Bài giảng Tiếng Việt Lớp 4 - Chính tả: Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng

Thấy con đường chạy thẳng vào tim

Thấy sao trời và đột ngột cánh chim

Như sa, như ùa vào buồng lái.

Không có kính, ừ thì ướt áo

Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời

Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa

Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi.

 

ppt 7 trang Phương Mai 01/12/2023 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 4 - Chính tả: Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tiếng Việt Lớp 4 - Chính tả: Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 4 - Chính tả: Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ
Trường Tiểu học Trung Lập Hạ 
Khối 4 
 Chính tả 
 Bài: Bài thơ về tiểu đội xe không kính 
 ( Trang 71 ) 
 TUẦN 27 
 Ngày 27 tháng 4 năm 2020 
Chính tả (nhớ – viết) 
 Bài thơ về tiểu đội xe không kính 
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng 
Thấy con đường chạy thẳng vào tim 
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim 
Như sa, như ùa vào buồng lái. 
Không có kính, ừ thì ướt áo 
Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời 
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa 
Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi . 
 Những chiếc xe từ trong bom rơi 
 Đã về đây họp thành tiểu đội 
 Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới 
 Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi . 
Chính tả (nhớ – viết) 
Bài thơ về tiểu đội xe không kính 
Viết chính tả 
Các em nhớ và tự viết vào vở . 
 Sau đó tự dò lỗi nhé ! 
Chính tả (nghe – viết) 
Bài thơ về tiểu đội xe không kính 
Luyện tập 
 Bài 2a 
 - Tìm 3 trường hợp chỉ viết với s , không viết với x : 
 M : Sai ( không có xai) 
sàn, sau, sự, suốt, suối, sứt , sửu, suôn, suy, sượng 
Chính tả (nghe – viết) 
Bài thơ về tiểu đội xe không kính 
Luyện tập 
 Bài 2a 
-Tìm 3 trường hợp chỉ viết với x , không viết với s : 
 M : xoe ( không có soe) 
xác, xem, xuôi, xuống, xí , xua, xuân, xía, xiêm. xóa, 
Chính tả (nghe – viết) 
Bài thơ về tiểu đội xe không kính 
Luyện tập 
 Bài 3b 
 Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh câu văn sau: 
 Đáy ( biển, biễn) cũng có núi non, thung ( lũng, lủng) 
và đồng bằng như trên mặt đất. Người ta đã quan sát được một rặng núi chạy thẳng từ Bắc Băng Dương xuống trung tâm Đại Tây Dương và kéo dài tới Nam Cực 
 biển 
 lũng 
Chào tạm biệt các em nhé ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_4_chinh_ta_bai_tho_ve_tieu_doi_xe_k.ppt