Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Quy đồng mẫu số các phân số - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai

-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất

 

ppt 7 trang Phương Mai 01/12/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Quy đồng mẫu số các phân số - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Quy đồng mẫu số các phân số - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Quy đồng mẫu số các phân số - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ
Trường Tiểu học Trung Lập Hạ 
Khối 4 
 MÔN TOÁN 
 Bài: Quy đồng mẫu số các phân số 
 ( Trang 115 ) 
 TUẦN 21 
 Ngày 20 tháng 3 năm 2020 
a/Quy đồng mẫu số hai phân số và . 
; 
Hãy tìm hai phân số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằng 
và m ột phân số bằng 
= 
= 
= 
= 
Nhận xét 
Hai phân số và có cùng mẫu số là 15 
= 
= 
và 
Dựa vào tính chất cơ bản của phân số, ta có: 
Ta nói rằng : Hai phân số và đã được quy đồng mẫu số thành hai phân số và ; 15 gọi là mẫu số chung của hai phân số. 
Mẫu số chung 15 chia hết cho mẫu số của hai phân số và 
 Khi quy đồng mẫu số hai phân số và 
b/Cách quy đồng mẫu số hai phân số 
-Ta lấy tử số và mẫu số của phân số nhân với mẫu số của phân số 
Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau: 
-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai 
-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất 
-Ta lấy tử số và mẫu số của phân số nhân với mẫu số của phân số 
Bài tập 1/ 116 : Quy đồng mẫu số hai phân số : 
và 
a) 
v à 
b) 
v à 
c) 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Bài tập 1/ 117 ( Tiết Luyện tập) : Quy đồng mẫu số hai phân số : 
và 
a) 
v à 
b) 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau: 
-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai 
-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất 
 Học thuộc ghi nhớ: 
 Chào tạm biệt các em nhé ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_quy_dong_mau_so_cac_phan_so_nam_hoc.ppt