Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Bóng tối - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Mặt trời chiếu sáng từ phía bên phải của hình, bên trái là bóng của các bạn học sinh đang tập thể dục và bóng của cây cột sắt.

ppt 22 trang Phương Mai 01/12/2023 320
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Bóng tối - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Bóng tối - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Bóng tối - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG LẬP HẠ 
KHỐI BỐN 
TUẦN 23 
NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 2020 
MÔN: Khoa học 
BÀI : BÓNG TỐI (trang 92) 
1.Tìm hiểu bóng tối: 
Khoa học 
BÓNG TỐI 
 Quan sát hình sau, trả lời câu hỏi. 
 QUAN SÁT TRANH 
Mặt trời chiếu sáng từ phía nào trong hình? 
Trái 
Phải 
Mặt trời chiếu sáng từ phía nào trong hình? 
Trái 
Phải 
 Mặt trời chiếu sáng từ phía bên phải của hình, bên trái là bóng của các bạn học sinh đang tập thể dục và bóng của cây cột sắt. 
KẾT QUẢ QUAN SÁT TRANH 
Bóng của các bạn học sinh xuất hiện ở đâu? 
Bóng của các bạn học sinh xuất hiện ở phía sau người các bạn. 
Hãy tìm vật chiếu sáng và vật được chiếu sáng trong bức hình? 
Mặt trời là vật chiếu sáng và cây cọc sắt là vật được chiếu sáng. 
Quan sát hình 2 sách giáo khoa trang 93 và dự đoán : 
1- Bóng tối sẽ xuất hiện ở đâu và có hình dạng như thế nào khi bật sáng đèn? 
2- Bóng sẽ thay đổi như thế nào khi dịch đèn lại gần quyển sách? 
Ghi lại kết quả vào cột dự đoán ban đầu trên phiếu giao việc 
KẾT QỦA THÍ NGHIỆM 
Bóng tối xuất hiện phía sau quyển sách. 
Bóng tối có hình dạng giống quyển sách. 
Những vật dưới đây có cho ánh sáng truyền không? 
Những vật đó không cho ánh sáng truyền 
Những vật không cho ánh sáng truyền qua gọi là gì? 
Những vật không cho ánh sáng truyền qua gọi vật cản sáng. 
Bóng tối xuất hiện ở đâu? 
Bóng tối xuất hiện ở phía sau vật cản sáng. 
Khi nào bóng tối xuất hiện? 
Bóng tối xuất hiện khi vật cản sáng được chiếu sáng. 
KẾT LUẬN 
Bóng tối xuất hiện phía sau vật cản sáng khi vật này được chiếu sáng (vì khi gặp vật cản sáng, ánh sáng không truyền qua được nên phía sau vật sẽ có một vùng không nhận được ánh sáng truyền tới đó là vùng bóng tối ). 
Do ánh sáng truyền theo đường thẳng nên bóng tối có hình dạng của vật cản sáng. 
2.Tìm hiểu về hình dạng, kích thước của bống tối. 
Theo em hình dạng, kích thước của bóng tối có thay đổi hay không? Khi nào nó sẽ thay đổi? 
 Tiến hành làm thí nghiệm trong với 3 vị trí của đèn pin: phía trên, bên phải, bên trái của chiếc bút bi dựng đứng trên mặt bìa. 
- Bóng tối của chiếc bút bi sẽ xuất hiện như thế nào? 
+ Khi đèn pin chiếu sáng ở phía trên chiếc bút bi thì . bóng bút bi ngắn lại ở ngay dưới chân bút bi. 
+ Khi đèn pin chiếu sáng ở phía trái chiếc bút bi thì  bóng bút bi dài ra, ngả về phía bên phải. 
+ Khi đèn pin chiếu sáng ở phía phải chiếc bút bi thì bóng bút bi dài ra, ngả về phía bên trái. 
Bóng của vật thay đổi khi vị trí của vật chiếu sáng đối với vật đó thay đổi. 
Bóng của vật thay đổi khi nào? 
 Muốn bóng của vật to, ta nên đặt vật gần với vật chiếu sáng. 
Làm thế nào để bóng của vật thay đổi to hơn? 
 Do ánh sáng truyền qua đường thẳng nên bóng của vật phụ thuộc vào vật chiếu sáng hay vị trí của vật chiếu sáng. 
KẾT LUẬN 
 Dặn dò: 
+ Học ghi nhớ sách giáo khoa trang 93. 
+ Đọc và tìm hiểu bài: Ánh sáng cần cho sự sống. 
cảm ơn các bạn học sinh đã theo dõi! 
Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_bong_toi_nam_hoc_2019_2020_truo.ppt