Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 24: Sắp xếp dữ liệu

1. Sắp xếp dữ liệu

Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.

Chú ý:

 Thứ tự của cột có dữ liệu kiểu kí tự là thứ tự theo bảng chữ cái tiếng anh.

 Dữ liệu trong các cột khi sắp xếp phải có cùng kiểu (kí tự, số, )

 

pptx 6 trang Phương Mai 04/12/2023 400
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 24: Sắp xếp dữ liệu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 24: Sắp xếp dữ liệu

Bài giảng Tin học Lớp 4 - Chủ đề 24: Sắp xếp dữ liệu
Tin họcChủ đề 24 Sắp xếp dữ liệu( SGK trang 24 ) 
1. Sắp xếp dữ liệu 
 Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. 
 Để sắp xếp dữ liệu em thực hiện các 
bước sau: 
 - Bước 1: Nháy chuột chọn 1 ô trong 
cột em cần sắp xếp dữ liệu. 
 - Bước 2: 
 + Nháy nút ( Ascending) để sắp xếp theo thứ tự tăng dần. 
 + Nháy nút ( Descending ) để sắp xếp 
 theo thứ tự giảm dần. 
 Chú ý: 
 Thứ tự của cột có dữ liệu kiểu kí tự là thứ tự theo bảng chữ cái tiếng anh. 
 Dữ liệu trong các cột khi sắp xếp phải có cùng kiểu (kí tự, số, ) 
Câu 1. Trong cùng 1 cột mà vừa có dữ liệu kiểu số vừa có kiểu kí tự có thể thực hiện sắp xếp trên trang tính được không ? 
BÀI TẬP 
Không, vì để sắp xếp được thì dữ liệu trong cùng một cột phải cùng kiểu 
Được, vì để sắp xếp được thì dữ liệu trong cùng một cột phải cùng kiểu 
 Cả A, B Sai 
Câu 2. Để sắp xếp dữ liệu ta làm như sau: 
A. Nháy vào nút hay nút trên thanh công cụ. 
BÀI TẬP 
B. Chọn lệnh Data -> Sort -> Ascending hay Descending; 
D. A và B đều đúng 
C. Nháy vào nút 
B. 
C . 
Câu 3. Nút lệnh nào dùng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự giảm dần? 
BÀI TẬP 
A. 
D. 
B. 
C . 
Câu 4. Nút lệnh nào dùng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần? 
BÀI TẬP 
A. 
D. 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_4_chu_de_24_sap_xep_du_lieu.pptx