Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Sự lan truyền âm thanh - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Khi mặt trống rung, không khí xung quanh cũng rung động. Rung động này được lan truyền trong không khí. Khi rung động lan truyền tới miệng ống sẽ làm cho tấm ni lông rung động và làm các vụn giấy chuyển động.

 

ppt 15 trang Phương Mai 01/12/2023 340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Sự lan truyền âm thanh - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Sự lan truyền âm thanh - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ

Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài: Sự lan truyền âm thanh - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Trung Lập Hạ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG LẬP HẠ 
KHỐI BỐN 
TUẦN 21 
THỨ BẢY NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2020 
MÔN: KHOA HỌC 
BÀI : SỰ LAN TRUYỀN ÂM THANH (trang 84) 
1 . T ìm hiểu về sự lan truyền âm thanh 
SỰ LAN TRUYỀN ÂM THANH 
Khoa học 
- Đ ặt phía dưới trống một cái ống bơ , miệng ống đượ c bọc ni l ô ng v à trên có rắc ít vụn giấy như hình bên . 
- Gõ trống và quan sát các vụn giấy. Nêu kết quả quan sát. 
Khi mặt trống rung, không khí xung quanh cũng rung động. Rung động này được lan truyền trong không khí. Khi rung động lan truyền tới miệng ống sẽ làm cho tấm ni lông rung động và làm các vụn giấy chuyển động. 
-Tương tự như vậy, khi rung động lan truyền tới tai ta sẽ làm màng nhĩ rung động, nhờ đó ta có thể nghe được âm thanh. 
Nêu ví dụ chứng tỏ âm thanh truyền trong không khí 
V í dụ chứng tỏ âm thanh lan truyền trong không khí: ta nghe được tiếng trống trường, tiếng còi xe, tiếng cô giáo giảng bài, tiếng nhạc,... 
 2. T ìm hiểu sự lan truyền âm thanh qua 
 chất lỏng , chất rắn. 
Đ ặt một chi ế c đồng hồ chuông đang kêu vào một túi ni lông , buộc chặt túi lại rồi thả vào chậu nước. Á p một tai vào thành chậu, tai kia bịt lại. bạn có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ không? K ết quả này cho thấy âm thanh có truyền qua thành chậu, qua nước được không ? 
- E m nghe thấy tiếng chu ô ng đồng hồ kêu . 
- K ết quả này cho thấy âm thanh có thể truyền qua thành chậu, truyền qua nước. 
* Nêu ví dụ dẫn chứng âm thanh truyền qua chất rắn, chất lỏng. 
- G õ thước vào hộp bút trên mặt bàn, áp một tai xuống bàn, bịt tai kia lại ta sẽ nghe được âm thanh. 
- Á p tai xuống đất, có thể nghe tiếng xe cộ, tiếng chân người đi, tiếng vó ngựa, 
- C á có thể nghe tiếng chân người bước trên bờ hay dưới nước để lẫn trốn. 
- C á heo, cá voi có thể  « nói chuyện » dưới nước, 
 AÂm thanh khoâng chæ truyeàn ñöôïc qua khoâng khí maø coøn truyeàn qua chaát raén, chaát loûng. 
3. Tìm hiểu âm thanh yếu hay mạnh lên khi khoảng cách đến các nguồn âm xa hơn . 
* Làm thí nghiệm về sự lan truyền của âm thanh càng xa nguồn càng yếu đi? 
- Một em gõ thước lên bàn, một em đi ra xa dần để cảm nhận sự thay đổi của âm thanh. 
* Nêu ví dụ về sự lan truyền của âm thanh càng xa nguồn càng yếu đi? 
- Đứng gần trống trường thì nghe rõ hơn, khi ô tô ở xa nghe tiếng còi nhỏ, nói chuyện ở gần nhau thì nghe rõ hơn, 
 *Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ mạnh lên hay yếu đi? Nêu ví dụ. 
-Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ yếu đi. 
-Ví dụ: 
. Khi đứng gần trống trường thì nghe rõ hơn. 
. Khi ô tô ở xa nghe tiếng còi nhỏ. 
. Ngồi gần đài nghe tiếng nhạc to , đi xa dần nghe tiếng nhạc nhỏ đi... 
Ghi nhớ 
 Âm thanh không chỉ truyền được qua không khí mà còn truyền qua chất rắn, chất lỏng. 
 Dặn dò: 
+ Học ghi nhớ sách giáo khoa trang 85. 
+ Đọc và tìm hiểu bài: Âm thanh trong cuộc sống. 
cảm ơn các bạn học sinh đã theo dõi! 
Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_su_lan_truyen_am_thanh_nam_hoc.ppt