Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Thành phố Hồ Chí Minh - Trường Tiểu học Đuốc Sống

Câu hỏi: Đọc thông tin trong SGK, quan sát lược đồ hình 1(trang 127 SGK) cho biết:
+ Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên dòng sông nào ?
+ TP Hồ Chí Minh đã bao nhiêu tuổi, TP được mang tên Thành phố Hồ Chí Minh vào năm nào?

 

ppt 27 trang Phương Mai 04/12/2023 380
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Thành phố Hồ Chí Minh - Trường Tiểu học Đuốc Sống", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Thành phố Hồ Chí Minh - Trường Tiểu học Đuốc Sống

Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài: Thành phố Hồ Chí Minh - Trường Tiểu học Đuốc Sống
TR Ư ỜNG TIỂU HỌC ĐUỐC SỐNG 
MÔN: ĐỊA LÍ 
Lớp 4 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Xác định vị trí thành phố 
Hồ Chí Minh trên bản đồ Việt Nam. 
TP.HỒ CHÍ MINH 
Câu hỏi : Đọc thông tin trong SGK, quan sát lược đồ hình 1(trang 127 SGK) cho biết:+ Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên dòng sông nào ?+ TP Hồ Chí Minh đã bao nhiêu tuổi, TP đ ượ c mang tên Thành phố Hồ Chí Minh vào năm nào? 
Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn. 
 Thành phố Hồ Chí Minh có lịch sử trên 300 tuổi. Trước đây Thành phố có tên là Sài Gòn, Gia Định . Năm 1976 Thành phố vinh dự được mang tên Bác: Thành phố Hồ Chí Minh. 
Thaønh phoá beân soâng Saøi Goøn 
Đêm trên sông Sài Gòn 
Hoạt động 1: Vị trí, diện tích, dân số thành phố Hồ Chí Minh 
CÂU HỎI THẢO LUẬN 
Chỉ vị trí thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ 
và cho biết thành phố tiếp giáp với những tỉnh nào ? 
2. Từ thành phố có thể đi đến các tỉnh khác bằng 
những phương tiện giao thông nào ? 
3. Dựa vào bảng số SGK trang 128, hãy so sánh 
về diện tích và số dân của thành phố Hồ Chí Minh 
với các thành phố khác ? 
Đường bộ 
Đường thuỷ 
Đường sắt 
Đường hàng không 
Diện tích, số dân một số tỉnh, thành phố 
Thành phố 
Diện tích 
(km2 ) 
Số dân năm 2003 
(nghìn người) 
Hà Nội 
Hải Phòng 
Đà Nẵng 
Thành Phố Hồ Chí Minh 
Cần Thơ 
 921 
1503 
1247 
2090 
1389 
3007 
1754 
 747 
5555 
1112 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
5 
4 
3 
2 
Từ thành phố có thể đi đến các tỉnh bằng những loại đường giao thông: Đường ô tô, đường thủy, đường sắt, đường hàng không. 
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với tỉnh: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang. 
Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn của cả nước . 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Các quận, huyện: 
Quận :   Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, 
Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú. (19) 
 - Huyện:  Nhà Bè, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh (5) . 
Hoạt động 2: thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học. 
CÂU HỎI THẢO LUẬN 
1/ Tại sao nói thành phố là trung tâm kinh 
tế lớn của cả nước ? 
2/ Tại sao nói thành phố là trung tâm văn 
 hóa , khoa học lớn ? 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRUNG TÂM KINH TẾ 
TRUNG TÂM VĂN 
HÓA KHOA HỌC 
CÓ 
NHIỀU 
NGÀNH 
CÔNG 
NGHIỆP 
CÓ 
NHIỀU 
CHỢ, 
SIÊU 
THỊ 
LỚN 
CÓ SÂN 
BAY 
QUỐC 
TẾ VÀ 
CẢNG 
 BIỂN 
LỚN BẬC 
NHẤT 
CÓ 
NHIỀU 
VIỆN 
NGHIÊN 
CỨU, 
TRƯỜNG 
ĐẠI 
HỌC 
CÓ 
NHIỀU 
NHÀ 
HÁT, 
RẠP 
CHIẾU 
PHIM 
CÓ 
CÁC 
KHU 
VUI 
CHƠI 
GIẢI 
TRÍ 
Saûn xuaát haøng ñieän töû 
Trung taâm thöông maïi Thuaän Kieàu 
Chợ Bình Tây 
Tröôøng Ñaïi hoïc Quoác gia Thaønh phoá Hoà Chí Minh 
Ñaøi truyeàn hình 
Beán Nhaø Roàng 
Ñaàm Sen 
Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông Sài Gòn. 
Đây là thành phố và trung tâm công nghiệp lớn nhất 
của đất nước. Các sản phẩm công nghiệp của thành 
phố rất đa dạng, được tiêu thụ ở nhiều nơi trong 
nước và xuất khẩu. 
Trò chơi: Giải ô chữ. 
Ò 
S 
À 
I 
G 
Ơ 
N 
H 
N 
N 
H 
Đ 
Ấ 
T 
B 
Ế 
N 
T 
H 
 
T 
N 
Ệ 
N 
T 
Ử 
O 
C 
Ẩ 
M 
V 
I 
Ê 
H 
T 
Ả 
G 
N 
S 
I 
N 
H 
À 
R 
Ồ 
N 
1 
7 
2 
3 
5 
6 
4 
GIẢI Ô CHỮ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
N 
S 
À 
I 
G 
Ò 
N 
À 
ĐL 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Câu số 1: 
Sân bay quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh là 
Câu số 2: 
Ngôi chợ nằm ở trung tâm thành phố, là biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh. 
Câu số 3: 
Đây là một ngành công nghiệp của thành phố, chuyên sản xuất máy vi tính, ti vi, máy nghe nhạc 
Câu số 4: 
Bến cảng nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 
Câu số 5: 
Cảng biển lớn bậc nhất cả nước nằm ở Thành phố Hồ Chí Minh 
Câu số 6: 
Một khu vui chơi ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi này còn được gọi là Sở thú. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_bai_thanh_pho_ho_chi_minh_truong_tieu.ppt