Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Bài: Các nước láng giềng của Việt Nam

Dân cư Cam-pu-chia tham gia sản xuất ngành gì là chủ yếu? Kể tên các sản phẩm chính của ngành này.

- Sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.

 - Các sản phẩm chính của ngành

 này là: lúa gạo, hồ tiêu, đánh bắt

nhiều cá nước ngọt.

 

ppt 52 trang Phương Mai 04/12/2023 340
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Bài: Các nước láng giềng của Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Bài: Các nước láng giềng của Việt Nam

Bài giảng Địa lí Lớp 5 - Bài: Các nước láng giềng của Việt Nam
Chào mừng quý Thầy 
Cô và các em 
MÔN ĐỊA LÝ 5 
Địa lí: 
BÀI CŨ 
Chỉ tên các nước khai thác nhiều dầu mỏ, sản xuất nhiều ô tô. 
Hãy chỉ vị trí địa lí, giới hạn của khu vực Đông Nam Á. 
Địa lí: 
BÀI CŨ 
Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở: 
a. Đồi núi và cao nguyên. 
c. Vùng ven biển. 
b. Vùng đồng bằng châu thổ. 
Địa lí: 
BÀI CŨ 
Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì: 
a. Có khí hậu gió mùa nóng ẩm. 
b. Có đồng bằng màu mỡ. 
c. Cả hai ý trên đều đúng. 
Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012 
Địa lí: 
Lược đồ một số nước ở châu Á 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
HOẠT ĐỘNG 1 
CAM- PU- CHIA 
TRUNG QUỐC 
Phnôm Pênh 
Cung điện Hoàng Gia, thủ đô Phnôm pênh 
NƯỚC 
VỊ TRÍ ĐỊA LÍ 
ĐỊA HÌNH 
SẢN PHẨM CHÍNH 
 Khu vực Đông Nam Á. 
- Giáp Việt Nam, Lào,Thái Lan, biển. 
Cam-pu-chia 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
1. CAM- PU- CHIA : 
Đọc phần 1 SGK 
 Nêu nét nổi bật của địa hình Cam-pu-chia. 
 Dân cư Cam-pu-chia tham gia sản xuất ngành gì là chủ yếu? Kể tên các sản phẩm chính của ngành này? 
 Vì sao Cam-pu-chia đánh bắt được nhiều cá nước ngọt? 
THẢO LUẬN NHÓM 
TRÌNH BÀY 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
1. CAM- PU- CHIA : 
 Nêu nét nổi bật của địa hình Cam-pu-chia? 
Chủ yếu là đồng bằng 
 dạng lòng chảo 
Đồng bằng dạng lòng chảo 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
1. CAM- PU- CHIA : 
 Dân cư Cam-pu-chia tham gia sản xuất ngành gì là chủ yếu? Kể tên các sản phẩm chính của ngành này. 
 - Sản xuất nông nghiệp là chủ yếu. 
 - Các sản phẩm chính của ngành 
 này là: lúa gạo, hồ tiêu, đánh bắt 
nhiều cá nước ngọt. 
Đồng lúa ở Cam-pu-chia 
Cây cao su và mủ cao su 
Tiêu và sản phẩm của tiêu 
Cây thốt nốt và sản phẩm của nó 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
1. CAM- PU- CHIA : 
 Vì sao Cam-pu-chia đánh bắt được rất nhiều cá nước ngọt? 
Vì giữa Cam-pu-chia là Biển Hồ, 
 có trữ lượng cá tôm nước ngọt rất lớn. 
Biển Hồ 
Biển Hồ 
Đền Ăng- co- Vát 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
1. CAM- PU- CHIA : 
NƯỚC 
VỊ TRÍ ĐỊA LÍ 
ĐỊA HÌNH 
SẢN PHẨM CHÍNH 
 Khu vực Đông Nam Á. 
- Giáp Việt Nam, Lào,Thái Lan, biển. 
Đồng bằng 
dạng lòng chảo. 
Lúa gạo, cao su, hồ tiêu, đường thốt nốt, cá tôm. 
Cam-pu-chia 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
HOẠT ĐỘNG 2 
LÀO 
Viêng Chăn 
TRUNG QUỐC 
Trung tâm thủ đô Viêng Chăn 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
NƯỚC 
VỊ TRÍ ĐỊA LÍ 
ĐỊA HÌNH 
SẢN PHẨM CHÍNH 
 Khu vực Đông Nam Á. 
- Giáp Việt Nam, Lào,Trung Quốc, biển. 
Đồng bằng 
dạng lòng 
chảo. 
- Lúa gạo, cao su, hồ tiêu, đường thốt nốt. 
- cá. 
Cam-pu-chia 
 Khu vực Đông Nam Á. 
 Giáp Việt Nam, 
Trung Quốc, Mi- an ma,Thái Lan, Cam- Pu- Chia. 
 Không giáp biển. 
Lào 
 LÀO 
ĐỊA HÌNH 
 SẢN PHẨM 
Đồng bằng châu thổ. 
Núi và cao nguyên. 
Đồng bằng lòng chảo. 
Tơ lụa, gốm, sứ, chè. 
Cao su, hồ tiêu, máy móc. 
Quế, cánh kiến, gỗ, lúa gạo. 
HÃY CHỌN Ý ĐÚNG 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
NƯỚC 
VỊ TRÍ ĐỊA LÍ 
ĐỊA HÌNH 
SẢN PHẨM CHÍNH 
 Khu vực Đông Nam Á. 
- Giáp Việt Nam, Lào,Trung Quốc, biển. 
Đồng bằng 
dạng lòng 
chảo. 
- Lúa gạo, cao su, hồ tiêu, đường thốt nốt. 
- cá. 
Cam-pu-chia 
 Khu vực Đông Nam Á. 
 Giáp Việt Nam, 
Trung Quốc, Mi- an ma,Thái Lan, Cam- Pu- Chia. 
 Không giáp biển. 
Núi và cao nguyên. 
Lào 
Đồi núi và cao nguyên 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
NƯỚC 
VỊ TRÍ ĐỊA LÍ 
ĐỊA HÌNH 
SẢN PHẨM CHÍNH 
 Khu vực Đông Nam Á. 
- Giáp Việt Nam, Lào,Trung Quốc, biển. 
Đồng bằng 
dạng lòng 
chảo. 
- Lúa gạo, cao su, hồ tiêu, đường thốt nốt. 
- cá. 
Cam-pu-chia 
 Khu vực Đông Nam Á. 
 Giáp Việt Nam, 
Trung Quốc, Mi- an ma,Thái Lan, Cam- Pu- Chia. 
 Không giáp biển. 
Núi và cao nguyên. 
Quế, cánh kiến, gỗ, lúa gạo, . . . 
Lào 
Quế và sản phẩm từ quế 
Gỗ và sản phẩm từ gỗ 
Nhựa cánh kiến 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
Đồng lúa ở Lào 
Luông Pha- băng 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
2. LÀO : 
HOẠT ĐỘNG 3 
TRUNG QUỐC 
Hoàng cung, thủ đô Trung Quốc 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
NƯỚC 
VỊ TRÍ ĐỊA LÍ 
ĐỊA HÌNH 
SẢN PHẨM CHÍNH 
 Khu vực Đông Nam Á. 
Đồng bằng 
dạng lòng chảo. 
- Lúa gạo, cao su, hồ tiêu, đường thốt nốt. 
- Cá. 
Cam-pu-chia 
- Khu vực Đông Nam Á. 
- Không giáp biển. 
Núi và cao nguyên. 
Quế, cánh kiến, gỗ, lúa gạo, . . . 
Lào 
Trung Quốc 
 Khu vực Đông Á. 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
Đọc phần 3 SGK 
3. TRUNG QUỐC : 
Thứ nhất 
Trung Quốc là nước có số dân đông vào hàng thứ mấy trên thế giới? 
Địa hình Trung Quốc có gì đặc biệt? 
Miền Đông là đồng bằng 
MiềnTây là núi và cao nguyên 
Kể tên một số sản phẩm nổi tiếng của Trung Quốc. 
Tơ lụa, gốm, sứ, chè, 
máy móc, thiết bị . . . 
Vạn lý Trường Thành 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
3. TRUNG QUỐC : 
Địa lí: 
CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM 
NƯỚC 
VỊ TRÍ ĐỊA LÍ 
ĐỊA HÌNH 
SẢN PHẨM CHÍNH 
 Khu vực Đông Nam Á. 
Đồng bằng 
dạng lòng chảo. 
- Lúa gạo, cao su, hồ tiêu, đường thốt nốt. 
- Cá. 
Cam-pu-chia 
- Khu vực Đông Nam Á. 
- Không giáp biển. 
Núi và cao nguyên. 
Quế, cánh kiến, gỗ, lúa gạo, . . . 
Lào 
Trung Quốc 
 Khu vực Đông Á. 
- Miền Đông là đồng bằng 
- Miền Tây là núi và cao nguyên 
 - Tơ lụa, gốm, sứ, chè. 
 - Máy móc, thiết 
 bị, . . . 
CÁCH CHƠI : 
Lớp được chia làm 2 đội chơi. Mỗi dãy là một đội. Các thành viên trong mỗi đội có nhiệm vụ trả lời một số câu hỏi có nội dung liên quan đến kiến thức bài học. Đội được rung chuông là đội có số lượng thành viên trả lời sai ít nhất. 
Lào và Cam- pu- chia nằm trong khu vực: 
Đông Nam Á 
Đông Á 
Nam Á 
Đông Nam Á 
Nam Á 
Đông Á 
Trung Quốc nằm trong khu vực: 
Đồi núi và cao nguyên 
Đồng bằng dạng lòng chảo 
Đồng bằng châu thổ màu mỡ 
Địa hình Cam-pu-chia chủ yếu là: 
Đồng bằng dạng lòng chảo 
Đồng bằng châu thổ màu mỡ 
Núi và cao nguyên 
Địa hình Lào chủ yếu là: 
Phát triển chậm 
Phát triển bình thường 
Phát triển mạnh 
Trung Quốc là nước có nền kinh tế: 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_5_bai_cac_nuoc_lang_gieng_cua_viet_nam.ppt