Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

1. Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước.

- Nhờ có đất màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động, đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước .

- Lúa gạo ở đây cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất khẩu.

ppt 20 trang Phương Mai 01/12/2023 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Hoạt động sản xuất của người dân đồng bằng Nam Bộ - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG LẬP HẠ 
KHỐI BỐN 
TUẦN 21 
NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2020 
MÔN: ĐỊA LÍ 
BÀI : HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN 
 ĐỒNG BẰNG NAM BỘ (trang 121) 
1. Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước . 
Bài 19: Hoạt động sản xuất 
của người dân ở đồng bằng Nam Bộ 
Các em đọc sách giáo khoa đoạn: 
 “ Nhờ có đất  cung cấp” ( trang 121) 
 Nêu những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước? 
................................. 
................................. 
................................. 
Những điều kiện thuận lợi để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước: 
Người dân cần cù lao động 
 Khí hậu nóng ẩm 
Đất đai màu mỡ 
Lúa gạo, trái cây ở đồng bằng Nam Bộ được tiêu thụ ở: 
Nhiều nơi trong nước 
Xuất khẩu 
Lúa gạo và trái cây ở đồng bằng Nam Bộ được tiêu thụ ở đâu? 
1. Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước: 
* Quan sát tranh và cho biết: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ họ trồng cây gì và các sản phẩm của các cây trồng đó? 
- Người dân ở đồng Bằng Nam Bộ họ trồng lúa và cây ăn quả. 
- Sản phẩm của các cây trồng là thóc gạo và trái cây. 
* Quan sát các hình dưới đây, kể tên thứ tự các công việc trong thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu ở đồng bằng Nam Bộ. 
Gặt lúa 
Phơi thóc 
Hoạt động sản xuất của người dân 
 ở đồng bằng Nam Bộ. 
1. Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước. 
Xay xát gạo và đóng bao 
Xếp gạo lên tàu để xuất khẩu 
Tuốt lúa 
Quy trình thu hoạch và chế biến gạo xuất khẩu : 
Xếp gạo lên tàu 
để xuất khẩu 
Xay xát gạo 
và đóng bao 
Phơi thóc 
Gặt lúa 
Tuốt lúa 
	 Quan sát hình dưới đây, kết hợp với vốn hiểu biết của mình, em hãy kể tên các trái cây ở đồng bằng Nam Bộ ? 
CÂY ĂN QUẢ 
- MIỀN NAM - 
Cây chôm chôm 
Cây xoài 
Cây sầu riêng 
  - Nhờ có đất màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, người dân cần cù lao động, đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước . 
 - Lúa gạo ở đây cung cấp cho nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. 
Hoạt động sản xuất 
của người dân ở đồng bằng Nam Bộ 
1. Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước . 
   1/ Vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước:  
 2/ Nơi nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản nhất cả nước: 
 Hoạt động sản xuất 
của người dân ở đồng bằng Nam Bộ 
Các em đọc sách giáo khoa đoạn: 
 “ Vùng biển bắt cá,tôm.” ( trang 123) 
+ Mạng lưới sông ngòi của đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm gì ? 
* Mạng lưới sông ngòi, kênh, rạch của đồng bằng Nam Bộ dày đặc và chằng chịt. 
2. Nơi nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản nhất cả nước. 
- Thuỷ sản là gì? 
- Thuû s¶n lµ s¶n vËt lÊy ë d­íi n­íc nh­ c¸, t«m,  
- Hải sản là gì? 
- H¶i s¶n lµ s¶n vËt ®­îc khai th¸c tõ biÓn. 
Những điều kiện thuận lợi cho việc nuôi 
và đánh bắt thủy sản ở đồng bằng Nam Bộ: 
Vùng biển có nhiều cá, 
tôm và các hải sản 
Mạng lưới sông ngòi 
dày đặc 
Điều kiện nào làm cho đồng bằng Nam Bộ đánh bắt được nhiều thuỷ sản nhất cả nước ? 
Cá tra 
Cá ba sa 
Tôm 
Mùc 
Kể tên các loại thủy sản được nuôi nhiều ở đây ? 
Thủy sản của đồng bằng Nam bộ được tiêu thụ: 
Nhiều nơi trong nước 
Xuất khẩu 
 Thuỷ sản của đồng bằng Nam Bộ được tiêu thụ ở những đâu? 
 Nhờ điều kiện thuận lợi nên đồng bằng Nam Bộ là nơi nuôi và đánh bắt thủy sản nhiều nhất cả nước. 
 Vùng biển có nhiều cá, tôm và các hải sản khác, mạng lưới sông ngòi dày đặc là điều kiện thuận lợi cho nuôi và đánh bắt thủy sản ở đồng bằng Nam Bộ. 
 2/ Nơi nuôi và đánh bắt nhiều thủy sản nhất cả nước: 
Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ  
 Nhờ có thiên nhiên ưu đãi, người dân cần cù lao động, đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng sản xuất lúa gạo, trái cây, thuỷ sản lớn nhất cả nước. Các sản phẩm đó được đưa đi tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và xuất khẩu. 
Ghi nhớ: 
 Dặn dò: 
+ Học ghi nhớ sách giáo khoa trang 123. 
+ Đọc và tìm hiểu bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tiếp theo) 
cảm ơn các bạn học sinh đã theo dõi 
Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_bai_hoat_dong_san_xuat_cua_nguoi_dan.ppt