Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Bài: Châu Phi (Tiếp theo) - Trường Tiểu học Đuốc Sống

3. Dân cư châu Phi

- Các em mở sách giáo khoa trang 118-120

Câu hỏi : Dựa vào bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục, châu Phi có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?

 

ppt 25 trang Phương Mai 04/12/2023 460
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Bài: Châu Phi (Tiếp theo) - Trường Tiểu học Đuốc Sống", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Bài: Châu Phi (Tiếp theo) - Trường Tiểu học Đuốc Sống

Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Bài: Châu Phi (Tiếp theo) - Trường Tiểu học Đuốc Sống
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐUỐC SỐNG 
MÔN ĐỊA LÝ – LỚP 5 
BÀI : CHÂU PHI( tiếp theo) 
Xem lại vị trí  - Hoang mạc Xa-ha-ra. - Sông Nin. - Sông Côn-gô - Sông Ni-giê của Châu Phi 
ĐỊA LÍ 
CHÂU PHI (tiếp theo) 
3. Dân cư châu Phi 
Câu hỏi : Dựa vào bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục, c hâu Phi có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới? 
- Các em mở sách giáo khoa trang 118-120 
Châu lục 
Diện tích 
(triệu ) 
Dân số năm 2004 (triệu người) 
Châu Á 
Châu Mĩ 
Châu Phi 
Châu Âu 
Châu Đại Dương 
Châu Nam Cực 
Bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục 
 (2) Kể cả dân số Liên bang Nga 
 (1) Không kể dân số Liên bang Nga. 
44 
3875 (1) 
42 
876 
30 
884 
10 
782 (2) 
9 
33 
14 
3. Dân cư châu Phi 
- Năm 2004 châu Phi có 884 triệu người đứng thứ 2 trên thế giới. 
Câu hỏi : Quan sát hình 3, em hãy mô tả đặc điểm bên ngoài của người châu Phi? 
ĐỊA LÍ 
CHÂU PHI (tiếp theo) 
- Năm 2004 châu Phi có 884 triệu người đứng thứ 2 trên thế giới. 
- Hơn dân số châu Phi là người da đen. 
Câu hỏi: Đọc thông tin SGK trang 118 và cho biết người dân châu Phi sinh sống chủ yếu ở những vùng nào? 
- Dân cư tập trung ở ven biển và vùng thung lũng. 
3. Dân cư châu Phi 
ĐỊA LÍ 
CHÂU PHI (tiếp theo) 
Câu hỏi : Dân cư châu Phi có đặc điểm gì nổi bật? 
4. Hoạt động kinh tế 
Đọc thông tin trong sách trang 119, để trả lời câu hỏi : 
 Châu Phi có nền kinh tế như thế nào? 
Nêu một số sản phẩm của ngành khai khoáng và 
trồng trọt? 
ĐỊA LÍ 
CHÂU PHI (tiếp theo) 
4. Hoạt động kinh tế 
- Châu Phi là châu lục có kinh tế kém phát triển. Khai thác khoáng sản (vàng, kim cương, dầu khí), trồng cây công nghiệp nhiệt đới (ca cao, cà phê, bông, lạc). 
Câu hỏi : Quan sát những bức ảnh sau, em hãy nhận xét về điều kiện sống của người châu Phi ? 
ĐỊA LÍ 
CHÂU PHI (tiếp theo) 
- Châu Phi là châu lục có kinh tế kém phát triển. Khai thác khoáng sản (vàng, kim cương, dầu khí), trồng cây công nghiệp nhiệt đới (ca cao, cà phê, bông, lạc). 
- Người dân châu Phi có rất nhiều khó khăn: họ thiếu ăn, thiếu mặc, dịch bệnh nguy hiểm xảy ra nhiều nơi, đặc biệt là dịch HIV/ADIS. 
4. Hoạt động kinh tế 
Hầu hết các nước ở châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, 
thiếu thốn. 
Thu hoaïch caø pheâ 
Khai thaùc khoaùng saûn 
Thu hoaïch ca cao 
Khai thaùc daàu moû 
Câu hỏi : Kể tên một số nước ở châu Phi có nền kinh tế phát triển hơn cả? 
4. Hoạt động kinh tế 
Coäng Hoøa Nam Phi 
An-gieâ-ri 
Ai Cập 
5. Ai Cập 
Đọc thầm thông tin SGK trang 120, hoàn thành 
phiếu học tập sau. 
Các yếu tố 
Đặc điểm 
Vị trí địa lí 
Thủ đô 
Sông ngòi 
Đất đai 
Khí Hậu 
Kinh tế 
Văn hóa, kiến trúc 
Ai Cập 
Các yếu tố 
Đặc điểm 
Vị trí địa lí 
- Nằm ở Bắc Phi, là cầu nối của 3 Châu lục: Á, ÂU, Phi. Có kênh đào Xuy-ê nổi tiếng 
Thủ đô 
- CAIRO 
Sông ngòi 
- Có sông Nin là một con sông lớn cung cấp nước cho đời sống và sản xuất 
Đất đai 
- Đồng bằng được sông Nin bồi đắp nên rất màu mỡ 
Khí Hậu 
- Nhiệt đới mưa nhiều 
Kinh tế 
- Tương đối phát triển 
Văn hóa, kiến trúc 
 Từ cổ xưa đã rất nổi tiếng với nền văn minh sông Nin. 
 Kim tự tháp Ai Cập, tượng nhân sư là công trình kiến trúc cổ vĩ đại. 
Tượng nhân sư 
Sông Nin 
Sông Nin 
 Câu hỏi : 
- Dân cư châu Phi chủ yếu làm nghề gì ? Kinh tế các nước châu Phi tập trung sản xuất và khai thác các loại cây gì và khoáng sản gì ? 
 - Ở châu Phi đất nước Ai Cập nổi tiếng về các công trình gì ? 
Dân cư chủ yếu là 
Các nước châu Phi 
 chỉ mới tập trung 
Ai Cập 
Người da đen 
Khai thác khoáng 
sản để xuất khẩu 
Trồng cây công 
nghiệp nhiệt đới 
Nổi tiếng về các công 
Trình kiến trúc cổ và 
sản xuất bông 
Nằm ở Bắc Phi 
 - Dân cư châu Phi chủ yếu là người da đen. 
Các nước châu Phi chỉ mới tập trung trồng cây 
công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoáng sản để 
xuất khẩu. 
 - Ai Cập nằm ở Bắc Phi, nổi tiếng về các công 
trình kiến trúc cổ và sản xuất bông . 
Ghi nhớ: 
Đứng đầu trong các châu lục 
1 
Đứng thứ hai trong các châu lục 
2 
Đứng thứ ba trong các châu lục 
3 
Ít nhất trong các châu lục 
4 
Rung chuông vàng 
Châu Phi có số dân: 
Rung chuông vàng 
Nền kinh tế châu Phi chậm phát triển vì: 
Có khí hậu nóng và khô 
1. 
Dân số tăng nhanh 
2. 
Phương tiện sản xuất còn lạc hậu 
3. 
Cả 3 ý trên đều đúng 
4. 
Rung chuông vàng 
 Ai Cập thu hút nhiều khách du lịch trên thế giới là nhờ: 
Có nhiều công trình kiến trúc và kì quan đẹp 
Có dòng sông Nin vĩ đại 
Có nền kinh tế phát triển 
 - Vị trí châu Mĩ trên 
quả địa cầu hoặc trên 
bản đồ tự nhiên thế giới. 
- Sưu tầm những 
thông tin (bài viết, 
tranh ảnh) về vùng 
rừng A-ma-zôn. 
Xem trước bài 
châu Mĩ: 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_5_bai_chau_phi_tiep_theo_truong_tieu_ho.ppt