN ĐẠT
Thành phần tự nhiên
Đặc điểm
Ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội
Thuận lợi
Khó khăn
Sinh vật
 Ko còn thảm TV tự nhiên, chủ yếu là chịu tác động của bàn tay con người. Động vật tự nhiên chỉ có: cò, cuốc, tôm, cua, cá...
-Phát triển nghề thủy sản, đánh bắt
-Phát triển du lịch ( Đảo cò )
- Khai thác quá mức.
- Có nguy cơ suy giảm, cần bảo vệ
Khoáng sản
 - Ít khoáng sản
- Chủ yếu có cát, sét, than nâu. Có giá trị nhất là than nâu ( trữ lượng 30 tỉ tấn, nằm ở độ sâu 200-1700 m)
Có tiềm năng để phát triển sản xuất nông nghiệp, CN khai khoáng.
- Khai thác chưa xứng với tiềm năng
- Thiên tai, đất bạc màu, nghèo ksản, ÔNMT
* Phương hướng: Đẩy mạnh công tác thủy lợi; Đầu tư thăm dò, kthác k.sản; BVMT
3. Hoạt động luyện tập 
a. Mục tiêu
 Xác định xem HS đã đạt được mục tiêu bài học hay chưa và khắc sâu thêm nội dung dạy học. 
b. Nội dung:
- GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu về đặc điểm tự nhiên và thuận lợi, khó khăn về đặc điểm tự nhiên ở Hưng Yên.
c. Sản phẩm
- Sơ đồ của HS
d.Tổ chức thực hiện 
Bước 1. GV giao nhiệm vụ
 Học sinh làm việc cá nhân, hoàn thành bảng theo mẫu sau:
Thành phần tự nhiên
Đặc điểm
Tác động đến kinh tế - xã hội
Thuận lợi
Khó khăn
Địa hình
Đất đai
Khí hậu
Sông ngòi
Sinh vật
Khoáng sản
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
HS điền vào phiếu.
Bước 3.Báo cáo kết quả thực hiện
 HS trình bày (chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm của HS trình bày, các HS khác lắng nghe và góp ý)
Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và cho điểm. 
4. Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu
HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn địa phương để viết được 1 báo cáo địa lí.
b. Nội dung
- Củng cố kiến thức về đặc điểm tự nhiên tỉnh Hưng Yên
c. Sản phẩm
- Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
Bước 1. GV giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, lập đề cương và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm viết báo cáo về “Tìm hiểu 1 đặc điểm tự nhiên (đất đai, khí hậu, sông ngòi,) ở địa phương.
	Hướng dẫn:
- Xác định 1 đối tượng tự nhiên cần tìm hiểu.
- Tìm hiểu đối tượng qua tài liệu.
- Tìm hiểu đối tượng qua thực tế: Quan sát, theo dõi đối tượng (khí hậu, sông ngòi,) hoặc lấy mẫu để mô tả, ghi chép lại đặc điểm của đối tượng đó.
- Tìm hiểu giá trị sử dụng hoặc vai trò của đối tượng đó.
- Thu thập và xử lí tư liệu.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
- HS lập đề cương. Viết báo cáo.
Bước 3. Báo cáo kết quả thực hiện
- GV cho HS về nhà làm và tuần sau sẽ nộp báo cáo.
Bước 4: Đánh giá, kết quả.
GV nhận xét và cho điểm. 
* HDVN: 
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị bài mới: Đọc trước và tìm hiểu về bài “ Những dấu tích thời kì nguyên thủy và thời dựng nước ở Hưng Yên”

File đính kèm:

  • docxgiao_an_giao_duc_dia_phuong_tinh_hung_yen.docx